ברק מקדם מחטף בהחלפת תקנון המשמרת הצעירה

אהוד ברק, יושב ראש מפלגת העבודה, מקדם הליך של הדחה וסירוס המשמרת הצעירה.

כל מי שקיבל זימון במסרון (SMS הוא חזית הטכנולוגיה במפלגה ללא אתר אינטרנט), הופתע לגלות כי בסדר היום של הלשכה מופיעה אישור תקנון חדש למשמרת הצעירה. אולם בבדיקה עם יו"ר המשמרת מעיין המודעי - עולה כי המהלך לא תואם איתו ובפועל יאפשר את הדחתו.

אז למה ברק מקדם הדחת יושב ראש משמרת צעירה ואיך זה מסתדר עם ההבטחה לקידום הדיון הפנים מפלגתי?

את טיוטת תקנון המשמרת הצעירה החדש לא הצלחתי להשיג - אולם מבירור בצינורות בלתי רשמיים, עולים הדגשים הבאים:

  1. מבוטל התקנון הנוכחי.
  2. בוטלה ועידת המשמרת.
  3. בכך ולמעשה, בוטלה הריבונות של המשמרת הצעירה וההחלטות על שינוי בתקנון ויישום מהלכים אחרים עברו ללשכת מפלגת העבודה.
  4. הבחירות למשמרת, לא יתקיימו בועידת המשמרת שבוטלה כאמור - אלא בקרב חברי ועידת המפלגה שגילם עד 35.

משמעות הסעיפים שלמעלה, אחת היא: סירוס כל ריבונות פנימית שהייתה קיימת למשמרת הצעירה ליזום, לפעול ולקדם תפיסת עולם השונה במשהו מזו של יושב ראש המפלגה. למעשה והיות שיושב ראש המפלגה שולט באופן מוחלט בועידת המפלגה, ברור כי הוא יהיה זה שימנה כעת את יושב ראש המשמרת הצעירה וידיח אותו בכל עת נוחה לו.

יש להניח כי יושבי ראש משמרות מהעבר, כמו חיים רמון, רונן צור ואחרים היו מתפלצים לשמע המהלך!

כל שנותר, הוא לצאת בקריאה לכלל חברי הלשכה, שתתכנס ביום ראשון ה-14 למרץ, להתנגד בכל כחם לאישור התקנון החדש. אסור לתת לנפוליאון זוטא שלנו עוד שלב בחורבן המתמשך של מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה."
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית מהווה את כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין - ידיעות אחרונות

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית