הועידה האידיאולוגית - השולחן החסר: החזון הסוציאל דמוקרטי של מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

מפלגת העבודה חיה ובועטת - כל מי שמתעניין ועוקב, יודע זאת.

בשבועות הקרובים, עומדת המפלגה לקיים ועידה אידיאולוגית - רעיונית שתכלול עשרות שולחנו עגולים, להם מגישים מראש חברי המפלגה ניירות עמדה אישיים ועצמאיים, שיאפשרו דיון חופשי ופתוח וגיבוש מצע רעיוני עמוק ומקיף לקראת הבחירות הקרובות ובכלל.

עם זאת ולמרות היקף והיצע השולחנות השונים - הרי מורגש בחסרון שולחן אחד מעל כל השאר. שולחן העוסק במבט העל של "החזון הסוציאל דמוקרטי של מפלגת העבודה".

יהיו שימהרו ויטענו - רשימת השולחנות המפוארת מקיפה כמעט כל היבט באותה סוציאל דמוקרטיה אמורה. על מה תלין?

ובכן, צודקים הדוברים ... אולם, בבסיס הביקורת אין דבר לגבי תכני ונושאי השולחנות עצמם ולעצם הרעיון לקיים אותם באותו אופן בהם הם מתקיימים. אלא, על כך וכי ראשית יש לקיים דיון רעיוני בתפיסת העל הרעיונית של המפלגה ולהתוות את הקווים המנחים לדיונים הפרטניים ותפיסת העולם אותה מקדמת מפלגת העבודה.

גיבוש החזון הסוציאל דמוקרטי אינו נושא שולי ויתרה מכך, חיוני לנסחו באופן תמציתי כזה המאפשר הצגתו הבהירה וללא הצורך להדרש להרחבה הקיימת בתוצרי השולחנות העגולים המרובים.

הרי, לכאורה, ייתכן מצב שבו התוצרים הסופיים של חלק מהשולחנות יכולים להציג משנה רעיונית שאינה מתיישרת עם חזון העל הסוציאל דמוקרטי של המפלגה ... ואז, אנא אנו באים? באיזה אופן יוכרע סדר העדיפות ואיזה מהם גובר על השני?

והדבר אינו שולי - כי בסופו של יום, רק חזון סוציאל דמוקרטי תמציתי יאפשר למפלגת לפנות לקהל בוחרים רחב ולשכנע אותם בחיוניות של מפלגת העבודה ויכולתה להוביל שינוי חברתי ואזרחי אמיתי למדינת ישראל.

יתר על כן, דיון אסטרטגי כזה דרוש כדי להבהיר את מערכות היחסים בין ציונות, דת, מעמד האזרח ומדינת הרווח שניתוח שלהם מתוך נקודת מבט צרה אחת יכולה יכולה לגרור כשל מערכתי מתוך האילוץ וההשלכה שלהן על נקודת מבט צרה שניה שתוצאותיה סותרות את זו של הראשונה.

לפיכך, חייבת הועידה האידיאולוגית של מפלגת העבודה לכלול שולחן נוסף שיתייחס וידון במבט העל ויגבש חזון סוציאל דמוקרטי והיררכיה רעיונית ברורה ובדומה למדריך הכיס לחבר תנועת העבודה והרעיונות שחג האחד במאי מתווה לנו.

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה ... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי