ישראל צריכה קנטונים

Thank you for rating this article.

 הגדרה – קנטון מהו ?: קנטון הוא קהיליה מאוגדת של ישובים עירוניים וכפריים באזור מתוחם, במעמד משפטי חוקתי מוגדר ככלי ממשל דמוקרטי אזורי חדש בעל סמכויות תכנון וביצוע ותקציבים לייזום, קידום וניהול מפעלי פיתוח אזוריים להעצמה כלכלית, חברתית וסביבתית לטובת ורווחת כל תושבי וישובי הקנטון. 

ישראל צריכה קנטונים – ההבט הלאומי – ציוני

 ישראל צריכה קנטונים כדי לממש את תכני ועקרונות מגילת העצמאות במלואם  כדי למשוך וליישב מיליוני יהודים נוספים בנגב, בגליל, ירושלים ובנותיה, בקעת הירדן, יהודה ושומרון. כדי לבסס ולהעצים עוד ועוד את היותה ומעמדה כמדינת העם היהודי, הבולטת עם רוב יהודי ברור וצביון יהודי בארץ ישראל בשלמותה ועם זאת, לבלוט כמדינה דמוקרטית, מוסרית ושוויונית מפותחת מסוגה בעולם.

ישראל צריכה קנטונים – ההבט החברתי – כלכלי

ישראל צריכה קנטונים כדי לתת מענה מקיף למצוקת הדיור ויוקר הדיור בכל אזורי הארץ, כדי למזער את העוני והפערים החברתיים, כדי למצות את הפוטנציאל הכלכלי והיתרונות היחסיים הטמונים בכל אזור ואזור וכל אחד ממגזרי האוכלוסיה, כדי לצמוח ולבלוט עם שעור הכנסה שנתית ממוצעת לנפש מעל 50,000 דולר, שעור בעלי השכלה אוניברסיטאית מעל 30%, שעור של 5 מיטות על כל 1,000 תושבים, שעור זכאות לבגרות מעל 90% בכל אחד מאזורי הארץ ומגזרי האוכלוסיה,  כדי לקדם את ערך השוויון במובנו הרחב: שוויון בין המינים, שוויון בפני החוק, שוויון כלכלי – חברתי, שוויון בין אזורי הארץ השונים, שוויון בין מגזרי האוכלוסיה השונים, שוויון לזרמים שונים ביהדות ודתות אחרות, כדי לטפח קשרי גומלין ושותפות מקיפה בין ערי הפיתוח וההתיישבות הכפרית והקהילתית, כדי להעצים את הסקטור החקלאי הכפרי והסקטור החקלאי העירוני ולהוביל לשילוב אזורי בין המגזר הכפרי והעירוני בכל אחד מאזורי הארץ.

ישראל צריכה קנטונים – ההבט התרבותי

ישראל צריכה קנטונים כי מדינת ישראל היא מדינה וחברה רב תרבותית, רב לשונית, רב קהילתית, ורב דתית, כדי להעצים את חיי התרבות בכל ענפי האומנויות ולטפח את כל ענפי הספורט בכל אזורי הארץ ומגזרי האוכלוסיה.

ישראל צריכה קנטונים – ההבט הדמוקרטי

ישראל צריכה קנטונים כדי להעצים את החיים הדמוקרטיים ודמותה כמדינה וחברה דמוקרטית שוויונית מפותחת, ייחודית מסוגה בעולם, כדי לשפר ולייעל את תהליך קבלת ההחלטות בדרגי הממשל השונים: ממשל ארצי, ממשל אזורי קנטונלי, ממשל מקומי, כדי להבטיח מתן ייצוג בכנסת לכל אחד מאזורי הארץ ומגזרי האוכלוסיה, כדי לטפח מסלול חדש לצמיחת מנהיגות אזורית ולאומית, כדי לקדם סדר יום לאומי חדש, כדי להעשיר את השיח הפוליטי והתקשורתי, כדי לרענן ולהעצים את המפלגות והמנהיגות הלאומית.

ישראל צריכה קנטונים – ההבט השלטוני

ישראל צריכה קנטונים כי השלטון המרכזי איננו מסוגל ונכשל בהתמודדותו עם המצוקות והבעיות המעסיקות אותה ואת תושביה ובראש בתחום הדיור, מזעור העוני והפערים החברתיים, פיתוח ויישוב אזורי הארץ בצפון, בדרום ובמזרח ובקידום הסדר מדיני לסיום הסכסוך.

ישראל צריכה קנטונים – ההבט המדיני 

ישראל צריכה קנטונים כדי לחלץ עצמה ולצאת ממציאות הסטטוס קוו שמנציחים חוגים פוליטיים בישראל הן בימין והן בשמאל, בכל המפלגות הישראליות ובדרך זו לקדם חשיבה מחוץ לקופסה ויוזמה לאופציה מדינית חדשה שתהנה מתמיכה והסכמה רחבה משמאל וימין ומתמיכת הקהילייה הבינלאומית וכך להוריד מסדר היום הלאומי והבינלאומי כל שיח ויוזמה לחלוקת הארץ וחלוקת ירושלים ל 2 מדינות – האחת מדינת ישראל מפותחת והשניה – פלסטין ענייה, אסלמיסטית, עויינת את ישראל וממשיכה את מלחמתה בה וכל האמצעים כשרים לכך מפיגועי טירור ועד הסתה חסרת רסן. 

ישראל צריכה קנטונים כדי לקדם את ארץ ישראל בשלמותה, כקהיליה ומדינה פדרלית קנטונלית, שוויונית, דמוקרטית מפותחת, מושתתת על דרג של ממשל אזורי מושתת על 30 קנטונים מהם, 20 קנטונים של ישובים יהודים ו 10 קנטונים של ישובים ערבים שיובילו לחיים משותפים ועתיד משותף ליהודים וערבים בארץ ישראל בשלמותה ובמרחב כולו וכך יקדמו את סיום הסכסוך הישראלי – פלסטיני.מתוך לימוד דגם הקנטונים הנוהג בהצלחה גדולה בשווייץ ומדינות פדרליות דמוקרטיות מפותחות אחרות בעולם בעלות מאפיינים דומים.

ישראל צריכה קנטונים – ההבט של מפלגת העבודה

כמו ישראל, גם מפלגת העבודה צריכה את חזון הקנטונים כאוויר לנשימה, כדי לחלץ אותה מלפיתת החנק של חזון 2 המדינות המכווץ ומנוון אותה עוד ועוד בהבט האלקטורלי, הערכי והרעיוני ומונע את שיבתה להגה המדינה והחברה.

לסיום: תנועת הפדרציה היא תנועה צבורית אשר עשרות פעיליה, רובם חברי מפלגת העבודה, אך לא רק, לומדים, מפתחתים ומקדמים אופציה פדרלית קנטונלית, מתוך לימוד דגם הקנונים של שווייץ, לכינונה של מדינת ישראל בארץ ישראל בשלמותה כמדינה פדרלית קנטונלית. התנועה פועלת להטמעת המסר שישראל צריכה קנטונים בתוך מפלגת העבודה, במפלגות אחרות, במגזר היהודי כמו גם במגזר הערבי.

רבה אמונתנו, במידה ומפלגת העבודה תבחן את רעיון הקנטונים ביסודיות ולעומקו היא תעלה במהרה על מסלול צמיחה מחודש שיעצים אותה ואת ראשיה, פעיליה וחבריה עוד ועוד ויוביל לשיבתה להגה המדינה והחברה.

הערה: אריה הס כותב רשימה זו, משמש יחד עם עמנואל שחף כיו"ר משותף של תנועת הפדרציה.

נשמח להיפגש ולשוחח עם כל מי במפלגת העבודה ובכלל שמבקש לשוחח עמנו בנושא זה. 

"אם תבינו שהשבת ניתנה לישראל, ולא ישראל לשבת — נוכל לחיות ולפעול יחד"
דוד בן-גוריון, 17.10.1950

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי