דע את אשר תשיב לקנאים מימין - חובה לקרא

Thank you for rating this article.

למי כוונו הבטחות השם שניתנו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. דע מה תשיב לקנאות היהודית שבתוכינו.

מבוא

לפני זמן מה צפיתי באחת מתוכניות פוליטיקה שמשודרת בערוץ 10 בהנחיית דן מרגלית.

היה רגע, שאחד המשתתפים ביקש להביא צידוקים להיותנו כאן מהבטחותיו של האל לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ובינהם הזכיר את ההבטחה לתת את הארץ הזאת מנהר מצרים ועד הנהר הגדול נהר פרת".

דן מרגלית מיהר להסות את המשתתף, כדי שלא תצא מתוכניתו זו הסתה כביכול לציבור היהודי הקנאי, לראות בכל השטח הגדול הזה כמין חזון להגשמה עבור מדינת ישראל.

ואז חשבתי, מה באמת הבטיח האל לאברהם באותה התגלות.

דרך אגב העם היהודי ניכס ומנכס לעצמו את כל הבטחות השם לאברהם אבינו כאילו כוונו על ידי השם מלכתחילה להתקיים בעם היהודי, אין טעות גדולה מזו.

כל הבטחות האל נאמרו לאברהם בלשון "לזרעך". דהיינו לישמעאל הבכור ולצאצאיו המוסלמים והערבים, וליצחק ולצאצאיו היהודים.

במבחן התוצאה, כל ההבטחות כולן כוונו וקויימו בישמעאל ובצאצאיו. אין אף הבטחה, ולו אחת, שקויימה ביצחק וצאצאיו.


באו נבחן את ההבטחות אחת לאחת ונראה כיצד הן מומשו בפועל:

ההבטחה

קיום ההבטחה בצאצאי ישמעל

קיום ההבטחה בצאצאי יצחק

לזרעך נתתי את הארץ הזאת,מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת(בראשית ט"ו יח)

ההבטחה קויימה במלואה לצאצאי ישמעאל, ויותר מכך, המוסלמים שולטים כיום על כל השטח העצום שבין האוקיינוס האטלנטי עד הקצה השני של אסיה

לא קויימה לחלוטין בצאצאי יצחק היהודים.

הבט נא השמימה וספור הכוכבים – אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך, (בראשית טו ה')

ההבטחה קויימה במלואה בצאצאי ישמעאל הערבים והמוסלמים.

לא קויימה לחלוטין בצאצאי יצחק היהודים.

שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם...כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. (בראשית יג, יד)

ההבטחה נאמרה לזרע אברהם, דהיינו: לצאצאי ישמעאל ולצאצאי יצחק,

משמעותה חד משמעית, חלוקת הארץ, ארץ כנען, בין צאצאי ישמעל הערבים, וצאצאי יצחק היהודים.

הקנאים היהודים משתמשים בהבטחה הזו כאילו היא קושאן לבלעדיות על ארץ ישראל לצאצאי יצחק היהודים. ואולם, הארץ הובטחה על ידי האל לשני העמים. מכאן שניתן ליחס למושג "שתי מדינות לשני עמים", את ההגשמה המובהקת של  רצון האל מאז..

ושמתי את זרעך, כעפר הארץ (בראשית יג, טז) וכן (בראשית יב,ז)

ההבטחה קויימה במלואה בצאצאי ישמעאל המוסלמים

לא קויימה לחלוטין בצאצאי יצחק היהודים.

מה מסתבר מכך:

א. אין בסיס תורני להנחה כי לעם היהודי יש בלעדיות על הארץ. להפך, רצון האל מהבטחותיו לאברהם הוא חלוקת הארץ בין שני העמים שיושבים בה.

ב. מדינת ישראל בגבולות 4.6.1967 לעם היהודי, יתר שטחי ארץ ישראל מה שנקרא יש"ע לעם הפלסטינאי . כל הישובים היהודיים הפוליטיים, בתחומי יש"ע סופם חורבן מידי השם, כפי שנחרבה ההתיישבות היהודית ברצועת עזה. לא יעזור מאומה לכל הקנאים ביש"ע. זה רצון השם, ביהודה ושומרון, לא תשאר אבן על אבן יהודית, כי זה רצון השם, מדאורייתא.

ג. ועוד דבר "שתי מדינות לשני עמים, זה רצון האל. זה קיום מוחלט של הבטחת האל לאברהם.

ד. כל הקנאים המתנגדים לכך , חוטאים נגד רצון האל.

ה. מכאן אני רוצה להרגיע את דן מרגלית לגבי ההבטחה לבעלות על הארץ מנהר מצרים ועד נהר פרת. היא לא נאמרה כדי שתחול על צאצאי יצחק, העם היהודי, אלא על צאצאי ישמעאל המוסלמים והערבים וכך היא אכן מתקיימת. לכן אתה ואנחנו יכולים לחיות עם ההבטחה הזו מעתה בשלום. ובבטחה, לא לנו, ברוך השם, היא נועדה.

בברכה, ‏יום ראשון 06 דצמבר 2009

עמנואל, מנו, נאור.

כפר סבא.

אימייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

"אבל העיקר הוא העם. תחיית העם קודמת לגאולת הארץ. אנחנו מעמידים את הכל על העם"
א.ד. גורדון, עם אדם

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי