הבמה הרעיונית של מפלגת העבודה

כמה תובנות על הפרדה, שלום וטירור, כלכלה וחברה וממשל איכותי

Thank you for rating this article.

תובנה בסיסית: מדינת ישראל לוקה בחוסר הבנה בסיסי של הסכסוך הישראלי - ערבי

ייקבע, בהדגשה, מדינת ישראל לוקה בחוסר הבנה בסיסי של הסכסוך הישראלי – ערבי וללא הבנה בסיסית של הסכסוך, יהיו עוד ועוד גלי טירור וכאוס ושלום ובטחון ימשיכו להיות מאתנו והלאה.

חומת הפרדה חברתית – כלכלית בין יהודים וערבים

חזון חומת ההפרדה מבית היוצר בעיקר במפלגת העבודה, אך גם של יש עתיד, מערכת הבטחון וראש הממשלה הוא קודם כל, חזון לאומי אנטי מוסרי להפרדה חברתית – כלכלית בין החברה היהודית והחברה הערבית במדינת ישראל וארץ ישראל בשלמותה.

חומת ההפרדה הפרושה בירושלים וחבלי יהודה ושומרון היא קודם כל חומת הפרדה חברתית – כלכלית מרחיקת שלום ומעצימה טירור וכאוס,המדרדרת את מדינת ישראל לרמה מוסרית לאומית ירודה, העומדת בניגוד גמור לעקרונות מגילת העצמאות ומורשת נביאי ישראל.

רק אחר כך, היא במידה מוגבלת מאד גם חומת הפרדה בטחונית. היא איננה מחסום לטירור. היא מניעה ומגבירה טירור ושנאה עד שגם מערכת בטחון שכולנו גאים בה מוצאת עצמה במבוי סתום.

עם הבנה בסיסית כה שגויה של הסכסוך, אי אפשר לעצור טירור וכאוס. בלתי אפשרי לקדם תהליך שלום שיוביל לעיצוב חיים משותפים, עתיד משותף, קשרי שלום בארץ ישראל בשלמותה ויחסי שכנות מפותחים עם מדינות ערביות קרובות ורחוקות, עם העולם הערבי בכללותו.

עצירת הטירור והכאוס המתמשך מחייבים בדחיפות אסטרטגיית שלום ובטחון חדשה שמתבססת לא רק על תלות בצבא ומשטרה חזקים ותיווך בינלאומי אובססיבי בא והולך, אלא ממשל דמוקרטי איכותי פדרלי הפועל בהצלחה מרובה במדינות שישראל דומה להן בהרכב אוכלוסייתה, דוגמת שוויץ, קנדה ועוד, מדיניות שלום כלכלית, מדיניות שלום חברתית – תרבותית והבנה בסיסית שפתרון הסכסוך צריך להיות ביוזמה והובלה של מדינת ישראל והוא יכול לקחת דורות.

כמה תובנות על כלכלה וחברה

ראייה כלכלית היא מרכיב חשוב ואקוטי בפתרון הסכסוך. מדינות תלויות בכלכלה ותחבורה.

שיתוף פעולה ופיתוח כלכלי ותחבורתי מורידים חכוכים ומתחים.

המימד הכלכלי בפתרון הסכסוך חשוב. צמיחה כלכלית חשובה. תוצר גבוה לנפש ותל"ג גבוה מקטינים סכסוכים.ועימותים. סחר מוריד מתחים..

מזעור הפערים החברתיים הגדולים בין יהודים וערבים הוא תנאי בסיסי ראשוני בחשיבותו לפתרון הסכסוך.

משימה זו מחייבת אימוץ כלכלת שוק עם מימד חברתי מפותח לרווחת כולם במידה שווה. זה מחייב ואומר, בניית מעמד ביניים רחב היקף ודומיננטי בקרב האוכלוסיה היהודית והערבית הבולטים ברמת חיים ואיכות חיים של המדינות המפותחות, דוגמת שווייץ, ארה"ב ואוסטרליה.

זה יכול להיעשות רק דרך ממשל אזורי מושתת על קנטונים יהודים וערבים הפועלים בכל חבלי ארץ ישראל בשלמותה, עד נהר הירדן, בגיבוש וקידום תוכניות פיתוח כלכליות חברתיות אזוריות בדחיפה של משאבים לאומיים תוך מתן העדפה לאזורי הארץ ומגזרי האוכלוסיה החלשים יותר.

כמה תובנות חברתיות ותרבותיות

ככל שאנשים מקבוצות אתניות שונות יכירו טוב יותר האחד את השני, כך יתמתן יותר הקונפליקט. עם זאת, זה לא מספיק. יש צורך אקוטי בגישור בין עניים ועשירים וסגירת פערים.

חשוב לאתר מורשת משותפת. סכסוכים חוזרים לעבר.

שנאה אתנית היא אחת הסיבות לסכסוכים. גם הפוליטיקה חשובה. שנאה אתנית מנוצלת בידי מנהיגים. ומנהיגים לא מעטים מנצלים שנאה אתנית לטובתם. סכסוכים אתניים מובלים בידי מנהיגים. סכסוך אתני הוא תהליך. לחצים חברתיים אידיאולוגיים יכולים לקדם עימותים.

אי שוויון מגביר סכסוכים. מלחמות אתניות הן תוצאה מתהליך מתמשך. זהות דתית קיצונית וזהות דתית ואתנית חשובה לאנשים עניים.

כמה תובנות על ממשל איכותי

שיפור הממשל ומבנה נכון של הממשל – פתרון מפתח לסכסוכים.

יישוב סכסוכים מחייב ממשלים חזקים איכותיים.

על ממשלות לא לדכא מיעוטים אתניים. דיכוי זכויות מביא לסכסוכים. חופש ביטוי למיעוטים ממזער סכסוכים. כשממשל חלש כדאי להעניק חיזוקים לתושבים שאם לא כן התושבים יילחמו. זה לא רק הכנסה לנפש אלא איכות הממשלים. עבודה עם כפרים ויישובים זה עוזר.

איכות הממשל - מרכיב חשוב ביותר ביישוב סכסוכים.

המפתח להתעצמות הסכסוך - חולשת הממשלים אצלנו ואצלם.

כשממשל חלש אנשים פונים לקבוצות קיצוניות, דוגמת טליבאן, חמאס, חיזבאללה, דע"ש ועוד המצטיירים כאוטוריטות חזקות. ארגוני איסלם קיצוניים אלה לוקחים ילדים ממשפחות עניות ומחנכים. אותם. הם מטיבים להעניק סיוע נדיב לקבוצות חלשות וכך יוצרים תלות של משפחות אלה וילדיהם בהם. אצל כולם זו אותה השיטה. הבסיס, מתן עזרה לקבוצות חלשות. כך עושה חמאס, דע"ש, חיזבאללה.

כללית, קשה לכפות הסכם על ממשל אחר. יש לתת עזרה ללא תנאים. זה נכון לעירק, סוריה ואפגניסטן כמו גם ביחס לערביי ארץ ישראל.

כמה תובנות על ממשל פדרלי איכותי בארץ ישראל בשלמותה

ממשלים דמוקרטיים איכותיים בעולם הם ממשלים פדרליים דוגמת ארה"ב, קנדה, שווייץ ואוסטרליה.

מעבר מובנה והדרגתי למבנה של ממשל פדרלי דמוקרטי בארץ ישראל בשלמותה הוא תנאי אקוטי ובסיסי לקידום ממשל איכותי במדינת ישראל וארץ ישראל בשלמותה שייטיב וישכיל לטפח יחסי שלום, חיים משותפים ושוויוניים בין יהודים וערבים במדינת ישראל ובארץ ישראל בשלמותה בסיכויי הצלחה הרבה יותר גדולים מהממשל הישראלי הריכוזי המנסה לעשות זאת ללא הצלחה מאז קום המדינה. בראייה זו, מוצע לבחון ולעסוק לעומק בעיקר בדגם הממשל הפדרלי קנטונלי הנוהג בשווייץ.

כמה תובנות על צבא ומשטרה

משטרה זה דבר חשוב בפתרון סכסוכים. צריך להיות תקיפים עם כל אי סדר. משטרה קהילתית חשובה למזעור עימותים אתניים. פעילות משטרתית קהילתית יומית חשובה. צבא משטרה מחברים קבוצות אתניות והם פועלים תחת הממשלה . אך מול הטירור דרוש גם כוח שיטור בטחוני אזורי.

כמה תובנות על החלת ריבונות ישראל וחוקיה בארץ ישראל בשלמותה

החלת ריבונות ישראל בחבלי יהודה ושומרון עד נהר הירדן תעשה למדינת ישראל הרבה טוב

עיצוב ואימוץ חוקה. החלת ריבונות ישראל ביהודה ושמרון תחייב את ישראל לעצב ולאמץ חוקה חוקה היא תשתית הכרחית לתהליך שלום מקיף ואמיתי ולעיצוב חיים משותפים בין יהודים וערבים במדינת ישראל ובארץ ישראל בשלמותה.

סוף לכיבוש. החלת ריבונות ישראל תחייב מתן שוויון זכויות וחובות ליהודים וערבים בארץ ישראל בשלמותה.זה אומר, סוף לכיבוש וכל הדברים הלא טובים שנגזרים ממנו. .

שיקום מחנות הפליטים. ישראל מחויבת לשקם את מחנות הפליטים ביהודה ושומרון ובכך להאיץ תהליך אזורי לשיקום מחנות הפליטים גם ברצועת עזה, ממלכת ירדן, סוריה ולבנון. שיקום הפליטים הוא תנאי בסיסי ליישוב הסכסוך וצורך אסטרטגי ישראלי, פלסטיני, מזרח תיכוני ובינלאומי.

רמת חיים ואיכות חיים שוויונית וגבוהה ליהודים וערבים בארץ ישראל.

החלת ריבונות ישראל ביהודה ושומרון מחייבת מאמץ ישראלי עצום לעיצוב מציאות של שלום וחיים משותפים בארץ ישראל בשלמותה

ייקבע, אחד התנאים הבסיסיים לעיצוב מציאות שלום ובטחון יציבים, חתירה ישראלית נמרצת לרמת חיים ואיכות חיים גבוהה של האוכלוסיה היהודית והאוכלוסיה הערבית בכל חבלי ארץ ישראל בשלמותה. כל תהליך שלום ללא מרכיב שלום כלכלי יניב אפס תוצאות.

מדינת עזה

מהלך ישראלי לריבונות ישראל ביהודה ושומרון מחייב גם מהלך של ישראל להכרה ברצועת עזה כמדינה לכל דבר ועניין חברה באו"ם ומוסדותיו, יהא הממשל שיעמוד בראש מדינה זו אשר יהא, כולל ארגון דוגמת חמאס. זאת כפי שקורה כיום בלבנון המונהגת בידי חיזבאללה.

דיפלומטיה ותיווך בינלאומי

דיפלומטים מנסים לפתור סכסוכים ללא הצלחה רבה. זה אתגר גדול ביותר. גופים ומתווכים מבחוץ יכולים לתרום, אך הם צריכים ללמוד את בסיסי הסכסוך. הצרה והבעייה אתם שנקודת המוצא שלהם היא קודם כל אנטרסי המדינות המתווכות מטעמם ובשמם הם מתווכים ופועלים. בעיני מתווכים ממדינות אחרות, אינטרסי מדינותיהם קודמים לאינטרסי הקבוצות המסוכסכות ביניהן וזו בעיה קשה.

לסיום, התובנה של כולנו צריכה להיות שפתרון הסכסוך תלוי קודם כל ורק בנו, במדינת ישראלמנהיגיה ותושביה היהודים וערבים ועד שלא נפנים ונטמיע זאת בעצמנו, בעולם וסביבינו הטירור יכה בנו עוד ועוד והשלום והבטחון ימשיכו להיות מאתנו והלאה.

הערה: אריה הס, כותב רשימה זו, יחד עם עמנואל שחף עומדים בראש התנועה לממשל אזורי בארץ ישראל

"התורה ניתנה לישראל, ולא ישראל — לתורה; בלי ישראל אין תורה, בלי ישראל אין מדינה, ואהבת ישראל קודמת לכל"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2018 א

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי

הבהרה: זהו אינו אתר רשמי של מפלגת-העבודה | דוא"ל Info@labor.org.il | הצהרת נגישות | תנאי שימוש