ישראל צריכה להיות מדינה פדרלית

Thank you for rating this article.

קרוב לשבעים שנות עצמאות, הגיע הזמן להפנים שמדינת ישראל, מעצם כינונה כמדינת העם היהודי המקבצת מיליוני יהודים מארצות תבל, היא מדינת הגירה.

בתוספת אוכלוסייתה הלא יהודית, הכוללת מיעוטים שונים, בעיקר, מיעוט ערבי מוסלמי ונוצרי וגם מיעוטים קטנים יותר, דרוזים, בדווים, צ'רקסים, שומרונים, ארמים, נוצרים ועובדים זרים היא קהיליה מדינתית רבת פנים וגוונים: רב תרבותית, רב לשונית, רב דתית, רב קוטבית.  

מזה 50 שנה סוחבת ישראל  על גבה כשל אסטרטגי מדיני: הימנעות מרצון או מחוסר יכולת, או שניהם יחד, מהצגת פתרון לעתידם של חבלי יהודה, שומרון  ולמעמד תושביהם הפלסטינים.

במקום קבלת הכרעה בעד או נגד חלוקת הארץ, ישראל והפלסטינים שקועים עמוק בפילוגים פנימיים: ימין ושמאל בישראל, חמאס בעזה ורשות פלסטינית בהנהגת פת"ח בגדה.

ציון 50 שנה למלחמת ששת הימים זה זמן להבין שבלי הצבת מסגרות דמוקרטיות  וכלכליות שיאפשרו חיים משותפים של הרוב היהודי ומיעוטים ערבים רובם מוסלמים בישראל והפלסטינים ביהודה ושומרון, לא תשקוט הארץ, לא ישקטו מדינות ערב, לא תשקוט הקהיליה הבינלאומית. 

בהבטים שונים, ישראל - כמדינת הגירה דומה למדינות מפותחות דוגמת שווייץ, קנדה ואחרות.

גם הן עברו לא מעט עימותים וקשיים פנימיים וחיצוניים, אך הן השכילו לעצב מבנה ממשל דמוקרטי הולם, פורץ דרך וחדשני, שאיפשר להם לגשר בין אוכלוסיות שונות ומגוונות, עיצב והנהיג אותן למה שהן כיום.   

שוני בולט בין מדינות אלה וישראל: הממשל הישראלי הדמוקרטי מושתת על שתי רמות ממשל: ממשל דמוקרטי מרכזי וממשל מוניציפלי.

לעומת ישראל, במדינות הפדרליות המפותחות, שורר מבנה ממשל מושתת על  שלוש רמות של ממשל: פדרלי מרכזי, אזורי, מוניציפלי.  

מבנה ממשל מדינתי תלת רובדים זה, מגובה בחוקה פדרלית שמפרטת ומגדירה את חלוקת האחריות והסמכות בין שלוש רמות ממשל אלה, תוך שהיא מקדשת חירויות אדם וערכי השוויון. 

דגמים פדרליים בולטים במיוחד הם הדגם השוויצרי, הדגם הקנדי, האמריקאי והאוסטרלי. נראה שעיצוב ממשל פדרלי בישראל צריך להישען בעיקר על הדגם הפדרלי השוויצרי. עיקרו: ממשל פדרלי מרכזי, ממשל אזורי מושתת קנטונים, דרג ממשל מקומי. כל דרג ממשל בעל מעמד סטטוטורי ומגובה בידי חוקה פדרלית המקנה לו סמכויות ותקציבים.  

מעבר של ישראל לממשל פדרלי מושתת קנטונים, מתחייב קודם כל מעצם היות ישראל מדינת הגירה ומהיותה קהיליה רבת פנים ווגוונים ללא קשר לסוגיה המדינית. 

יחד עם זאת, במציאות מתמשכת של שפיכות דמים, טירור וסיכויים קלושים להגיע להסדר מדיני מוסכם על שני הצדדים, מעבר של ישראל למבנה ממשל פדרלי מושתת קנטונים עשוי לחלץ את ישראל והפלסטינים ביהודה ושומרון החפצים בשלום וחיים משותפים מהכשל העמוק שבו הם שקועים.

כינון ממשל פדרלי מושתת קנטונים בישראל, עשוי להניע נפות פלסטיניות וערי רבה פלסטיניות ביהודה ושומרון ותנועות פלסטיניות שונות בעיקר של צעירים, לבחון ולדון בתוכם ועם ישראל על שדרוגם לקנטונים במעמד סטטוטורי שווה בכל ההבטים לקנטונים היהודים והערבים בישראל ולנסות לעצב יחד מדינה פדרלית דמוקרטית שוויונית מפותחת שתשתרע עד נהר הירדן ללא עזה.          

במקביל, ישראל כמדינה פדרלית המורכבת מקנטונים יהודים וערבים תוכל להעלות לסדר היום הישראלי, הפלסטיני, המזרח תיכוני  והבינלאומי, אתגר מדיני וגם מוסרי: בניית חיים משותפים ברוח "חיה ותן לחיות" בסטנדרטים מערב אירופיים וצפון אמריקאיים.

זה אומר, קנטונים פלסטינים ביהודה ובשומרון ייהנו משוויון זכויות ומעמד סטטוטורי כמו קנטונים יהודים וערבים בישראל. התקציב הפדרלי יהיה מקור מימון ראשי לכולם -  במידה שווה.

שיטת בחירות יחסיות – קנטונליות לשני בתי נבחרים, כמקובל במדינות פדרליות, תבטיח ייצוג של אמת למיעוט הערבי בישראל, למיעוט הפלסטיני ביהודה ושומרון המהווים יחד ( ללא רצועת עזה )  שליש מאוכלוסיית הארץ  ויקדם אותם כשותפים לרוב היהודי בעיצוב החברה והנהגת המדינה הפדרלית.

אישים ערבים ישראלים ופלסטינים נבחרים יכהנו כשרים לצד שרים יהודים בממשלה פדרלית.  שליש מחברי שני בתי הנבחרים יהיו ערבים ישראלים, ערבים פלסטינים ונציגי מיעוטים אחרים. 

השאיפות הלאומיות הפלסטיניות יתבטאו בשני אופנים:

רצועת עזה תוכר כמדינה פלסטינית חברה מלאה באו"ם ומוסדותיו, בליגה הערבית, בארגונים ערבים ומוסלמים אחרים.

קנטונים פלסטינים ביהודה, שומרון יוכלו לפתח קשרים כלכליים ומדיניים מיוחדים עם קהילות הפלסטינים בעזה, בירדן, בסוריה ובלבנון, , ואף להיות מיוצגים בליגה הערבית ומוסדות ערבים ומוסלמים אחרים, מותנה שלא תהיה בקשרים אלה פגיעה כלשהי בישראל.

לסיום, בכל רגע נתון, כל אימת שירצו, קנטונים פלסטינים ביהודה ושומרון וגם ישראל יוכלו

להחליט על היפרדות ולקדם הסדר מדיני מוסכם אחר.

הערה: כותב רשימה זו, מייסד ויו"ר משותף של תנועת הפדרציה

כתובת: ישראל אלדד 2 / 10, ירושלים

נייד: - 3581798 052

"באת מקלל, יצאת מברך."
חכ לשעבר יורם מרציאנו, על אהוד-ברק בלשכת העבודה 20.1.2011

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי