חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), התשע א–2011*

חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), התשע"א–2011*

הוספת סעיף 2א   1.  בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך–1960‏  (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2 יבוא:

"הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים   2א.       (א)        בסעיף זה –

הצג את ההמשך

לידיעה המקורית ...

הרשמה לעדכונים

"גרעון מינימלי ... לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה."
ד"ר אסתר אלכסנדר

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית מהווה את כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

 יצחק רבין - 12 שנה לרצח

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית