כניסת ליברמן לממשלה - מפלגת העבודה בחוץ

Thank you for rating this article.

כתומך של מפלגת העבודה מזה זמן‚היו לי סיבות רבות להצביע למפלגת העבודה בבחירות האחרונות. אמנם המטרה החשובה ביותר- הקמת ממשלה בראשות מחנה השמאל‚ המבוססת על האיכויות המצוינות של מפלגת העבודה -הוחמצה כבר עם הוודע תוצאות הבחירות‚ אך למרות זאת החליטה התנועה להצטרף לממשלת קדימה‚ והיו לה סיבות רבות לעשות זאת. מטרות רבות עדיין ניתן היה להשיג‚ וכולנו קיווינו ש'קדימה' נטולת האידיאולוגיה תלך אחרי שותפתה הבכירה למתווים מדיניים ולמעשים בתחומי הפנים.

גם כשנעשה ברור של'קדימה' אין שום כוונה להשיב את אחריות המדינה לגורלם של אזרחיה‚ שהאדישות המוחלטת של ממשלת הליכוד כלפיה ציבור עברה עם הליכודניקים למפלגתם החדשה - כשיוזמות קיצוניות של הפרטה קודמו וכשאפילו במהלך מלחמה יזומה לא טרחה המדינה לקחת אחריות על אזרחיה; כשההישג היחיד של מחנה העבודה‚ ההעלאה הצנועה בשכר המינימום‚ הותקף שוב ושוב על ידי משרד האוצר וניסו לקחת אפילו אותו בחזרה - גם אז נשארה העבודה בממשלה‚ שהרי זו הכריזה שכוונתה לסיים סוף כל סוף את הכיבוש ולשחרר אותנו‚ בצורה זו או אחרת‚ מהעול שלהגדה המערבית.

 ואף על פי כן‚ במשך חצי השנה מאז שהממשלה הזו קמה‚ במשך החודשים שמאז תום המלחמה‚  לא נעשה ולו חצי צעד מהוסס לכיוון הידברותו לכיוון משא ומתן. גם מאז שהחליט ראש הממשלה לוותר על הנסיגה החד צדדית שלו‚ לא עשה שום צעד בכיוון אחר‚ ואנחנו - בוחרי עבודה כמו גם בוחרי קדימה - לא קיבלנו דבר פרט למתק שפתיים ולהצהרות ריקות.

אבל גם בהצהרות הריקות הסכמנו להיתלות‚ מסיבות רבות שחלקן הגיוניות. האמנו‚ או רצינו להאמין‚ שאלו רק הנסיבות והקשיים האובייקטיביים (שלא ניתן להכחישם) שמטים את אולמרט משולחן המו"מ‚ ושבעוד חודשים מספר יתחיל מאמץ רציני לשנות את המצב האזורי. ותמכנו בהשארות העבודה בממשלה החלולה הזו‚ מתוך מחשבה שקולנו המתון - בהעדר כל קול אידאולוגי אחר בקדימה הריקה או בשותפותיה האחרות - יכריע את הכף לטובת מו"מ רציני. כל מעשיו של אולמרט לא שכנעו אותנו אחרת‚ ואולי בצדק - שכן כהונתו רק התחילה‚ וזאת מבלי לקחת בחשבון את העיכוב שיצרה המלחמה.

אך כל מי שלא היה בטוח עד עכשיו‚ ללא ספק משוכנע עכשיו - קואליציה שמושתתת על ישראל ביתנו‚ היא לא קואליציה שפניה להסדר משמעותי. ראש ממשלה שבכזו התלהבות ובכזו קלות פונה אל אביגדור ליברמן‚הוא לא ראש ממשלה שנחוש בכוונתו לפנות לפתרונות של שלום (או לפתרונות בכלל)‚וכנראה שאין בכוונתו כלל לפנות בנתיבים אלו.

ישראל ביתנו אינה מפלגה דמוקרטית.היא אינה מפלגה שיוויונית‚ וערך האדם אינו נר לרגליה ואינו מהערכים שהיא מקרבתלליבה. לישראל ביתנו מחזיקה בחזון שונה מאוד בנושא זכויות אדם‚ או לגבי תפקידה שלהמדינה בכלכלה ובמשק. אם ישראל ביתנו מנסחת חוקה לישראל‚ חזקה עלינו שהחוקה הזואינה החוקה שאנו היינו רוצים לחוקק. אם ישראל ביתנו היא הכיוון שבו אולמרט מתכווןללכת‚ חזקה עלינו שהוא אינו הולך בכיוון שהתחייב ללכת בו.

אבל אף אחת מאלה היא לא הסיבה שבגינהעל מפלגת העבודה להעמד על רגליה האחוריות. ישראל ביתנוהיא מפלגת ימין. היא מפלגת הימין הנוקשהביותר‚ והנחושה ביותר. גם כך‚ מזה חודשים - שממשלת קדימה הולכת בדרך הימין‚ בזמןשהימין ממשיך לצעוק כנגדה וצובר כח באופוזיציה. משתצטרף ישראל ביתנולממשלה‚ תתבצר הממשלה עוד יותר במצב הקיים - ההתנחלויות יתחזקו והכח הצבאי יהיהתשובתנו היחידה. אך ממשלה המורכבת מקדימה והעבודה תחשב לממשלת מרכזשמאל‚ והרושם יהיה שמכיוון שלמחנה השמאל לא היו תשובות הוא פנה לליברמן לעזרה.והימין מבחוץ יוסיף להתחזק‚ שהרי בכל כשלי התפישה‚ יואשם מחנה השמאל דווקא.

על מפלגת העבודה‚ כמפלגה המובילהשל המחנה‚ לצאת מהממשלה ביום שבו ליברמן דורך בה - ולהבהיר באופן שאינו משתמע לשניפנים: הממשלה הזו בחרה בדרך הימין‚ וכל הרעות שיבואו עלינו - יבואו עקב בחירה זו.עוד אמירה תאמר באותו הרגע‚ והיא: 'קדימה אינה מפלגת השמאל. היא בחרה לפנות חזרהלמקוריתיה'.    אז תוכל העבודה לנהל אופוזיציה ראויה נגד הממשלההזו. מהאופוזיציה תוכל ללחוץ עליה ולגייס את הציבור לשבור את המבוי הסתום וללכתלמו"מ. מהאופוזיציה תוכל להתחזק ולהתאושש‚ ולהבהיר כל יום לאזרחי המדינה‚לכנסת ולראש הממשלה שממשלת מרכז-שמאל אמיתית  הייתה משפרת את המצב לעיןשיעור. באופוזיציה  היא תוכל להשפיע יותר על ממשלה כמו זו ועל ראש ממשלה כמוזה‚ כפי שהלחץ הציבורי של הימין היום מסיט את מדיניות הממשלה לכיוון השני. ובעיקר- באופוזיציה היא תוכל להציב אלטרנטיבה אמיתית‚ כלכלית ומדינית‚ שתחנך את הציבורשיש דרך נוספת. וכל אזרח יידע גם שניתן לוותר על המשרדים והתארים משיקוליםממלכתיים.

אבל בעיקר – על העבודה לצאתמהממשלה כי שותפות עם ישראל ביתנו מנוגדת לכל מה שהיא מאמינה בו‚ ומנוגדת לכל דברשמפלגת העבודה אי פעם תמכה בו. זו התנערות אמיתית מכל מחוייבות שהתחייבה.

יציאה שאינה מיידית לא תהיה טובהבאותה מידה. כל מזמוז ייתן עוד לגיטימציה לשותפות הזו‚ ויגרום להתפרצות הזעם וטריקתהדלת להראות פחות מרשימה.  אם תצא העבודה חודשיים אחר כך‚ אם תצא אפילו שלושהשבועות אחר כך - תאבד את רוב הפירות של המהלך.

לכן אני מפציר בכם‚ רבותיי - קבלואת ההחלטה הנכונה.

פעמים רבות אנחנו נושאים את עינינו אליכם לפעולה נחושה‚ ומקבלים דבר.

אך בסיטואציה זו‚ שהיא באמת קו אחרון של זהות כמפלגה וכמחנה‚ אנא מכם‚

עשו את הדבר הנכון.
"דמוקרטיה זה לפעמים כואב, אבל עד היום לא נמצאה שום שיטה טובה יותר"
שלי יחימוביץ׳, ועידת העבודה, 4.4.2013

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי