יוזמה להעצמת ירושלים כקנטון

Thank you for rating this article.

על רקע החלטות אונסקו ביחס לכותל המערבי והמקומות הקדושים, מציאות טירור מתקבעת בירושלים במיוחד בעיקר בגין הסתה חסרת רסן בנושא הר הבית בפרט וכנגד מדינת ישראל בכלל בדחיפה והנעה של הרשות הפלסטינית,  חמאס והנהגת ערביי ישראל, הדיבורים המתרבים על קריסה קרובה של הרשות הפלסטינית, לצד מחדל בנייה חמור בירושלים רבתי שמוביל להגירה יהודית שלילית כרונית מירושלים שאיננה נעצרת לרגע אחד, הזנחה חמורה של שכונות ערביות שבתחום ירושלים שמכשירה אותם כקרקע פוריה לפיגועי ומלבי טירור והסתה, ולקראת ציון 50 שה לשחרור ירושלים, עת לעשות מעשה מתוך חשיבה מחוץ לקופסה ומתוך תעוזה ונחישות שאסור לתת לדברים להידרדר עוד.

המענה הישראלי המוצע, קידום תחום שיפוט ירושלים והישובים המקיפים אותה מכל עבריה כקנטון ירושלים, תחת ריבונות ישראל וחוקיה.   זה אומר, יוזמה ישראלית לעיצוב וקיבוע ירושלים בצירוף רשויות מוניציפליות יהודיות המקיפות אותה כקהיליה מטרופולינית מפותחת אשר במונחים של מדע המדינה ניתן להגדירה כקנטון, מונח לקוח מדגם הממשל הפדרלי הנוהג בהצלחה בשווייץ הנחשבת אחת המדינות הדמוקרטיות המפותחות בעולם.

כללית, מדובר בגיבוש וכינון דרג ממשל אזורי מטרופוליני דמוקרטי במעמד חוקתי עם סמכויות והקצאה שנתית מתקציב המדינה ומקורות הכנסה עצמיים שיופקד ויעסוק בפיתוח הכלכלי, החברתי, הסביבתי ההתיישבותי, הדמוקרטי התרבותי, האוניברסיטאי של ירושלים רבתי בראייה כלכלית – חברתית – סביבתית אזורית.  

מוסדות קנטון ירושלים

מועצת קנטון ירושלים

בראש קנטון ירושלים, מועצת הקנטון המונה כ 120 נציגים נבחרים מכל שכונות ירושלים והישובים היהודים סביבה המהווה מעין פרלמנט הקנטון ובראשה יו"ר מועצת הקנטון הנבחר בידי חברי מועצת הקנטון.

מועצת הקנטון מהווה מוסד דמוקרטי נבחר שנועד לחולל צמיחת מנהיגות אזורית מטרופולינית קנטונלית יהודית וערבית שתיטול חלק פעיל בגיבוש ומתן מענה במערכה על עתיד ירושלים כעיר בירה בלעדית של מדינת ישראל והעם היהודי ומניעת כל סיכוי לחלוקתה וקידומה גם כעיר בירה של עם אחר.   

מועצת קנטון ירושלים תבלוט ותפעל כזרוע דמוקרטית וכוח צבורי ירושלמי אזורי שיבא לשיתוף תושבי ירושלים יהודים וערבים וישובים סביבה במערכה המדינית הקשה המתנהלת בארץ ובעולם על עתידה ומעמדה של  ירושלים, לא רק במובן הסוציו אקונומי, הכלכלי, החברתי והסביבתי אלא גם במובן המדיני והבינלאומי. ייקבע, מדובר בעקרון דמוקרטי ראשוני במעלה אשר ממשלות ישראל והקהילייה הבינלאומית לא יכולות להתעלם ממנו.

זכות הצבעה למועצת קנטון ירושלים

זכות הצבעה למועצת קנטון ירושלים לכל תושב ותושבת הקנטון, מגיל 18 ואילך, הרשומים כתושבי הקנטון, נושאי תעודת אזרחות וזהות ישראלית, או לחילופין, נושאי תעודת תושבות קנטונלית בלבד, המכירים במדינת ישראל, חוקיה ורבונותה בתחום שיפוט ואחריות קנטון ירושלים והם אינם פעילים או חברים בארגון או גוף כלשהו הפועל כנגד מדינת ישראל, בטחונה, קיומה וחוסנה בישראל או בזירה הבינלאומית.  

מספר הנציגים הנבחרים למועצת הקנטון בכל רבע וישוב מוניציפלי יושתת על מספר בעלי זכות הצבעה בכל שכונה או רשות מוניציפלית שתצטרף לקנטון.  

רשויות קנטון ירושלים

הגוף הביצועי של הקנטון מושתת על 6 רשויות קנטונליות:

  • רשות לתקציבים וכספים, מנהל ותושבות קנטונלית
  • רשות לבטחון ושיטור קנטונלי
  • רשות למדע, רפואה, השכלה גבוהה ומקצועית
  • רשות לכלכלה ותעסוקה ( תעשיה, חקלאות וייעור, מסחר, תיירות, מיחזור פסולת ואשפה, יזמות עסקית ועסקים קטנים ).
  • רשות למקרעין, בניה ירוקה ואנרגיות מתחדשות
  • רשות לנוער, תרבות וספורט
  • תפקידים מקצועיים: מבקר הקנטון, יועץ משפטי, מהנדס הקנטון, מנכ"ל הקנטון ודובר הקנטון הממונים בידי יו"ר הקנטון באישור מועצת הקנטון.

הנהלת קנטון ירושלים

ראשי רשויות הקנטון הנבחרים בידי מועצת הקנטון מהווים יחד עם יו"ר הקנטון את הנהלת הקנטון המונה 7 חברים ומהווה מעין ממשלת הקנטון.

מעמד הרשויות המוניציפליות בקנטון ירושלים: יובהר בהדגשה, מעמד הרשויות המוניציפליות בתחום קנטון ירושלים רבתי והיקף תקציביהם נותר כמות שהוא.

חזון קנטון ירושלים

מדיניות ופעילות הקנטון, רשויות הקנטון והרשויות המוניציפליות בקנטון, מתבססות וניזונות מחזון קנטון ירושלים שיידון ויאושר בידי מועצת הקנטון.  

כמרכיב מוביל במסגרת חזון הקנטון, מומלץ לאמץ תכנית אב מטרופולינית שגיבש צוות מומחים בראשות האדריכל שלמה גרטנר למשיכת 10 מיליון תיירים לירושלים.  מימוש יעד משקי תיירותי כלכלי זה, יוביל להעצמת ירושלים כעיר רבתי ירוקה וסולרית, בולטת בחקלאות עירונית ומדברית, ניצול מרבי ומיטבי של פסולת ואשפה, מערך תחבורה צבורית מתקדם, אטרקציות תיירות, ספורט  תרבות ועוד.

חזון קנטון ירושלים מבקש להבליט את ירושלים כקנטון עתיר מוסדות מדע, רפואה, השכלה גבוהה ומקצועית. זה אומר, אוניברסיטאות מחקר, בתי ספר לחינוך מקצועי והעשרה מקצועית, מרכזים רפואיים בינלאומיים, פארקים לתעשיות מדע ורפואה, מרכזי מבקרים מדעיים, חממות מדע וחוגים לנוער ועוד   

חזון קנטון ירושלים כולל תכנית אב לבניית 100,000 בתי מגורים איכותיים בירושלים וישובים סביבה כמענה מקיף למצוקת הדיור היהודית והערבית.

כבירת העם היהודי, חזון קנטון ירושלים מקדם את העצמת ירושלים כמרכז המדעי, האוניברסיטאי, התרבותי, הדתי והמדיני של העם היהודי, עם אוניברסיטה יהודית עולמית, פרלמנט יהודי עולמי, כנסים יהודיים עולמיים ועוד.       

מימוש חזון קנטון ירושלים, בדרך של ביצוע תוכניות פיתוח כלכליות, חברתיות וסביבתיות הנגזרות וניזונות מחזון הקנטון בתכנון וביצוע רשויות הקנטון בשיתוף עם משרדי הממשלה, הרשויות המוניציפליות וארגונים כלכליים, חברתייפ וסביבתיים.     

הצפי, קידום חזון קנטון ירושלים יוביל לשעור השתתפות מעל 80% בכוח העבודה, שעור זכאות לבגרות מעל 90%, רמת הכנסה שנתית לנפש מעל 50,000 דולר, צמיחת מוסדות תרבות וספורט.     

מעמד השכונות הערביות והישובים הערבים בקנטון ירושלים: במסגרת ארגון וגיבוש קנטון ירושלים מוצע לקדם מהלך מוניציפלי מרחיק לכת וראות ביחס לרוב האוכלוסייה הערבית בירושלים וסביבה שעיקרו, מתן מעמד של רשויות מוניציפליות למספר שכונות ערביות בירושלים ולשקול צירופם לקנטונים ערבים אחרים שמוצע לקדם במסגרת תכנית הקנטונים בכללותה, כגון, קנטון בית לחם או קנטון רמאללה, זאת לצורך מניעת קיומו של מיעוט ערבי גדול מידי בירושלים ובקנטון ירושלים. כללית, לפי תוכנית אב קנטונלית זו אמורה האוכלוסייה הערבית בקנטון ירושלים להקיף עד כ 250,000 תושבים ערבים לעומת מעל 1,2 מיליון תושבים יהודים.    

לסיום,וסכום, יוזמת תנועת הפדרציה שהינה תנועה צבורית שפועלת לכינון מערך קנטונים יהודים וערבים בארץ ישראל בשלמותה, ללא רצועת עזה שהיא כיום עיר מדינה עצמאית, לכינון קנטון ירושלים גובשה ומוצעת מתוך צורך אסטרטגי אקוטי להעצים ולהבליט את ירושלים על מגזרי אוכלוסייתה השונים והישובים סביבה כקהיליה אזורית, כקנטון מטרופוליני, שוויוני, דמוקרטי, ירוק, מפותח, בולט עם מעמד ביניים רחב היקף, שעורי עוני ופערים חברתיים מזעריים. 

חשוב להדגיש, זה בא גם מתוך ראייה ובהבנה שירושלים והישובים סביבה מהווים מטרופולין רב תרבותי, רב דתי, רב לשוני ורב קהילתי.

פנייה לפעילי חזון ההפרדה בירושלים במפלגת העבודה

נרצה או לא נרצה, נאהב או לא נאהב, את ירושלים אי אפשר להפריד. זה חלום בלהות עבור ירושלמי כמוני וכל ירושלמי שעיניו בראשו, החווה ורואה את מציאות החיים המשותפים בירושלים מידי יום ביומו.

ייקבע בהדגשה, בירושלים מתגוררים יחדיו יהודים וערבים. חד וחלק. חזון ההפרדה שמקדמים פעילים במפלגת העבודה בירושלים מדיף ריחות רעים של גזענות ואובדן אמונה בשלום וחיים משותפים בין יהודים וערבים בירושלים בפרט ובארץ בכלל.

יוזמה זו לכינון קנטון ירושלים כוללת מרכיב לניתוק שכונות ערביות מעיריית ירושלים ותחום שיפוט ירושלים ושדרוגם למעמד של רשויות מוניציפליות במסגרת קנטון ירושלים, או במסגרת של קנטונים ערבים סמוכים, קנטון בית לחם או קנטון רמאללה, במידה ויבחרו בכך. זה בא מתוך הבנה שרק כך ניתן לחלצם ממציאות העוני שתעמיק עוד יותר במידה של הפרדה. כן, די לכיבוש של האיסלם הקיצוני בשכונות ירושלים הערביות שמציאות עוני זו מעצימה ומעמיקה עוד ועוד את אחיזתו בהם כיבוש אסלמי שיתעצם פי עשרת מונים במידה של מימוש חזון ההפרדה.   

אם אכן עדיין חפצת שלטון מפלגת העבודה בירושלים בפרט ובארץ בכלל, ראוי שמובילי חזון ההפרדה בירושלים יבחנו במלוא הרצינות תמיכה והצטרפות ליוזמה זו שרוב מכריע של מוביליה פעילים גם במפלגת העבודה. מצידינו נשמח לפגישה עם כל מי שנכון לדון ולבחון דברים אלה אחד לאחד כולל יו"ר המפלגה וחברים נוספים בהנהגתה.      

הערה: אריה הס, כותב רשימה זו יחד עם עמנואל שחף, עומדים בראש תנועת הפדרציה הפעילה לכינון ממשל אזורי קנטונלי בארץ ישראל.   

"העבודה הראשונה העומדת עתה לפני האנושות היא עבודה של חינוך עצמי חינוך מתוך עצם החיים מתוך עצם עבודת החיים חינוך בחיים של יצירה על ידי חיים של יצירה .... יסוד החינוך הזה איננו הכרת הזכות כי אם הכרת האחריות ... האחריות והיצירה הן מותר האדמה מיתר בעלי החיים. ליצור ודע רק האדם ורק האדם יודע את טעם היצירה את שמחת היצירה ואת אורה העליון. וכן רק האדם המכיר והמשיג את איחודו המוחלט עם החיים והעולם מכיר ומשיג את אחריותו לכל החיים והעולם ... עצם רגש האחריות ... מעמידה את החיים האנושיים על יסוד של יצירה ושל חירות עליונה"
א.ד. גורדון, האדם והטבע עמוד 313-314

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - לא נשכח

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי