מכתב של שלי לממונה על ההגבלים העסקיים: חשוף את פגישותיך עם נציגיו של תשובה

Thank you for rating this article.
04/02/2014
ד' באדר א', תשע"ד
 
לכבוד:
פרופ' דיויד גילה, הממונה על ההגבלים העסקיים
 
הנדון: בקשה לחשיפת מידע אודות הליך בחינת ההסדר הכובל במאגרי הגז 
 
פרופ' גילה שלום,
 
בימים אלו נידון ברשות ההגבלים העסקיים עניין ההחזקה הצולבת במאגרים תמר ולוויתן בידי שותפות נובל-דלק אנרגיה. 
בעבודת המטה שנעשתה במשרדך בנושא ז

הצג את ההמשך

לידיעה המקורית ...

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן."
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

מאז 2004

כבר מעל 17 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2014 C

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי