הצעת החלטה לשינוי שיטת הבחירות לשיטה משולבת

Thank you for rating this article.

יום רביעי י"ב ניסן תשע"ו 20 אפריל 2016

לכבוד

יצחק הרצוג, יו"ר חיליק בר, מזכ"ל

מפלגת העבודה הישראלית

שלום רב,

הנדון: כינוס ועידת מפלגת העבודה הישראלית (להלן: "המפלגה")

בחירות אזוריותוהעלאה לסדר היום הצעת החלטה לשינוי שיטת הבחירות לשיטה משולבת

  1. דרישה זאת מוגשת בהתאם לחוקת המפלגה ולתקנון הועידה התשיעית סעיף 18 ג'.
  2. אנו החתומים מטה, מעל ל- 33% מצירי ועידת המפלגה ומעל ל – 50% מצירי הועידה שנבחרו על ידי חברי המפלגה בסניפים, פונים אליך בדרישה כי תעשה שימוש בסמכותך ותורה על כינוס מיידי של ועידת המפלגה, זאת לא יאוחר מ- 30 ימים מיום קבלת מסמך זה.
  3. אנו מבקשים להעלות לסדר היום הצעת החלטה לשינוי שיטת הבחירות לקביעת רשימת העבודה לכנסת.
  4. הצעת ההחלטה מוגשת ביוזמת הפורום לבחירות אזוריות ועליה חתומים בין היתר :

חברי כנסת, יו"ר קק"ל, ראשי הערים ומועצות האזוריות, יו"ר מרחבי ההסתדרות, יו"ר מרחבי נעמ"ת, מזכירי מחוזות, מזכירי סניפים וחברי ועידה מכל רחבי הארץ.

רקע להצעת ההחלטה

  1. בשנת 2013, התקבלו בוועידת המפלגה שתי החלטות אשר שינו באופן משמעותי את שיטת הבחירות לרשימה לכנסת שהייתה נהוגה במשך שנים רבות:

5.1. ביטול תקופת האכשרה, כך שההתמודדות לרשימה לכנסת נפתחה גם בפני מועמדים שלא היו מעולם חברי מפלגה.

5.2. ביטול אזורי הבחירה במחוזות, לטובת שיטת "הבטחת ייצוג" כך שגם המועמדים למחוזות נדרשו להיבחר על ידי כלל חברי המפלגה בכל הארץ.

  1. לשיטה הנוכחית, שבה חברי מפלגה מאזור אחד, נדרשים לקבוע מי יהיה הנציג הנבחר של אזור אחר, מבלי שיכירו את המועמד ואת צרכי אזור הבחירה, חסרונות רבים כשהבולטים ביניהם :

6.1. השיטה מחלישה מאוד את המחויבות והזיקה של המועמד הנבחר לחברי המפלגה.

6.2. השיטה מקנה יתרון משמעותי למידת ה"מפורסמות" של  מועמד פלוני על חשבון כישוריו, פועלו ותרומתו של מועמד אלמוני.

6.3. השיטה אינה מעודדת התפקדות והצטרפות לפעילות שוטפת במפלגה.

ואכן, כתוצאה מכך, גם בבחירות 2013 וגם בבחירות 2015, נבחרה רשימה שאינה מייצגת את הפסיפס המגוון של הציבור הישראלי ולא בכדי, צנחו משמעותית שיעורי התמיכה במפלגת העבודה.

לסיכום, אנו מאמינים שכדי לחזק את הקשר והזיקה בין הבוחר לנבחר ולשפר משמעותית את שיעורי התמיכה במפלגה בכל רחבי הארץ, צריך "להחזיר את העבודה למחוזות".

  1. אשר על כן, אנו הח"מ מבקשים לכנס את ועידת המפלגה ולהעלות לסדר היום הצעת החלטה לשינוי שיטת הבחירות לרשימת העבודה לכנסת כך שיינתן ייצוג הולם למחוזות גיאוגרפיים של המפלגה כפי שיפורט להלן :

7.1. שיטת הבחירות לקביעת רשימת העבודה לכנסת תכלול בחירות אזוריות בלא פחות משבעה  מחוזות בחירה גיאוגרפיים של המפלגה.

7.2.  למחוזות הגיאוגרפיים ישוריינו מקומות ריאליים "קבועים" בין המקומות 5 – 15 אשר לא יושפעו משריונים ו/או הבטחת הייצוג.

7.3. הגשת מועמדות לבחירות האזוריות מותנית בתקופת אכשרה שלא תפחת משנתיים ימים הן למגורים באזור הבחירה והן לחברות במפלגה.

7.4. בעלי זכות הבחירה בבחירות האזוריות יהיו אך ורק חברי המפלגה שמתגוררים באזור הבחירה בלבד .

7.5. חברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד בבחירות האזוריות.

  1. אנו מבקשים שההצבעה על הצעת ההחלטה תהיה חשאית.

מס"ד

שם ומשפחה

מספר ת.ז

חתימה

 

הפורום לבחירות אזוריות

"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"
יגאל אלון, “מסך של חול”

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי