מכתב לח"כ בהלול (ציונות המפלגה)

Thank you for rating this article.

ח"כ זוהיר בהלול, הכנסת  ירושלים.

ח.נ

lpf Chug-4th novemberהנדון: דבריך בערוץ 20 בתאריך30/4/15

נודע לנו כי ב"פאנל" בו השתתפת, שהתקיים בערוץ הנ"ל אמרת: "כי מפלגת העבודה אינה מפלגה ציונית", אם הדברים הם אכן כך, אנו מביעים צער והתנגדות נמרצת לדבריך.

אנו מבקשים להסב את תשומת לבך כי אמנת מפלגת העבודה שהיא חלק בלתי נפרד מחוקתה והיא הבסיס להיותנו מפלגה, עוסקת כבר בראשיתה בקשר הבלתי נפרד מהחזון הציוני ובסעיפים 3-4-14 יש אמירות ציוניות מוחלטות כגון:  "לריכוז העם היהודי בארצו"  "במורשת העם היהודי חזון הציונות הסוציאליסטית וערכי תנועת העבודה"  וכן החזון המובהק "של שוויון מלא גם ללא יהודים", בודאי עוד סעיפים שמציינים את  ה"אינטגרליות" בין החזון הציוני לתנועת ומפלגת העבודה.

אין אנו מבקשים ממך להיות ציוני וזו זכותך ,אולם לא יעלה על הדעת שנבחרת על הבסיס הדרך והמצע של מפלגתנו שהיא ציונית לחלוטין!!  ואם אכן אמרת את הדברים הנ"ל יש בהם לדעתנו משום "משיכת השטיח מתחת לרגליים"...ופגיעה ברבים מאד מקרב חברי ותומכי המפלגה,דבר שגורם נזק למפלגה.

על כן נבקשך להתייחס לאמור לעיל ולהבהיר את הדברים.

בכבוד רב,

צוות התגובות של החוג,

חנה פרץ- עו"ד יובל מור- פרופ' ניר סוכן- דורון ארזי.

יו"ר המפלגה ח"כ יצחק הרצוג                

מזכ"ל המפלגה ח"כ חיליק בר

  יו"ר הסיעה ח"כ איתן כבל

 חברי הסיעה בכנסת

  יו"ר החוג אשר זנזורי.

 חברי מזכירות החוג.

"התנ"ך הוא המנדט שלנו. התנך שנכתב על ידינו בשפתנו העברית ובארץ הזאת עצמה הוא־הוא המנדט שלנו"
דוד בן גוריון, מתוך עדותו בוועדת פיל 1937

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי