מכתב של שלי לממונה על ההגבלים העסקיים: חשוף את פגישותיך עם נציגיו של תשובה

04/02/2014
ד' באדר א', תשע"ד
 
לכבוד:
פרופ' דיויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקיים
 
הנדון: בקשה לחשיפת מידע אודות הליך בחינת ההסדר הכובל במאגרי הגז 
 
פרופ' גילה שלום,
 
בימים אלו נידון ברשות ההגבלים העסקיים עניין ההחזקה הצולבת במאגרים תמר ולוויתן בידי שותפות נובל-דלק אנרגיה. 
בעבודת המטה שנעשתה במשרדך בנושא ז

הצג את ההמשך

לידיעה המקורית ...

הרשמה לעדכונים

"אני פוסע בעקבות בן־גוריון בעיניים עצומות אבל מדי פעם אני פוקח את עיני."
זלמן ארן

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית מהווה את כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

 יצחק רבין 2018 העבודה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית