מסמכי החזקה במאגר לויתן

מסמכי החזקה במאגר לוויתן שפרסם היום משרד האנרגיה, שמכוחם הוענקה ליצחק תשובה ולשותפיו הסמכות להפיק ולייצא גז טבעי ממאגר לוויתן לשלושים השנים הבאות. המסמכים נוסחו במשא ומתן מול תשובה, נחתמו ונסגרו - ורק אז נחשפו לציבור.

קראו:

החזקה בחלק הצפוני של מאגר לוויתן

הצג את ההמשך

לידיעה המקורית ...

הרשמה לעדכונים

"אבל העיקר הוא העם. תחיית העם קודמת לגאולת הארץ. אנחנו מעמידים את הכל על העם."
א.ד. גורדון, עם אדם

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית מהווה את כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין - לא נשכח

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית