האופציה פדרלית קנטונלית

Thank you for rating this article.

על רקע הקפאון המדיני המתמשך בגין פערים לא ניתנים לגישור בין הצדדים, עת לשיח פתוח וחשיבה על חלופה ישראלית לחזון 2 המדינות שהמעורבים הרבים ורמי הדרג בישראל ובקהיליה הבינלאומית בהם מנהיגי ארה"ב והאיחוד האירופי, ביוזמות הולכות ונופלות פעם אחר פעם נכשלים בקידומו.

אחת האופציות האפשריות שלא נידונה ונבחנה ולו פעם אחת ובכך יתרונה,  האופציה הפדרלית קנטונלית ומוצע להציב אותה על סדר היום הלאומי והמפלגתי בעיקר מתוך לימוד הדגם הפדרלי הנוהג בהצלחה בשווייץ.

חזון האופציה הפדרלית קנטונלית

חזון האופציה הפדרלית קנטונלית, קידום מדינת ישראל כמדינה וקהיליה פדרלית מפותחת המשלבת בהצלחה, תחת ריבונותה וחוקיה את חבלי וערביי יהודה, שומרון, תוך שהיא מחויבת להם, כמו גם לכל אזרחי מדינת ישראל, לשוויון מלא, רמת חיים גבוהה עם נתון הכנסה ממוצעת לנפש דומה לנתונים המערב אירופים.

תובנה בסיסית מנחה כיבוש וקידום אופציה זו, ללא שוויון חברתי – כלכלי בין יהודים וערבים ורמת חיים גבוהה של כל מגזרי האוכלוסיה, בארץ ישראל בשלמותה, לא ייכון שלום, הארץ לא תשקוט ועמה לא תשקוט הקהיליה הבינלאומית.    

ייקבע במאמר מוסגר, יש להטמיע שבמבנה הממשל הריכוזי, הביורוקרטי  הישראלי ויכולות הביצוע הנמוכים שלו וכשלונו הגדול ביישוב ופיתוח חבלי הנגבה, הגליל, ירושלים רבתי, בקעת הירדן וציר הגבעות משני צידי הקו הירוק הישן ממזערים את סיכויי מימוש חזון פדרלי ארץ ישראלי שאפתני זה.

המסקנה מקביעה זו, שילוב חבלי וערביי יהודה ושומרון במדינת ישראל בארץ ישראל בשלמותה, מחייב כינון דרג ממשל אזורי קנטונלי, כדרג ממשל ביצועי נוסף לממשלה ולרשויות המוניציפליות, שיושתת על מערך בן 30 קנטונים מהם, 20 קנטונים יהודים, 10 קנטונים ערבים, בהם, 5 קנטונים פלסטינים ביהודה ושומרון, 3 קנטונים של ערביי ישראל, קנטון דרוזי וקנטון בדווי.

כל קנטון במעמד חוקתי, פועל כאשכול אזורי של רשויות מוניציפליות, במעמד קנטונלי, קרי, מתפקד ובולט עם סמכויות תכנון וביצוע רחבי היקף ותקציבים מתאימים ומופקד על הפיתוח הכלכלי – חברתי ברמה אזורית.    

בנוסף, תוספת בית נבחרים במעמד שווה לכנסת, מועצת הקנטונים, המונה 60 חברי כנסת, 2 חברי כנסת נבחרים מכל קנטון, יהא גודלו אשר יהא. יחד עם הכנסת הם מהווים כנסת רחבה המונה 180 חברי כנסת.

שיטת בחירות:>יחסיות – קנטונליות. כל קנטון מהווה אזור בחירות.>

שיטת בחירות יחסיות – קנטונליות כזו נהוגה בשווייץ ומדינות פדרליות נוספות והיא נועדה להבטיח התפלגות המושבים בכנסת ובמועצת הקנטונים בהתאמה ליחס שבין האוכלוסיה היהודית והאוכלוסיה הערבית, קרי, סך הכל, 120 חברי כנסת יהודים לעומת  60 חברי כנסת ערבים, יחס פרלמנטרי קבוע של שליש ושני שליש שאינו ניתן לשינוי. זה גם היחס הדמוגרפי בין האולכוסיה היהודית והאוכלוסיה הערבית, יחס דמוגרפי המבטיח בצורה ברורה את הרוב היהודי.

<pמדינת ישראל לפי אופציה פדרלית מוצעת זו: נתונים סטטיסטיים בסיסיים

  • שטח מדינת ישראל: כ 28,000 קמ"ר
  • >מספר תושבים: 10,2 מיליון נפש
  • אוכלוסיה יהודית: 6,8 מיליון נפש
  • אוכלוסיה ערבית פלסטינית: 3,4 מיליון נפש, מהם, 1,7 מיליון ערבים ישראלים, בהם, ערביי מזרח ירושלים, 1,7 מיליון ערבים פלסטינים ביהודה ושומרון. נציין, באוכלוסיה הערבית הישראלית  כלולים כרבע מיליון אזרחים נאמני ישראל, הדרוזים, ערבים נוצרים, צ'רקסים, שומרונים, ;ארמים ואף מוסלמים. >

לסיום, עת להשלים ולהטמיע, רצועת עזה תחת שלטון חמאס מאז מהלך ההתנתקות היא יישות מדינתית נפרדת מהגדה. הוצאת מדינת עזה  מהמשוואה הדמוגרפית ששוחרי 2 המדינות מנפנפים בה לצורך חיזוק טיעונם בנושא הסכנה הדמוגרפית מוציאה את העוקץ מטיעון זה שיש להיות ערים לו והיא המאפשרת לבחון אימוץ אופציה זו כדרך מדינית חלופית לתפישת 2 המדינות שכשלה.

לסיום, רשימה קצרה זו מוגשת כחומר ראשוני למחשבה בעיקר לראשי ופעילי מפלגת העבודה שמתעקשים לדבוק בחזון 2 המדינות ואשר דבקותם בחזון כושל זה היא סיבה עיקרית למצבה העגום והמעציב ולחולשתה שרק מתעצמת.

הערה: אריה הס, כותב רשימה זו  עומד יחד עם עמנואל שחף בראש תנועת הפדרציה שהינה תנועה צבורית חדשה הפעילה בלימוד, גיבוש וקידום אופציה פדרלית קנטונלית זו.

"מדיניות ישראל צריכה לקרב את השלום. יש רק שתי אלטרנטיבות, שלום והשמדת ישראל"
דוד בן-גוריון, מוקד 1970

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - סניף מודיעין לא שוכח 2010

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי