חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), התשע א–2011*

Thank you for rating this article.

חוק מקרקעי ישראל (תיקון מס' 3), התשע"א–2011*

הוספת סעיף 2א   1.  בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך–1960‏  (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 2 יבוא:

"הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים   2א.       (א)        בסעיף זה –

הצג את ההמשך

לידיעה המקורית ...

"עם לא יזכה לחירות אם לא יבטיח חרות שכניו."
קארל מרקס

מאז 2004

כבר מעל 17 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי