תגובת היו״ר להסכם הגרעין האיראני

התנהלות המפלגה בדגש על היו״ר, בעקבות חתימת ההסכם בין המעצמות לאיראן בנושא הגרעין הינה דוגמה טובה למחיר שאנחנו משלמים כמפלגה על כך שאין לנו מוסדות מתפקדים. במקום לפנות למוסדות ולהתייעץ איתם ובמידה ויש חילוקי דעות, לקיים הצבעה, היו״ר החליט לפרוץ קדימה עם הצהרה מרחיקת לכת לתמוך בראש הממשלה במאמציו לחבל בהסכם, כולל מעורבות מול הקונגרס האמריקאי. האם יעלה על הדעת שיו״ר יעשה דבר כזה על דעת עצמו?

מדובר בהחלטה שיש לה משמעויות רבות>, כולל לגבי היחסים שלנו עם המפלגה דמוקרטית בארה״ב וכמובן יהדות ארה״ב שגם היא מפוצלת בנושא ההסכם על הגרעין האיראני. התגובה לא איחרה לבוא וח״כ שלי יחימוביץ׳ ראתה צורך להסתייג בפומבי ובפירוט מתמיכתם הגורפת של היו״ר וציפי ליבני בעמדת רוה״מ.

לו הנושא היה נדון במוסדות ובסיעה, היה ניתן ללבן את חילוקי הדעות ואם לא, היה ניתן להביא את הנושא להצבעה ולקבל את החלטת הרוב או להגיע לפשרה. ללא מוסדות וללא מחוייבות של היו״ר לתהליך דמוקרטי כלשהו קרה הגרוע מכל: נתקבלה החלטה מרחיקת לכת ללא כל לגיטימציה מפלגתית וללא דיון במוסדות המפלגה או בסיעה שמייד גררה אחריה לא רק תהיות וביקורת ציבורית אלא גם חילוקי דעות פומביים עם חברת סיעה בכירה.

הרשמה לעדכונים

"אין הצבא קובע על דעת עצמו אפילו את מבנהו סדריו וקווי פעולתו ... ארגון הצבא ועיצוב דמותו כל אלה הם בסמכותם היחידה של הרשויות האזרחיות: הממשלה, הכנסת והבוחרים."
דוד בן גוריון, צבא ובטחון עמודים 141-142

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית מהווה את כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית