הבחירות לוועידה האחת-עשרה אינן דמוקרטיות - הצעה למתווה חלופי

Thank you for rating this article.

מתווה הבחירות לוועידה האחת עשרה של מפלגת העבודה, פורסם בפרוטוקול ועדת הבחירות והוא למעשה מבטל את הדמוקרטיה המפלגתית.

מדובר בהליך השתלטות עוינת המבסס מורשת של ביטול סניפים, עדיפות למקורבים, אתנן פוליטי ודחיקת פעילים ותיקים על חשבונם והעברת המשקל ובניגוד להתחייבות מהחברים.ות לעסקנים ומקורבים ובעיקר בעלי חוב פוליטי. הבטחות ייצוג נכפית רק לנבחרים ואינה קיימת אצל בעלי תפקיד ורשימת צירופים מרכזית, שריון מקום לכל מי שיוכיח שאינו חבר ותיק (אז למה להיות חבר?), לא תתקיים הבטחת ייצוג לערים ומחוזות שלא יעמדו בהבטחת ייצוג (למרות בקשת השופט). ולמה לשנות את כללי המשחק הדמוקרטיים באמצע התהליך? איך מי שפעלו בתוך הסניף במטרה לזכות לאמון החברים.ות בעתיד בהצבעה, יזכו כעת באמון של חברי.ות המחוז שלא מכירים אותם ואת פעילותם?

כך לא בונים גוש ולא מביאים פעילים ומצביעים - כך מרחיקים אותם.

ויש גם הצעה למתווה בחירות חלופי-דמוקרטי המבטיח הפרדת רשויות ואיזונים ובלמים - בקישור וכן נוסח מכתב ההסתגויות הרשמי שהועבר ליו"ר, מזכ"ל, מנכ"ל, יועמ"ש, חברי הסיעה וההנהלה וכן הוגש בטופס הרשמי.

שימו לב - עדכון רשמי של המפלגה לחברים.ות הופץ בדוא"ל (מדוע לא במסרון? במדיות החברתיות?) ואפשר להגיש הסתייגויות עד 5.6 בשעה 20:00 - כדי לשמור על הדמוקרטיה, הגישו הסתייגות בקישור.

למה מתווה הבחירות לוועידה האחת-עשרה אינו דמוקרטי?

מי שיקרא לעומק יבין שהרשימה המרכזית תקבע כולה על-ידי היו"ר (בפועל, נציגיו), אין הבטחת ייצוג למחוזות (מה פתאום? אח"כ תרוצו אחרי הסניפים) ואם לא יעמדו בהבטחת ייצוג (נשים, חדשים, גמלאים, צעירים) אין הבטחת ייצוג מינמלי למחוז ולכן גם לא יהיה ייצוג למחוז (לא סתם העלו נשים ל50%, לא יקרה כמו שגם אין צעירים).

אפילו השופט הבין ואמר: "בפתח הדברים שהעמדתם להצבעה את האיזורים, לפי חלוקת איזורי המפלגה, תוך כדי הדברים ציינתי שלפחות מכל יישוב חייב להיבחר מישהו. בהחלטה לא שמעתי את זה".
מה ענו לו? "היו"ר ישתדל לעשות את מיטב המאמצים".

יתר על כן - בדמוקרטיה לא משנים את כללי המשחק באמצע התהליך! הרי מי שכעת מבקשים להתמודד לוועידה, השקיעו ופעלו במשך שנים אל מול ציבור הבוחרים.ות הפוטנציאלי שלהם - חברי.ות הסניף העירוני\מקומי ולא במחוז. כעת, הם עומדים בפני שוקת שבורה שבה ציבור המצביעים גדל בסדרי גודל, הוא לא מכיר אותם ולא נחשף אליהם. ומה עליהם לעשות? איך בשבעה עד עשרה ימים הם צריכים לייצר פעילות מפלגתית או חשיפה כזאת שתביא להם מספק קולות במחוז?

בתמונה, כך נראית דמוקרטיה חיה ובועטת - מושב וועידת מפלגה רב משתתפים, סוער, מלא יצרים ומניע מצביעים לקלפי.

עד כמה המתווה פוגע בערכי ההשתתפות וההזדמנות השווה? נדגים.

נכון לתאריך 18.5.24 (נתוני מפקד מלאים פה) היו 7,555 חברים.ות במחוז שרון-שומרון, 7,524 במחוז תל-אביב ו-4,575 במחוז מושבים - איך חבר אחד יכול לפנות לכמות כזאת של מצביעים (כלכלית ותפעולית - שהרי אמצעי הקשר שלהם לא זמינים עבורו), להציג את עצמו ולזכות להזדמנות שווה? הוא לא.

איך לדוגמא, חבר מסניף הרצליה במחוז שרון-שומרון יכול להתמודד באופן שווה עם חבר מהקבוצות המאורגנות במקומותע עבודה כמו סניפי נתניה וחדרה שבאופן אובייקטיבי מספר החברים.ות בהם גדול יותר? איך יתמודד מול קבוצות ועדים גדולות בצפון המחוז והמוכרות לכולם? כך ולמעשה מתווה הבחירות לא יאפשר נציגות לסניפים מערים ויישובים קטנים (מדוע רענהה או רשפון פחות חשובות מנתניה או חדרה?) ויעניק יתרון מוחלט לסניפים מערים גדולות וקבוצות מאורגנות כועדי-עובדים ודומות. כאמור אלו דוגמאות אולם הכלל חל בכל המחוזות הגיאוגרפיים ובחלק מהסקטוריאליים.

למי יש נגישות מלאה למערכת המפקד, או יש להם רשימות ומערך המרצה מוכן? לא לחבר.ה והפעילים העצמאיים, אלא רק למטה היו"ר הנבחר - האם מי מטעם המטה התחייב שהמאגר לא יהיה זמין לאף אחד ולא יעשה בו שימוש?

ואיזו הזדמנות מקבל החבר הפשוט, אפילו היה פעיל, מתנדב ויש לו עשייה מוכחת ארוכת שנים לטובת המפלגה? על בסיס הבטחות הייצוג המוצעת של 50% לנשים; 20% צעירים; 15% ותיקים ו-33% שלא היו חברי ועידה - למעשה החבר "הפשוט" חסום מבחירה והיות וסך הבטחות הייצוג עומד על 118% ולכן גם אם תהיה חפיפה של כ-20% הרי שעדין הסיכויים שלו יהיו כ-2% ולא יותר. אמנם בפרוטוקל ועדת הבחירות מוזכר כי "כדי לא לפגוע יתר על המידה באנשים שקיבלו הרבה קולות, אנחנו מתקנים ל 65% הבטחת ייצוג כדי לתת מקום לנבחרים", אבל בהחלטה בחלק זה בדיון נרשם "הבטחות הייצוג יהיו כדלקמן: 50% לנשים; 20% צעירים; 15% ותיקים; 33% לא היו חברי ועידה" ולא מוזכרת מגבלת ה-65% להבטחת ייצוג כוללת וכן אין אזכור לכך כי חברים חדשים מוגבלים ל-15% מתאריך 1.1.24 וה-33% מתייחס למי שלא כיהנו כלל כצירי וועידה בעבר.

גם בעדכון דוא"ל שיצא לחברי.ות המפלגה בתאריך 4.6 (מדוע לא במסרוני SMS? לרבים אין דוא"ל) יש שגיאות בוטות שלמעשה פוסלות את תאריך היעד להגשת הסתייגויות והיות ורשם שהתאריך הקובע הוא 19.5.24 ובעוד בתקנון שאושר בהצבעה בוועידה נרשם 18.5.24. הפער הוא בין 47,251 פקודים ב19.5 ובין 45,953 בתאריך 18.5 שהם 1,298 מתפקדים חדשים וקולם יכול להכריע (וכמובן לזכות בהבטחת ייצוג של 33%).

כך למעשה עובדים עלינו בעיניים וכך לא מתקיים הליך דמוקרטי אמיתי שאין בו הפרדת רשויות ואיזונים ובלמים.

כך למעשה, מי שקובע את מתווה הבחירות שולט בתוצאות שלהן - הוא מחלק את המחוזות, שולט ברשימות המצביעים וההפצה, שולט בערוצי המידע הנגישים לכלל החברים.ות, שולט בהקצאת הרשימה המרכזית, שולט במפקד.

זאת לא דמוקרטיה.

מתווה דמוקרטי לבחירות לוועידה האחת-עשר, הפתרון פשוט

1. בחירות בסניפים, המאפשרות הזדמנות שווה ונגישות למתמודדים.ות ולמצביעים ולא מעניקות יתרון מוחלט לסניפים גדולים וקבוצות מאורגנות.
2. הגדלת מספר הנבחרים המוחלט והבטחת יחס 80:20 מול הרשימה המרכזית.
3. הקטנת הבטחת הייצוג שלא תהיה בסה"כ יותר מ-70% מסך הנבחרים.
4. החלת הבטחת הייצוג גם על הרשימה המרכזית והגבלת 5% למתפקדים חדשים.
5. קביעת מפתח לרשימת הצירופים ובעלי תפקיד
6. האצלת סמכות מלאה לניהול תהליך הבחירות לוועידה למזכ"ל, בתאום עם ועדת הבחירות, לטובת הבטחת הפרדת רשויות ואיזונים ובלמים.

דמוקרטיה ייצוגית דורשת ייצוג ולא העדרו - עוד לא מאוחר לתקן.

מוצג נוסח מכתב ההערות למתווה שנשלח דרך הטופס הרשמי וכן הועבר בדוא"ל ליו"ר, מזכ"ל, מנכ"ל, יועמ"ש וחברי הסיעה בכנסת.

מכתב הערות למתווה

שלום,

פונה אליכם בשעה קשה זאת שבה המוסדות הדמוקרטיים של מפלגת העבודה מאויימים ועומדים בפני סכנה וחיסול. לכן, מוצגת כאן דרישה לפסול את המתווה המוצע ולאמץ מתווה חלופי דמוקרטי, שוויוני ומועיל למפלגה ולגוש.

1. ראשית, עדכון המפלגה בנוגע לבחירות פסול ואינו תקין. המכתב שנשלח רק בדוא"ל (מדוע לא מסרוני SMS? מדוע המאמץ לא לשתף את כלל חברי.ות המפלגה?) פסול מיסודו ולכן התהליך לא כשר ויש לפסול את התנהלות ועדת הבחירות ומטה המפלגה ועד כדי דחיית הבחירות לוועידה והקמת ועדה חדשה וכשרה. הפסילה נובעת ממידע שגוי (בזדון או שלא) ובו נקבע כי התאריך הקובע לזכות לבחור ולהיבחר היא 19.5.24 ובעוד בתקנון שאושר במושב הוועידה ב-14.3 נקבע התאריך 18.5 - כך 1,298 חברים.ות ( הפער בין 47,251 פקודים ב19.5 ובין 45,953 פקודים בתאריך 18.5) מוטעים, החברים לא מקבלים נתונים אמינים ואין אפשרות סבירה לערער והיות והתהליך עצמו לא משוקף בצורה אמינה.

2. מספר הנבחרים אינו נכון וחייב לעמוד על 1,800. בנוסח תקנון הבחירות הוכנס עיוות שכן התוספת "עד" התייחסה, ובסיכום הישיבה שבה נקבע מתווה תקנון הבחירות, רק להגבלת מספר המצורפים בעלי תפקיד וברשימה המרכזית ולא הגבלה על מספר הנבחרים וכדי לחדד את הצורך בשמירת יחס 80:20 לטובת הנבחרים ולמנוע את צירופי העבר הבלתי נגמרים (כך גם העיד המזכ"ל בדיון הוועדה וכך אני מעיד כמי שהיה חבר בצוות התקנון). מי שפרסם את הנוסח פעל בניגוד להסכמות וכעת מטעה את ועדת הבחירות ודרכה את החברים.ות לכן תהליך הבחירות כולו כושל ופסול מיסודו.

כאמור התהליך כולו פסול ובכל זאת מספר הערות, הארות (כולן מתבססות על תקנון הבחירות שאושר ופרוטוקול הבחירות שפורסם) והצעה מעשית למתווה חלופי:

3.הפרת האיזון 80:20 בין חברי.ות המפלגה ומינויים מטעם והדמוקרטיה הייצוגית - מקובל היה יחס של 80:20 לטובת הנבחרים בסניפים שאמורים לייצג את כלל חברי.ות המפלגה במוסד הדמוקרטי הריבוני, הוועידה ה-11, וכדי להבטיח את עיקרון הדמוקרטיה הייצוגית. איזון זה הופר ובכך למעשה חדלה להתקיים הדמוקרטיה הייצוגית במפלגה והיא מוחלפת בשלטון מקורבים ומינויים. קריאה מעמיקה בפרוטוקול מראה כי הרשימה המרכזית תקבע כולה על-ידי היו"ר (בפועל, נציגיו), אין הבטחת ייצוג למחוזות (מה פתאום? אח"כ תרוצו אחרי הסניפים) ואם לא יעמדו בהבטחת ייצוג (נשים, חדשים, גמלאים, צעירים) אין הבטחת ייצוג מינמלי למחוז ולכן גם לא יהיה ייצוג למחוז (לא סתם העלו נשים ל50%, לא יקרה כמו שגם אין צעירים). לחדד - במקרה שלא תעמוד הבטחת הייצוג (שהיא בפועל 118%, שוב כי לא צויין אחרת) המחוז לא יקבל אפילו את המכסה שהוקצתה לו במקור - אפליה נוספת לנבחרים מקרב החברים.ות. אפילו השופט הבין ואמר: "בפתח הדברים שהעמדתם להצבעה את האיזורים, לפי חלוקת איזורי המפלגה, תוך כדי הדברים ציינתי שלפחות מכל יישוב חייב להיבחר מישהו. בהחלטה לא שמעתי את זה".
מה ענו לו? "היו"ר ישתדל לעשות את מיטב המאמצים".

4. בחירה במחוזות ולא בסניפים - ביטול הדמוקרטיה הייצוגית ומחיקת סניפים ופעילים והעדר הזדמנות שווה. העברת הבחירה מהסניף למחוז הנה בפועל חיסול הדמוקרטיה הייצוגית ומחיקת מרבית הסניפים בכלל ופעילים.ות מסורים ונאמנים רבים בפרט. נכון לתאריך 18.5.24 (נתוני מפקד מלאים פה) היו 7,555 חברים.ות במחוז שרון-שומרון, 7,524 במחוז תל-אביב ו-4,575 במחוז מושבים - איך חבר.ה בודד ומוגבל במשאבים יכול לפנות לכמות כזאת של מצביעים (כלכלית ותפעולית - שהרי פרטי הקשר שלהם לא זמינים), להציג את עצמו ולזכות להזדמנות שווה? הוא לא. איך לדוגמא, חבר מסניף רעננה (682 חברים.ות) במחוז שרון-שומרון יכול להתמודד באופן שווה עם קבוצות הועדים מאזור סניפי נתניה וחדרה שבאופן אובייקטיבי מספרם החברים.ות גדול יותר והם מאורגנים יותר? כך ולמעשה מתווה הבחירות לא יאפשר נציגות לסניפים מערים ויישובים קטנים (מדוע רעננה או רשפון פחות חשובות מנתניה או חדרה?) ויעניק יתרון מוחלט לסניפים מערים גדולות וקבוצות מאורגנות כועדי-עובדים ודומות. כאמור אלו דוגמאות אולם הכלל חל בכל המחוזות הגיאוגרפיים ובחלק מהסקטוריאליים. למי יש נגישות מלאה למערכת המפקד, או יש להם רשימות ומערך המרצה מוכן? לא לחבר.ה והפעילים העצמאיים, אלא רק למטה היו"ר הנבחר ולקבוצות המאורגנות הגדולות - האם מי מטעם המטה התחייב שהמאגר לא יהיה זמין לאף אחד ולא יעשה בו שימוש? מי ואיך יאפשרו לחבר.ה הבודד הזדמנות שווה? שהרי אין הדבר דומה להתמודדות במסגרת של 500 ואפילו 1,000 חברים.ות ובגין 7,500 או 4,500 כמו בדוגמא למעלה.

5. הבטחת ייצוג פסולה באופן חישובה והגדרתה. למרות שאני בעד הבטחת ייצוג, המתווה שהוצג מנצלה לרעה ומעיד על רצון להרחיק ולדחוק החוצה מי שאינם נושאי חן. לפי המתווה המוצע של 50% לנשים; 20% צעירים; 15% ותיקים ו-33% שלא היו חברי ועידה - למעשה החבר "הפשוט" חסום מבחירה והיות וסך הבטחות הייצוג עומד על 118% ולכן גם אם תהיה חפיפה של כ-20% הרי שעדין הסיכויים שלו יהיו כ-2% ולא יותר. עצם הרשלנות בהצגת מתווה החורג מ-100% מראה על הרצון העיוור לחסום ולא לקדם. אמנם בפרוטוקל ועדת הבחירות מוזכר כי "כדי לא לפגוע יתר על המידה באנשים שקיבלו הרבה קולות, אנחנו מתקנים ל 65% הבטחת ייצוג כדי לתת מקום לנבחרים", אבל בהחלטה בחלק זה בדיון נרשם "הבטחות הייצוג יהיו כדלקמן: 50% לנשים; 20% צעירים; 15% ותיקים; 33% לא היו חברי ועידה" ולא מוזכרת מגבלת ה-65% להבטחת ייצוג כוללת. למי שיבחר להגיב שרוח הפרוטוקל מדברת על 65% והמפלגה תעמוד בזה, אזכיר שאותה רוח קיימת לגבי 1,800 נבחרים והיועמ"ש בפרוטוקל מסביר כי מה שכתוב בהחלטות זה מה שקובע - לכן בהחלטות אין אזכור ל-65% ואין אזכור ל-15% מתפקדים חדשים ולכן הם לא יבואו בחשבון (אלא אם יבחר היועמ"ש לעשות אֵיפָה וְאֵיפָה היכן שהוא בוחר).

6. הבטחת ייצוג חבר.ה חדש. הרצון להזרים דם חדש מבורכת ונעשתה בתקופת המפקד, דיון במוסדות דמוקרטיים נבחרים אינה דבר של מה בכך. האם המפלגה מעודדת חברים.ות לעזוב או לא להתפקד כלל וכדי להמתין לרגע האחרון ולזכות לשריון במוסדות הקובעים? בפרוטוקול מוזכר כי חברים חדשים מוגבלים ל-15% מתאריך 1.1.24 אבל בפועל בהחלטה מוזכר רק ה-33% שמתייחס למי שלא כיהנו כצירי וועידה בעבר ולכן בפועל ייתכן מצב שבו 33% מצירי המוסד החשוב ביותר של המפלגה יתבסס על מי שאין להם הכרות מינימלית אם המוסדות, התהליכים, העקרונות הדמוקרטיים ואפילו מצע המפלגה. די אם נביא דוגמא למאות הצירות שהתווספו בתקופת היו"ר הקודם ומרביתן לא היו כלל פעילות וכיום אינן חברות מפלגה כדי לשקף את הנזק שעלול להיגרם.

7. רשימת צירופים שהיא בעצם אתנן פוליטי. על פי דברי נציג היו"ר צביקה ארן (ביקו), בפרוטוקול "הוועדה של הצירופים ותיקוני העיוותים תיקבע על ידי ההנהלה ויאושר על ידי הוועידה" והיות ורק היו"ר קובע ומאשר את סדר יומה של ההנהלה - הרי שהוא זה שיקבע את הרשימה המרכזית (צירופים ובעלי תפקיד) ומכאן שכולם יהיו בעלי חוב פוליטי. משום מה, אין דרישה להבטחת ייצוג לרשימה המרכזית ולכן כאמור החופש לסדר בה תפקיד ולמנות מקורבים יהיה מלא ובלתי מוגבל. מדוע לא נקבע מפתח לבעלי תפקיד וצירופים וכן הבטחת ייצוג ולמעשה 300 צירי.ות ועידה יהיו בפועל מינוי של היו"ר?

8. שקיפות. מדוע לא פורסמה פריסת המחוזות, הקצאת הצירים לכל מחוז גיאוגרפי וסקטוריאלי? מדוע לא מתאפשר לכל חבר.ה גישה מלאה לכלל ציבור המצביעים במחוז שלו? מדוע לא הופץ פרוטוקול ועדת הבחירות, המתווה והודעת המפלגה לכלל ציבור החברים.ות בכלל ערוצי ההפצה האפשריים? מי מנסה להסתיר מה ולמה?

כאמור בהערות שלמעלה, מדובר בהליך השתלטות עוינת המבסס מורשת של ביטול סניפים, עדיפות למקורבים, אתנן פוליטי ודחיקת פעילים ותיקים על חשבונם והעברת המשקל מהחברים.ות לעסקנים ומקורבים ובעיקר בעלי חוב פוליטי. הבטחות ייצוג נכפית רק לנבחרים ואינה קיימת אצל בעלי תפקיד ורשימת צירופים מרכזית, שריון מקום לכל מי שיוכיח שאינו חבר ותיק (אז למה להיות חבר?), לא תתקיים הבטחת ייצוג לערים ומחוזות שלא יעמדו בהבטחת ייצוג (למרות בקשת השופט).

מתווה חלופי לבחירות לוועידה ה-11

המתווה החלופי מתבסס על עיקרון שימור הפרדת רשויות, איזונים ובלמים ועקרון הדמוקרטיה הייצוגית המבדלת את מפלגת העבודה משאר המפלגות בישראל.

1. בחירות בסניפים, המאפשרות הזדמנות שווה ונגישות למתמודדים.ות ולמצביעים ולא מעניקות יתרון מוחלט לסניפים גדולים וקבוצות מאורגנות.
2. הגדלת מספר הנבחרים המוחלט והבטחת יחס 80:20 מול הרשימה המרכזית.
3. הקטנת הבטחת הייצוג שלא תהיה בסה"כ יותר מ-70% מסך הנבחרים.
4. החלת הבטחת הייצוג גם על הרשימה המרכזית והגבלת 5% למתפקדים חדשים.
5. קביעת מפתח לרשימת הצירופים ובעלי תפקיד
6. האצלת סמכות מלאה לניהול תהליך הבחירות לוועידה למזכ"ל, בתאום עם ועדת הבחירות, לטובת הבטחת הפרדת רשויות ואיזונים ובלמים.

דמוקרטיה ייצוגית דורשת ייצוג ולא העדרו - עוד לא מאוחר לתקן.

אשמח להרחיב, לבאר ולהבהיר ככל הנדרש.

"העבודה. מפלגה ציונית, סוציאל דמוקרטית, בית מוגדר וברור מאז 1968"
אפרת רייטן, טוויטר 11.7.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין - לא נשכח

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי