מתווה הקנטונים - מענה למועצת הבטחון

Thank you for rating this article.

כללית, מדובר במתווה דו – מסלולי מול ישובים ישראלים ומול ישובים פלסטינים בירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן. מתווה זה מוצע כמהלך ישראלי להחלטת מועצת הבטחון ביוזמת הרשות הפלסטינית וממשל אובמה.

מסלול ראשון, מול הישובים הישראלים.

מסלול שני, מול הנפות הפלסטיניות.

במסלול הראשון מוצע לקדם צמיחה וכינון 4 קנטונים של ישובים ישראלים:

 • קנטון ירושלים

קנטון ירושלים כולל את ירושלים, מעלה אדומים - קידר, גבעת זאב, מבשרת ציון, הר אדר, ישובי מועצה אזורית בנימין, ישובים סמוכים לירושלים ממועצה אזורית מטה יהודה.

  <liקנטון יהודה

קנטון יהודה כולל את הישובים הישראלים בגוש עציון, אפרת וישובי מועצה אזורית גוש עציון, קרית ארבע וישובי מועצה אזורית הר חברון.

 • קנטון שומרון

קנטון שומרון כולל את אריאל, אלקנה, אלפי מנשה, בית אריה - עופרים, קרני שומרון, קדומים ומועצות מקומיות נוספות וישובי מועצה אזורית שומרון. 

 • קנטון בקעת הירדן

קנטון בקעת הירדן כולל את ישובי מועצה אזורית בקעת הירדן ומעלה אפריים.

במסלול שני, מוצע לקדם צמיחה וכינון 6 קנטונים של ישובים פלסטינים.    

 • קנטון נפות שכם וסלפית

קנטון נפות שכם וסלפית כולל את שכם, עסכר, סלפית ועיירות וכפרים פלסטינים הכלולים בנפת שכם ונפת סלפית.

 • קנטון נפות ג'נין וטובס 

קנטון נפות ג'נין כולל את ג'נין, קבטיה, טובס ועיירות וכפרים פלסטינים הכלולים בנפת ג'נין והכפרים הפלסטינים הכלולים בנפת טובס

 • קנטון נפת רמאללה 

קנטון רמאללה כולל את רמאללה, אל בירה, ביתניא ועיירות וכפרים פלסטינים הכלולים בנפה. מוצע לבחון לכלול בקנטון רמאללה, שכונות פלסטיניות הכלולות כיום בתחום שיפוט ירושלים דוגמת בית חנינא, ביר נבאלה עין עקב ועוד, 

 קנטון נפות בית לחם ויריחו

קנטון נפת בית לחם כולל את בית לחם, בית ג'אלה, יריחו ועיירות וכפרים פלסטינים הכלולים בנפות אלה. מוצע לבחון לכלול בקנטון בית לחם שכונות פלסטיניות סמוכות ומשיקות לבית לחם, כיום בתחום  ירושלים

 • מבנה ומוסדות כל אחד מהקנטונים הישראלים והפלסטינים

בראש כל קנטון תעמוד מועצת הקנטון שתכלול נציגים מכל הישובים העירוניים והכפריים הכלולים בקנטון. מועצת הקנטון בוחרת את יו"ר הקנטון.

פעילות ומדיניות הפיתוח של כל קנטון תיעשה בעצה אחת ובתיאום עם ועדת השרים לענייני ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן, משרדי ממשלה רלוונטיים לכל נושא והרשויות המוניציפליות בתחום הקנטון.   

הנהלת הקנטון

בכל קנטון יפעלו 6 רשויות קנטונליות שיופקדו על ענפי פיתוח כלכליים – חברתיים, התיישבות ודיור, אנרגיות מתחדשות ועוד. ראשי רשויות הקנטון יהוו יחד עם יו"ר הקנטון את הנהלת הקנטון. בכל קנטון ימונו גם מנכ"ל הקנטון, מהנדס הקנטון, מבקר הקנטון, יועץ משפטי של הקנטון ודובר הקנטון. 

 • מקורות תקציבי הקנטונים הישראלים – תקציב המדינה והכנסות עצמיות

תקציב כל אחד מהקנטונים הישראלים המוצעים יעוגן כתקנה בספר תקציב המדינה המאושר בכנסת. מוצע שכל קנטון יזכה לסך כולל של כ 2 מיליארד ש"ח שיוקצו למפעלי פיתוח התיישבותיים, כלכליים, חברתיים וסביבתיים שיקודמו על בסיס תכנית אב לפיתוח הקנטון שתגובש ותאושר בידי מועצת הקנטון ועדת השרים לענייני ירושלים, יהודה, שומרון בקעת הירדן.

מקורות הכנסה עצמיים של כל קנטון: בנוסף, כל אחד מהקנטונים יפתח מקורות הכנסה עצמיים מחברות כלכליות, מוסדות פיננסיים של הקנטון ובראש בנק הקנטון, הנפקת אגרות חוב, תרומות, מפעלי מיחזור שמורות טבע, אתרים ארכיאולוגיים, מוזיאון הקנטון ומוזיאונים קנטונליים נוספים ועוד. 

 וועדת שרים לענייני ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן 

מוצע שהאחריות האזרחית על מערך הקנטונים הישראלים והפלסטינים תופקע מידי משרד הבטחון ותופקד בידי ועדת שרים חדשה לענייני ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן בראשה יעמוד ראש הממשלה או שר אחר שייקבע עלידו.

 • כינון כל אחד מהקנטונים הישראלים

שלב ראשון, כינון פורום צבורי ביוזמה של אישים שונים מישובי הקנטון. הפורום ידון ויבחן דרכים להשפיע על הממשלה לקדם ולאשר את כינון הקנטון, מעמדו המשפטי ותקציב הקנטון. בפעילות מול הממשלה פורומים שונים ישתפו פעולה.    

בהערת אגב, פורום קנטון ראשון קם והחל פועל בירושלים ופעילות להקמת פורומים קנטונליים נוספים נעשית בידי ראשי תנועת הפדרציה באזורים נוספים.

 • החלת ריבונות ישראל על  הקנטונים הישראלים עד נהר הירדן

לאחר כינון הקנטונים הישראלים ותחילת פעילותם, בעצה אחת עם מוסדות הקנטונים ומתוך שיתופם, ישראל תכריז על החלת ריבונות ישראל עליהם. 

 • כינון הקנטונים הפלסטינים   

בשונה מהליכי הקמת הקנטונים הישראלים המוצעים, כינון הקנטונים הפלסטינים ייעשה בדרך של שדרוג הנפות הפלסטיניות הפועלות כיום במסגרת הרשות הפלסטינית למעמד של קנטונים פלסטינים אוטונומיים מתחברים בהדרגה ובצורה מובנית ומבוקרת למדינת ישראל ומתנתקים מהרשות הפלסטינית.  

ישראל לא תסתיר כוונתה לקדם את כינון הקנטונים הפלסטינים כחלופה לרשות הפלסטינית המסכנת את קיומה, נכשלה קשות בתפקודה ופעילה בניגוד להסכמי אוסלו. 

 • מקורות תקציבי הקנטונים הפלסטינים

 מירב תקציבי הקנטונים הפלסטינים יבואו מתקציבים הנגבים כיום מהעובדים הפלסטינים בישראל ובישובים ישראלים ביהודה, שומרון ובקעת הירדן בהיקף מעל  6 מיליארד ש"ח.

מוצע שתחת להזרים תקציבים אלה לרשות הפלסטינית יוזרמו כספים אלה ישירות לכל אחד מהקנטונים הפלסטינים למימון מפעלי פיתוח כלכליים, חברתיים וסביבתיים לתעסוקה, תשתיות פיזיות, חינוך, השכלה גבוהה, ספורט, תרבות בעצה אחת ובתיאום עם וועדת השרים ליהודה ושומרון. כל קנטון פלסטיני יוכל לפתח מקורות הכנסה עצמיים דוגמת כל קנטון ישראלי. 

 • החלת ריבונות ישראל על הקנטונים הפלסטינים

בעתיד, במידה של הצלחת מהלך ישראלי זה, ישראל תוכל לנהל דיונים עם הקנטונים הפלסטינים על מעמד הקבע שלהם. זה כולל אפשרות לצירופם למדינת ישראל והחלת ריבונות ישראל עליהם במעמד שוויוני לקנטונים הישראלים, מותנה בהכרת כל קנטון פלסטיני במדינת ישראל ונכונות להשתייך אליה. לחילופין במידה וקנטונים פלסטינים יציעו מעמד קבע שונה ישראל תיאות לדון אתם גם על כך.  

עוז לתמורה מדינית ישראלית בטרם פורענות  

ייקבע, שיבוש יחסי ישראל – ארה"ב חמור מהחלטת מועצת הבטחון. מיזה שנים הרשות הפלסטינית היא סוס טרויאני מסוכן בלב ישראל, ללא כל מענה לכך מצידה של ישראל וזהו כשלונו הגדול של ראש הממשלה בנימין נתניהו.  

חד וחלק, עוז לתמורה מדינית בטרם פורענות. על ישראל להוביל לקריסת הרשות הפלסטינית בדרך של הפסקת הפניית כל סיוע תקציבי לקופתה המרוששת. תקציבים אלה יחד עם סיוע בטחוני מאפשרים ומממנים את מלחמתה המדינית בישראל בארץ ובעולם. עתה עם רוח גבית חזקה, ממועצת הבטחון ותמיכת מדינות העולם תיזום ותקדם הרשות הפלסטינית לצד מלחמה מדינית מחריפה גם מלחמה משפטית ומבחינת הרשות הפלסטינית ו"שוחריה" בארץ ובעולם גם בחזית מלחמתית זו כל הכלים והאמצעים השקריים כשרים.    

השינוי בבית הלבן – הזדמנות פז למהלך מדיני ישראלי 

מול הצלחת הרשות הפלסטינית במועצת הבטחון ושיבוש קשרי ישראל – ארה"ב, הממשלה, הקואליציה והאופוזציה חייבים להתעשת ולשנות דיסקט.

כניסת נשיא נבחר חדש לבית הלבן זו הזדמנות פז לשינוי במדיניות ישראל מול הרשות הפלסטינית ואפשרות להתנתקות מעבותות וכבלי הרשות הפלסטינית.  לישראל ניתנת אפשרות והזדמנות לבחון מתווה מדיני – קנטונלי שונה, מחוץ לקופסה בגישתו, בסוגיית מעמד ירושלים, יהודה, שומרון ובקעת הירדן.

אם אכן חפצי שינוי אנו, מתווה הקנטונים המוצע מכוון לכך ומהווה מענה מדיני ראוי לבחינה מעמיקה. יש כאן הזדמנות גדולה למפלגת העבודה לצאת מהמשבר העמוק בו היא נתונה מיזה שנים ולהוביל מהלך מדיני עתיר תמיכה.

אריה הס, יו"ר משותף של תנועת הפדרציה יחד עם עמנואל שחף  

"גרעון מינימלי ... לא צריך להיות יעד כלכלי. היעדים הכלכליים הם צמיחה, צמצום פערים והורדת היקף האבטלה"
ד"ר אסתר אלכסנדר

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי