הקבלות של כבל - סיכום חקיקה

Thank you for rating this article.

אלה, על קצה המזלג, הקבלות שלי מהקדנציה האחרונה בהן אני גאה במיוחד: המשמר החברתי בחר בי כח"כ החברתי ביותר במפלגת העבודה והשני בכנסת כולה. בצוותא עם ח"כ יחימוביץ', אנו היחידים בסיעת העבודה הנמצאים בעשירייה הראשונה של מחוקקי החוקים בכנסת הנוכחית. כמו כן, המכון לאסטרטגיה ציונית ציין אותי לשבח זו השנה השנייה ברציפות כמחוקק שחוקיו העצימו את מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

סיכום חקיקה חברתית-ח"כ איתן כבל

חוקים שהתקבלו

 1. תיקון לחוק עבודת נשים לפיו עובדת הרה תוכל לבחור אם לעבוד שעות נוספות.
 2. חובת התקנת פינות החתלה בשירותים ציבוריים.
 3. חוק לסיוע נפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי.
 4. תיקון לחוק הגנת הצרכן הקובע כי ביטול עסקה יקנה החזר כספי ולא זיכוי.
 5. השבת קצבה לבן זוג שנישא בשנית ונישואיו השניים פקעו .
 6. חוק חילוט רווחים מפרסומים שעניינם עבירות.
 7. חוק הקובע כי מפעלים מזהמים לא יזכו לקבל מענקים מהמדינה.
 8. חוק הקובע כי לא יינתנו מענקים מהמדינה למפעלים שלא משלמים שכר מינימום לעובדים.
 9. חוק המילואים.
 10. חוק המועצה הישראלית לצרכנות.
 11. תיקון לחוק מבקר המדינה הקובע כי על המבקר לפרסם גם ביקורת חיובית ובכללה אם הגוף המבוקר עמד בעקרונות של חסכון, יעילות שמירה על טוהר המידות ומילא אחר הוראות החוק.
 12. חוק מידע גנטי (עריכת בדיקות גנטיות לבני משפחה)- החוק מקנה סמכות לבית המשפט להורות על עריכת הבדיקות לגילוי קשרי משפחה.
 13. חוק איסור אלימות בספורט.
 14. תיקון לחוק הלוואות לדיור שקובע כי אסור לעקל ולשעבד כספים שנועדו לסייע בדיור.
 15. חוק הלוואות לדיור –איסור גביית עמלת פירעון מוקדם בעת מימוש לא רצוני של משכנתא.
 16. חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה.
 17. חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)-קובע שאלמנה שנישאה מחדש תהיה זכאית לאותם תגמולים והטבות שקיבלה לפני שנישאה.
 18. חוק הקובע כי מעמד פקיד העירייה זהה למעמד עובדי מדינה מבחינת הגשת קובלנה פלילית .
 19. תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי לפיו התשלום עבור רבעון בעת ביקור רופא לא יהיה קלנדרי וקבוע לכלל המבוטחים, אלא שמועד תחילת הרבעון יהיה מיום ביקור המבוטח אצל הרופא.
 20. תיקון לחוק ביטוח לאומי המחייב מעסיק להעביר לעובד את מלוא התשלום עבור ימי מילואים (עד כה מעסיק לא העביר את מלוא הסכום שקיבל מביטוח לאומי עבור עובד ששירת במילואים).
 21. חוק הכניסה לישראל- תיקון הקובע כי שר הפנים רשאי מטעמים הומניטאריים להאריך לעובד זר בתחום הסיעוד את  הרישיון על מנת שזה יוכל להישאר בארץ.
 22. תיקון לחוק הביטוח הלאומי שובע כי שירות מילואים פעיל יהווה חלק בלתי נפרד מתקופת עבודה מועדפת לחיילים משוחררי.
 23. תיקון לחוק מרשם אוכלוסין הקובע כי פסק דין מהווה עילה לרישום אדם כיהודי.
 24. תיקון לחוק פיצויי פיטורים הקובע כי אדם שהתפטר לצורך שנת שירות יראו את התפטרות כפיטורים לצורך זכאותו לפיצויי פיטורים.
 25. הגבלת זמן המתנה בעת קבלת מענה אנושי (כלומר נציג שירות יענה תוך שלוש דקות ובכך תמנע ההמתנה המיותרת והארוכה לקבלת שירות).
 26. הפחתת דמי אגרת רישיון של רכב נכה גם אם הרכב לא בבעלות הנכה אלא נרכש בליסנג.
 27. הפחתת אגרת רישיון נהיגה למשרתי מילואים.

הצעות חוק שנמצאו בהליכי חקיקה

 1. חופשת לידה לאב-היעדרות של אב עקב הריון ולידה תזכה את האב בחופשת לידה.
 2. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון –תשלום עפ"י צריכה) - חיוב צרכן  בתשלום עבור שירות או טובין שעשה בו שימוש ולא באמצעות שיערוכים.
 3. תיקון להצעת חוק הבנקאות שקובע הגבלות בעניין תוכנית ההטבות כלומר ההצעה נועדה להתמודד עם כוונת חברות האשראי לבטל את צבירת הנקודות של הצרכנים.
 4. תיקון להצעת חוק עבודת נשים שיאפשר לבן/בת זוג של חייל מילואים להיעדר מעבודה לצורך טיפול בילדים.
 5. תיקון לחוק הגנת הצרכן שקובע שעוסק לא יכול לחייב אדם להתחייב לתקופת זמן כלשהי כדי שתתבצע עסקה.
 6. תיקון לחוק הגנת הצרכן שיקבע כי לא ניתן לחייב צרכן לשלם עבור שירות או מוצר באמצעי כלשהו ( כלומר לא ניתן לחייב תשלום באשראי ובכך ניתן לשלם במזומן).
 7. הצעת חוק איסור תיקון כלי רכב במוסך בלתי מורשה- נועדה להתמודד עם תופעת המוסכים הפיראטיים וכפועל יוצא  נועדה להגן על חיים אדם ובמקביל להתמודד עם גניבות רכבים.
 8. הצעת חוק הדיור המוגן.
 9. הצעת חוק הלוואות לדיור- חובת הפנייה לוועדה מיוחדת טרם הגשת הבקשה לביצוע משכנתה.
 10. הצעת חוק חינוך ממלכתי  (תיקון- פיקוח על מחירי ספרי הלימוד).
 11. חובת חבישת קסדה מלאה לרוכבי הדו גלגלי (עד עתה קסדת חצי מותרת לשימוש לרוכבי הדו גלגלי ומדובר בסכנת חיים). 
 1. הצעת חוק  היטל על דירה ריקה (דירות רפאים).
 2. הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום מנוחה.
 3. הצעת חוק זכויות הדייר בדיור ציבורי (תיקון-שיפור מערכת החשמל הדירתית).
 4. הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי( תיקון סיוע ריאלי בשכר הדירה).
 5. הצעת חוק חובת מכרזים(תיקון-איסור התקשרות בגין פערי שכר).
 6. הצעת חוק ביטול המאגר הביומטרי
 7. הצעת חוק אחריות המדינה לחינוך.
 8. הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ביטוח)(תיקון-תנאי ביטוח בפוליסת חוזה ביטוח רכב).

חוקים בתחום הצרכנות

פ/952 – הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) – תיקון עמלת פירעון מוקדם בעת מימוש נכס.

המצב היום- כשבנק משתלט על דירה, אזי החוק היום מאפשר לו לקנוס את החייב בעמלת פירעון מוקדם, שעלותה מגיעה לעשרות אלפי שקלים ולעיתים יותר.

משמעות הצעת החוק-    בנק לא יוכל לממש את הקנס.

-לאחר מאבק קשה מול הבנקים ומול הנגיד והמפקח על הבנקים, התקבלה עמדתי והחוק יובא לקריאה שנייה ושלישית בהסכמה.

2. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור התניה בעסקה לתקופה קצובה) התשע"א – 2010.

המצב היום- שרוב החברות אינן מאפשרות ביצוע עסקה לזמן מוגבל ורוב החברות מחייבות את הצרכן לבצע עסקה גם על תקופה שלצרכן אין צורך במוצר.

משמעות הצעת החוק- יתאפשר לבצע עסקה לזמן קצוב. המרוויחים הם בעיקר אלה הגרים בשכירות, סטודנטים וצרכנים המבקשים לבחון מוצר בטרם יתחייבו לזמן ארוך.

3. הצעת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי (מרכיב ההעמסה בתעריף הביטוח) התש"ע – 2010.

משמעות הצעת החוק- הפחתת סכום הביטוח על רוכבי הדו-גלגלי.

4. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – תשלום רבעוני עבור שירותים בהשתתפות כספית עצמית).

משמעות החוק- התשלום לא יהיה על פי לוח השנה הקלאנדרי, אלא בהתאם למועד ההגעה הראשוני של הצרכן.

5. הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון- אגרת רישיון רכב של נכה) פ/954.

-בעקבות הצעת החוק הגעתי להסדר עם שר התחבורה, כי משרדו יתקין תקנות הפוטרות מאגרת רישיון רכב נכה שהינו חוכר באמצעות ליסינג מימוני ולא רק מי שרשום כבעלים של הרכב..

6. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגבלת זמן המתנה לקבלת מענה טלפוני אנושי).

משמעות הצעת החוק- שעסקים יהיו חייבים להשיב לצרכן שנמצא מולו בעסקה מתמשכת תוך שלוש דקות או שלוש שעות אם הושארה הודעה ובזמן זה לתת מענה לבעיה אותה מעלה הצרכן.

7. הצעת חוק תשלום על פי צריכה.

המצב היום- שהצרכן נאלץ לשלם גם עבור מה שאינו צורך- דוגמאות רבות לכך: בזק, חברת החשמל וכדומה.

משמעות החוק- שהצרכן ישלם רק עבור מה שצרך בלבד.

8. הצעת חוק איסור תיקון רכב במוסך בלתי מורשה, התש"ע-2010. פ/18/2482.

*הצעת החוק קובעת שרכב יתוקן רק במוסך מורשה.

9. תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א- 1981 (איסור בידול בשעורי השתתפות עצמית בפוליסות רכב רכוש ביחס למקרה ביטוח של נזק לרכב) התשע"א – 2011- בלשכה המשפטית.

*משמעות החוק: מוסכים שאינם בהתקשרות עם חברות ביטוח אינם נהנים משוק חופשי טהור המבוסס על תחרות ואיכות, אלא נפגעים בפרנסתם עקב תיעול המבוטחים אך ורק למוסכים המתקשרים עם חברות הביטוח.

  

10. במושב הקודם אושרו התקנות לחוק הגנת הצרכן (תיקון- ביטול עסקה והחזר כספי). פ 1039.

*מטרת החוק היא להסדיר את מכלול המקרים בהם תינתן לצרכן זכות לבטל עסקה עם עוסק.

משמעות החוק:  יאפשר לצרכן להשתחרר מן העסקה ולהחזיר את המצב לקדמותו.

11. במושב הקודם אושרה בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק (תיקון – ניכוי דמי מילואים) של ח"כ גדעון עזרא ושלי.

המשמעות- שמעסיקים יהיו חייבים לשלם לחיילי המילואים גם עבור שישי שבת.

12. הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – איסור התניית עסקה באופן התשלום), התשע"א – 2011 פ/3412/18.

משמעות החוק- עסקים שונים גובים תשלום מצרכנים באמצעות הוראת קבע לתשלום מחשבון הבנק או באמצעות כרטיס אשראי, כאשר לצרכן לא ניתנת אפשרות לבדוק את פרטי התשלום, אלא בדיעבד, לאחר ביצועו.

החוק אמור לפתור את המצב: בתשלום של הצרכן, יכול סכום החיוב החודשי להשתנות מידי חודש, כך שהדבר מצריך מעקב תמידי מצד הלקוח אחר כל חשבונית. 

חקיקה בנושא בעלי חיים:

פ' 3722- הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון – מרכז רישום ארצי), התשע"ב–2011.

1.     פ' 3630 הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון - סירוס ועיקור כלבים), התשע"ב-2011.

2.     הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור עקירת ציפורניים שלא לצורכי בריאותו), התשע"א–2011.

      4. פ' 3524- הצעת חוק סמכויות למניעת התעללות בבעלי חיים (תיקוני חקיקה),  התשע"א–2011. (פקחים).

5.פ' 3661- הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון- איסור מלכודות דבק), התשע"ב-2011.

      6. פ' 974- הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור העבדת בעלי חיים לצרכי משא בשטח עירוני), התשס"ט–2009.

     7. פ'2991- הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - שלילת היתר למופע של בעלי חיים במקרה של חיתוך רקמה חיה של בעל חיים), התשע"א-2011.

     8. פ'816- הצעת חוק הסדרת העיסוק בטיפול באמצעות בעלי חיים, התשס"ט-2009.

     9. פ' 1710- הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – סמכויות פיקוח), התש"ע–2009.

    10. חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 18), התשע"א-2010. עברה בקריאה שלישית.

11. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(הובלת עופות), התשע"א -2011..

12. תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(גידול מטילות והחזקתן), התש"ע-2010. במאבק ולפני סיכום.

13. פ'2674- הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(תיקון-החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים), התשע"א 2010.

14.הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון-תנועות גוף שאין למנוע מבעלי חיים), התשע"א-2011.

15.הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון-איסור הרג בעלי חיים), התש"ע -2010.

16.הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים)(תיקון- הגברת הפיקוח על ניסויים), התשע"א-2010.

-----------------------------------------------------------------------------------------

התפרסם במקור בבלוג של איתן כבל.

"לעולם לא אסלח לערבים על שלימדו אותנו להרוג את בניהם."
גולדה מאיר

מאז 2004

כבר מעל 17 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי