שכונות מזרח העיר - סיכום ישיבה מס' 1 - וועדה מדינית מחוז ירושלים

Thank you for rating this article.

סיכום ישיבת הוועדה המדינית של מחוז ירושלים 16-6-2016. השתתפו בישיבת הוועדה:

יו"ר הוועדה – רפאל בן שושן (רפא), מרים בונפיל, רפי עמיחי, דב ברנשטיין, אמיר חשין, יוסי שוחט.

הוועדה המדינית של מחוז ירושלים התכנסה לדיון על מציאותן ועתידן של השכונות הלא יהודיות במזרח העיר. הדיון הסב על הנושאים הבאים: א- סדר היום הדיונים של ישיבות הוועדה ב- ההגדרה של עיר מאוחדת. להלן סיכום הדברים.

הדעה המקובלת של משתתפי הדיון קבעה בצורה ברורה שהעיר ירושלים אינה מאוחדת והיא מחולקת דה פקטו, אחדות ירושלים דה יורה, גרמה וגורמת יותר נזק לשתי אוכלוסיות יחד, היהודית והערבית. הדאגות שהובעו בדיון:

-        המצב הנוכחי, איך שלא יתפתח, הוא מתכון למלחמת אזרחים עתידית בירושלים.

-        שתי האוכלוסיות, הערבית והיהודית, חיים בשני מישורים רחוקים מאוד זה מזה, פוליטית, כלכלית, חברתית ותרבותית.

-        אין ביכולת מדינת ישראל והמנהל המוניציפלי לגשר בין הפערים העצומים הקיימים.

-        האוכלוסייה היהודית ברובה, בירושלים, משוועת להיפרדות ממזרח העיר.

-        מפעל ההתנחלות במזרח העיר עלוב, חסר תנופה, פרובוקטיבי וללא תועלת ברובו.

-        סיסמת "עיר מאוחדת" אינה אלא סיסמא לגיוס קולות לשלטון חסר אחריות. המצביעים עבור "עיר מאוחדת" לא חיים בירושלים ועבור החיים בירושלים, הסיסמא מובנת כמנגנון דיכוי פוליטי, כלכלי וחברתי של אוכלוסיית מזרח בעיר.

סדר יום הדיונים – שכונות לא יהודיות בירושלים

א.    מה משמעות של עיר מאוחדת?

ב.    גבולות מוניציפליים של ירושלים

 1. a.גבולות ירושלים תחת המנדט הבריטי.
 2. b.גבולות ירושלים המערבית 1948-1967
 3. c.גבולות ירושלים הירדנית 1948-;1967
 4. d.גבולות מוניציפליים נוכחיים.

ג.     אוכלוסיות בירושלים – גדלים ומאפיינים

 1. a.האוכלוסייה היהודית
 2. b.האוכלוסייה הלא יהודית

ד.     גדר ההפרדה בירושלים.

 1. a.תוואי הגדר ומשמעותו.
 2. b.העתיד של גדר ההפרדה.

ה.    זכויות פוליטיות וחברתיות לאוכלוסייה הירושלמית

 1. a.האוכלוסייה היהודית
 2. b.האוכלוסייה הלא יהודית

ו.       רצון והרגשה בקיום עיר ללא גבולות בקרב

 1. a.האוכלוסייה היהודית
 2. b.האוכלוסייה הלא יהודית

ז.      המנהל העירוני ואחריותו כלפי

 1. a.האוכלוסייה היהודית
 2. b.האוכלוסייה הלא יהודית

ח.    עתיד ירושלים

 1. a.במקרה של הסכם עם הרשות הפלסטינאית
 2. b.במקרה של היפרדות חד צדדית (התנתקות ב')

לדיונים יוזמנו אנשי ציבור, אנשי אקדמיה ומומחים ככל שיעלה בידי הוועדה המדינית להזמין.

עיר מאוחדת – משמעויות

א.    עיר ללא גבולות, מחסומים ויכולת תנועה חופשית בכל חלקי העיר.

ב.    שוויון של כלל האוכלוסיות מול החוק.

ג.     שוויון בקבלת שירותים מוניציפליים.

ד.     כלכלה משולבת, בעידוד השקעות ובשוק העבודה

ה.    מגורים שלא על בסיס אתני או דתי.

ו.       מנהל ציבורי מוניציפלי פתוח, בכל הרמות, לכלל האוכלוסיות.

ז.      מערכת חינוך בסיסית זהה, עם שינויים בשוליים.

ח.    שפה אחת מובילה וקובעת בתקשורת בין השלטונות לאוכלוסיות.

בכל אחד מהפרמטרים הנזכרים, אין ירושלים עיר מאוחדת. היא מחולקת, שתי וערב, לאורכה ולרוחבה בין אוכלוסיות שונות, במאפיינים שלהם וברצונם לחיות יחד. את החלוקה דה פקטו, צריך להמיר בחלוקה דה יורה.

הוועדה המדינית של מחוז ירושלים, לא רואה מתפקידיה להציע פתרונות קונקרטיים, אלא להציע מדיניות למפלגה. המדיניות הזו תוצע לוועידה המפלגה לדיון והחלטה ולאחר מכן ינוהל מאבק  כדי שהשלטונות הממלכתיים והמוניציפליים ייבצעו המדיניות שהוחלט עליה.

"עם שאינו מכבד את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"
יגאל אלון, “מסך של חול”

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2014 B

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי