נבון היה נטוע בנוף הארץ

יצחק נבוןהנשיא לשעבר יצחק נבון ז"ל הלך לעולמו בשיבה טובה.

נבון היה נטוע בנופה ובתרבותה של הארץ. הוא היה בן המקום במובנו העמוק של הביטוי. הוא היה בן הישוב הספרדי הוותיק של ירושלים והוא סימן עבורי דוגמא לשילוב נינוח ומפרה בין תרבויות ושפות הנהוגות במזרח לבין אלו הנהוגות במערב.

רבות נכתב על אומץ לבו הציבורי של נבון ועל תרומתו לתרבות הישראלית ואין מקום לחזור על הדברים. במקום זאת אני רוצה להזכיר נושא שמן הסתם עוד יתייחסו אלו אחרים.

יצחק נבון היה שר חינוך שביטא חשש מאובדן ערך השוויון במערכת החינוך הישראלית. כשמנכ"ל משרד החינוך, הד"ר שמשון שושני, הביא בפני נבון, בשנת 1989, תכנית לשינוי פניה של מערכת החינוך, נבון התנגד לכך בעוז. הוא הביע חשש שמדובר למעשה בתכנית שתפגע אנושות בערך של שוויון הזדמנויות. הוא העדיף להביא לסיום תפקידו של המנכ"ל מאשר לאשר את התכנית.

כבר אז צידדתי בעמדתו אבל היום אנחנו רואים עד כמה הוא צדק, עד כמה הוא הבין את השלכותיה החמורות של התכנית שלבסוף אומצה על ידי שרי החינוך שבאו בעקבותיו.

יהי זכרו ברוך.

===========

מעמוד הפייבסוק של ח"כ יונה

הרשמה לעדכונים

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי. חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה."
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית מהווה את כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי - עמודה ראשית