מכירת חיסול‚ קיץ 2007 - מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

מכירת החיסול וקיבוץ הנדבות‚ עליה הכריזה מפלגת העבודה‚ באה לידי ביטוי טוב ביותר בקריקטורה של בידרמן (הארץ‚ 29.8.07). מפלגת העבודה - חסרת בית‚ חסרת אונים‚ חסרת יכולת להתמודד פנימית עם המשבר הכלכלי שפוקד אותה מזה שנים רבות.


מפלגת העבודה - מכירת חיסול

פתרון הקסם המוצע - מכירת חיסול כללית של הנכסים ופיטור העובדים‚ נוסה כבר בעבר על ידי המזכ"לים ויושבי ראש המפלגה בעבר ונכשל.

עובדה! מפלגת העבודה עדין בחובות!

מכאן‚ שרק ניהול נכון והבנת הצרכים והמשאבים האמיתיים של מפלגת שלטון חיה ונושמת יאפשרו חידוש והתחדשות. לא חיסול מלאי כללי - אלא צמצום במצבת כוח האדם באופן מושכל‚ הקצאה נכונה יותר של תקציב פעילות השטח למוקדים בהם מפלגת העבודה מביאה מספרי מצביעים גדולים (הערים האדומות בעבר)‚ שינוי תפיסה לניהול תקופת בחירות (ויתור על תשדירי בחירות בזבזניים וחסרי תועלת) ובעיקר אחריות אישית וניהולית של הדרג הניהולי במפלגה (יו"ר‚ מזכ"ל וכו') למניעת גרעונות אד-הוק הנובעים מגחמות וחריגות תקציב (בעיקר בתקופת בחירות).

מפלגת העבודה אינה חסרת בית‚ אינה חסרת אונים ואינה חסרת יכולת. היא עשירה בכוח אדם איכותי המאמין במסר ובמצע שלה. הפעילים‚ הנבחרים והתומכים יכולים ורוצים בקיומה - רק צריך לתת להם הזדמנות.

"ביטחוננו תלוי בשלום בין יהודים לערבים בארץ ישראל ובינינו לבין מדינות ערב ... ולשם כך מוצדק לשלם מחיר כבד"
ברל כצנלסון, 1938

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי