אפריקה ישראל ולבייב: סוציופתיות ברישיון

Thank you for rating this article.

בסדרת טלוויזיה חביבה עלי ("ריפר"), מסביר השטן, בדמות גבר מלוקק ולבוש היטב, מדוע ארה"ב היא אומה דגולה: "בסוף המאה ה-19 הוענקו לתאגידים כל הזכויות שיש ליחיד, אבל אף לא אחת מהחובות המטרידות. מטיבם, הם נעדרים כל מוסריות, מצפון או חמלה. בעצם, תאגידים מאפשרים ליישם התנהגות סוציופתית בקנה מידה נרחב". המשפט הזה חולף בראשי שוב ושוב כשאני מתבוננת באפריקה ישראל וביחסה למחזיקי האג"ח מסדרה ט'. הרי לו היה לב לבייב לווה כסף באופן אישי משכנו הקשיש שאין הפרוטה מצויה בכיסו - הוא לא היה מעז שלא להשיב את הכסף במועדו. אבל משום מה התנהגויות עברייניות מסוג זה נהפכות לגיטימיות לכאורה כשהן מבוצעות בידי החברה שבשליטת לבייב.

ובאמת, נראה שמרוב מלל, האשמות סרק, עצות רבות עורמה של משפטנים ופטפוטי יחצ"נים שנשכרו כדי לגונן על לבייב ואפריקה - נשתכחה עובדה אחת פשוטה: שבועיים חלפו מיום פירעונן המובטח של אג"ח ט', ואפריקה לא פרעה את חובותיה לפנסיונרים, ובפועל גזלה את כספם.

איגרת חוב היא חוזה - וחוזה יש לקיים. כפי שאפריקה משלמת משכורות ומשלמת לספקים - היא חייבת לשלם במועד למי שהיא חבה להם כספים. לבייב מצא את הכסף הדרוש לשלם לבנקים, אבל באותה נשימה אפריקה לא הגיעה להסדר עם מחזיקי אג"ח ט' ואף לא עשתה מאמץ ניכר להגיע להסכם כזה.

מחויבותה של אפריקה למחזיקי אג"ח ט' חייבת להיות עמוקה במיוחד, דווקא מכיוון שמדובר באוכלוסייה חלשה וחסרת מגן. מדובר באנשים פרטיים או עמיתי קופות גמל ופנסיה, שהאמינו ללבייב כי יקבלו את כספם במזומן ובמועד, וכעת הם קורבן לעושק באמצעות תרגילים פיננסיים. גם חברה חזקה ועשירה כמו אפריקה לא יכולה לעשות דין לעצמה, וללבייב, כמו לכל אדם נורמטיבי ושומר חוק, אין זכות מיוחסת להחליט על דעת עצמו להתנער מתשלום חוב.

איזה היגיון יש בכך שלבייב ממשיך להתגורר בבטחה באחד הבתים המפוארים בעולם בלונדון, ובאותה עת לא פורע את חובו לפנסיונר שתיכנן לסייע לבנו ברכישת דירה צנועה בכסף שלבייב חייב לו?

ולכל זה מוסיפה אפריקה חטא על פשע, ומשתלחת במי שהיא חבה להם כסף. הודעתו של יחצ"נו של לבייב, רני רהב, כי מחזיקי אג"ח ט' "אינם מנהלים מאבק של עשוקים" וכי הם עלולים לגרום "נזק אדיר", היא הודעה מחוצפת ופוגענית ומוטב שלא היתה מתפרסמת מפאת הבושה. לכל ברור שאפריקה יכולה להחזיר את הכסף. היא פשוט מעדיפה שהציבור יעשה זאת במקומה. כעת, במקום לפעול להחזר החוב, היא תוקפת את בעלי החוב ומנסה לערער על הלגיטימיות שלהם.

אנחנו מרבים לעסוק באלימות נגד קשישים ועושים זאת באמפתיה רבה. אבל כשכאן מתבצע שוד לאור היום של חסכונותיהם של קשישים, יש הסבורים שמדובר בכללי משחק לגיטימיים. מה שמחדד את אבחנתו של השטן ב"ריפר", כי החברה האנושית פשוט מצאה דרך להתנהגויות סוציופתיות בסמכות וברשות.


המאמר המקורי (דה מרקר, 21.11.2009) התפרסם כטור דעה של שלי יחימוביץ' המכהנת כחברת כנסת מטעם מפלגת העבודה.

"אנחנו הבית של כל יהודי בעולם אנחנו המקלט אנחנו גם האחריות."
יצחק רבין, מתוך נאום בקונגרס הציוני בירושלים (ה-3 בפברואר 1992)

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי