הליכוד זה ליברמן, והעבודה זה יריב אופנהיימר?

Thank you for rating this article.

מר נתניהו ביקש לקרב את הליכוד גם אל מי שמצטמררים מתדמית "אוהדי בית"ר ירושלים", וכבר מזמן טבע את הביטוי: "יתנו- יקבלו",- (יקבלו? את יהודה ושומרון?) וגם שב וחיזק את הבידול מ"אוהדי בית"ר ירושלים כשאמר בבירור "שתי מדינות לשני עמים",- והוא אכן הצליח לשוות לליכוד דמות של מפלגה ציונית אבל פרגמאטית שבאמת תנסה להגיע להסכם שבו שני הצדדים,- מה לעשות, גם הערבים,- ייצאו נישכרים, וכבר ממש נראה היה כי משה פייגלין הוא קוץ ונטע זר שאיננו משקף את ערכי הליכוד,- ובא האיחוד עם ליברמן והבהיר שהכל היה, כמו שכבר שכחנו שזו בעצם דרכו של מר נתניהו, רק אמירת מה שנדמה לו ששומעיו רוצים לשמוע, ועם צירוף ליברמן בין רגע פיזר פרץ הרוח את מסך העשן ובאחת שב הליכוד להיות רק דני דנון, ומירי רגב, ומי שיצביע לו הוא מי שבאמת חושב שהחולצות החומות

ו"אלוהים אתה בחרתנו" ו"מרחב מחייה" רק זו הדרך שישראל החדשה והגאה צריכה לצעוד בה בסך.

אבל נדמה שגם במחנה השני התחדדו העמדות. קצרה בינתי מהבן מדוע זה מר"צ, שנדמה כי הדבר האחד והיחיד שמעניין אותה הוא "צדק חברתי גם לפלשתינאים", איננה מוצאת בעצמה את האומץ "לצאת מן הארון" ולהתאחד בגלוי עם חד"ש. אבל הנה העבודה אימצה לחיקה את יריב אופנהיימר. "שלום עכשיו". שאני הייתי קורא לו: "לעזאזל החיים, העיקר השלום". ורבים יהרהרו בכך שהרי שלי יחימוביץ הייתה בעברה "חד"ש", ושמא כל דיבורי ה"המתנחלים לא מפריעים לכלכלת ישראל" אינם אלא מסך עשן כמו ה"יתנו- יקבלו" של נתניהו, ובעצם כמו שהיום אם הצבעת ליכוד בחרת בחולצות החומות אם בחרת עבודה בחרת צ'מברלין? אבל אני לא בוחר צ'מברלין. זכותם של הערבים לכל דבר איננה נופלת מזכותי שלי לאותו הדבר עצמו. אבל גם לא תהיינה להם שום זכויות יתר. אני לא "שלום עכשיו". וכל אחת ואחת מהחובות שחלו וחלות על מדינת ישראל,- כן, בהחלט כולל "בלי הבדל דת גזע ומין", תחולנה חד משמעית ובמלואן גם על מדינת "פלשתין". זו צריכה להיות עמדתה הברורה והמוכרזת של המפלגה ההוגנת והציונית, חד משמעית ציונית!, ששמה מפלגת "העבודה". חתירה נמרצת להסדר ול"הפסקת הכבוש". אכן ובהחלט ! אבל הסדר הוגן. רק הוגן. סימטרי. הסדר שיחיל עלינו ועליהם בדיוק את אותן הזכויות ממש. וגם בדיוק,- אבל ממש-ממש בדיוק!,- גם את אותן החובות.

כי הנה, הלא יש אזרחים (וגם חברי פרלמנט) ערביים בישראל? ואם כן יהיו גם אזרחים יהודיים ( וגם חברי פרלמנט ) יהודיים ב"פלשתין"!!!

הגינות וסימטריה.

היו ערבים בשטח עליו עמדה לקום מדינת "ישראל". ויש יהודים בשטח עליו עומדת לקום מדינת "פלשתין". לא ככה?

והרי הפירוש הנכון היחידי (היחידי!) ל"שתי מדינות לשני עמים" הוא: "שתי מדינות לאום". לא "עם" אחד, מומצא בשנת 1948, שהוא "העם הישראלי": 80% יהודים ו 20% ערבים, "העם הישראלי",- ומולו, משום מה, לא תמונת ראי של ה"עם" של ישראל, (כאילו, אותו דבר רק הפוך: 80% ערבים ו 20% יהודים) אלא, ולכאורה בהסכמתנו ( ! ) "ה"עם" השני, במדינה השניה, יהיה: עם טהור גזע, ( ! ) עם "יודן ריין".

למה ? למה אצלנו "בלי הבדל דת גזע ומין" ואצלם לא? למה בדיוק?

שתי מדינות לאום. אכן! זו הדרך!

ואם במדינת הלאום היהודי יש אזרחות מלאה וזכות לבחור ולהיבחר לכנסת גם לערבים אשר התגוררו כאן ביום הכרזת המדינה,- צריך שממש כך יהיה גם עם מדינת הלאום הערבי, וממש כמו שעשינו אנחנו ביום בו הוקמה ישראל, ממש כך ביום בו תקום "פלשתין" צריך שהיא תיתן אזרחות וזכות לבחור ולהיבחר לפרלמנט שלה גם לכל בני הלאום היהודי המתגוררים היום בשטח שנועד להיות שלה. סימטריה ! אם נכון והגון והגיוני וצודק שערבים יהיו אזרחים לגיטימיים שווי זכויות ( וגם חברי כנסת ) במדינת הלאום היהודי, מפני שהתגוררו בשיטחה ביום הקמתה, נכון והגון והגיוני וצודק שיהודים המתגוררים בשטח "פלשתין" יהיו לאזרחים לגיטימיים ושווי זכויות ( וגם חברים בפרלמנט ) במדינת הלאום הערבי, אם התגוררו בשיטחה של המדינה הפלשתינית ביום הקמתה. יש אזרחים ערביים בישראל ? יהיו גם אזרחים יהודיים ( וגם חברי פרלמנט ) יהודיים ב"פלשתין"!!! .

סימטריה. סימטריה אמיתית. רק זו הדרך הנכונה לקיום יחדיו של אנשים, ושל מדינות!

יריב אופנהיימר? חד"ש? ממש לא! דמותה של מפלגת העבודה חייבת להיות דרכה החדה והלא מתנצלת והציונית של מפא"י ההיסטורית! המצע המדיני שלה חייב להיות אך ורק הדרישה הברורה והציונית ל"שתי מדינות לשני עמים". בהגינות מוחלטת, ובסימטריה מוחלטת ואמיתית.

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן"
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2015

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי