פרוק שותפות מפלגת העבודה בקואליציה – מכתב גלוי

Thank you for rating this article.

לכבוד אהוד ברק, יושב ראש מפלגת העבודה,

נוכח מהלכיך בימים שלאחר בחירת יו"ר קדימה וערב החלפת ראש הממשלה הריני לפנות אליך במכתבי זה כדלקמן:

     
 1.     ראשית אבהיר, עמדת הח"מ מטה כפי שבאה לידי ביטוי בשנים האחרונות, עת שהייתה בפרישה זמנית  מהחיים הפוליטיים ועשית לביתך, וכפי שמצאה ביטויה במאבקים פוליטיים שקיים הח"מ עם ראשי המפלגה בפני מוסדות המפלגה. הנה כי מפלגת העבודה יכול ותשוב אלטרנטיבה שלטונית ותכבוש את השלטון רק אם תשב באופוזיציה.
 2.    
 3.     אולם בנסיבות ימים אלו משנכנסה מפלגת העבודה לקואליציה, ובנסיבות בהם ניצבת מדינת ישראל בפני אתגרים עצומים וסכנות קיומיות בביטחון ובכלכלה, צריך שיהיו עילות כבדות משקל במישור הלאומי על מנת שמפלגת העבודה תוכל ואף תהה נאלצת לערער את היציבות השלטונית ולפרק את הקואליציה. לצערי נסיבות כאלו התרחשו בעבר עם פרסום חלקו השני של דו "ח וינוגראד, אולם אתה בחרת להפר התחייבותך לבוחר ולדבוק בכיסאך כשר בטחון, כאשר רוממות היציבות השלטונית ו "טובת המדינה" בגרונך.
 4.    
 5. במהלך חודש יוני 2008, נדהמתי לגלות כי בחרת משיקולים קונייקטוראליים צרים לאיים בפירוק הממשלה, כאשר שוב רוממות "טובת המדינה" והחרדה לשלטון החוק בפיך. מבלי לקיים כל דיון במוסדות המפלגה בכלל ובמרכז     המפלגה בפרט, נטלת לעצמך החרות והסמכות שלא כדין להציג כעמדה מפלגתית, דרישה להחלפת ראש הממשלה ע"י קדימה מלווה באיום פרישה מהממשלה ותמיכה בחוק לפזור הכנסת. במעשה זה התגלת במערומיך כמי שלוקה בעיוורון פוליטי, בלשון המעטה, והפכת לאיש שהניע את הליך הפריימריז ושיקומה של תנועת קדימה. כן, אתה יו"ר מפלגת העבודה מתהדר בתואר משקמה של "קדימה" במו ידיך דרדת את מפלגת העבודה     אל סף התהום הפוליטית המאיימת לבולענו. ורבים בכירי העבודה – שותקים!   
 6. נוכח הפרסומים המלווים אותנו מאז הסתיימו הבחירות הפנימיות ב"קדימה", אני לומד כי אתה בעיוורונך הפוליטי ממשיך בניהול היחיד,    בהתייעצויות עם עצמך, בהתייחסותך המבטלת כלפי חברי הסיעה בכנסת שהפכו פעמים רבות חותמת גומי להכשרת צעדי היחיד עליהם למדו     מהתקשורת, כמו גם הנך ממשיך בניכוס סמכויות שלא כדין, בשיבוש ההליכים הדמוקרטיים ובשיבוש מערכת האיזונים והבלמים המוסדית מפלגתית בקבלת החלטות, תוך שהנך נוקט בלשון מתחסדת בניסיון לכסות ולעטוף מעשיך בטענת "טובת המדינה", אף שברור לכל שלא את טובת המדינה הנך משרת אלא את האינטרס הצר האישי שלך ושל עוד מס' מצומצם של חברים שנותרו לצידך לשרתך.
 7.    
 8. מפרסומים אלו אני ורבים אחרים למדים, כי אף שיושם ההסכם עליו חתמת שהביא לבחירת יו"ר חדש ל"קדימה" (ולשיקומה), בכוונתך להפר התחייבויותיך ולהוביל לפתיחת ההסכם הקואליציוני, לפרישתנו מהקואליציה ולבחירות בטענות שווא כאלו ואחרות משיקולך הצרים. רוממות "טובת המדינה כעלה נידף ברוח מתקשה לכסות על ערוותך הגלויה לציבור, בשעה שהנך פועל     לקדמת הבחירות ולחילופין להקמת ממשלה בראשות בנימין נתניהו    .
 9.    
 10. לאור האמור הריני לפנות אליך במכתבי זה ולהתריע בפניך:

א. בהתאם לחוקת מפלגת העבודה ופסיקות מוסדותיה המשפטיים, הסמכות לאשר הצטרפות לקואליציה והסכמים קואליציוניים הנה סמכות בלעדית של מרכז מפלגת העבודה והסמכות להחליט על פרישה מהקואליציה הנה סמכות בלעדית של מרכז מפלגת העבודה. בבחינה "הפה שאסר הוא הפה שהתיר".  לתשומת לבך ההסכם הקואליציוני אושר ע"י מרכז מפלגת העבודה.   

ב.    בנסיבות המתוארות לעי"ל, משום שאין העניין מצוי בגדר סמכותך, הנך מתבקש להביא את סוגיית ההסכם הקואליציוני והפרישה מהקואליציה למוסדות הרלוונטיים במפלגה בטרם תפעל בנושא בשם המפלגה ותיצור מציאות מחייבת.   

ג. נוכח פעילותך המואצת להקדמת הבחירות לכנסת ה-18, הריני להפנות לבך לסעיף 132 ב' לחוקת המפלגה, המחייב על אתר קיומם     של בחירות פנימיות בקרב כל חברי המפלגה לבחירת מועמד מפלגת העבודה לראשות הממשלה ולראשות המפלגה. לתשומת לבך סעיף זה יושם מאז ומעולם ובכלל זה בעת כהונתם של השר בנימין בן אליעזר ונשיא המדינה כיום מר שמעון פרס כיושבי ראש המפלגה. בנסיבות אלו במעשיך למעשה הנך מכריז בעקיפין על הפעלת סעיף זה ויש להתחיל בהליכי הבחירות כאמור.

7. בטרם מסירת הודעת מפלגת העבודה לנשיא המדינה הנך נדרש לכנס את מרכז מפלגת העבודה לדיון והחלטה בהצבעה חשאית בנושא.

8. לטפולך בהתאם אודה.

עותק -

עו"ד מנחם חכמון, יו"ר המוסד לברור עתירות

ח"כ איתן כבל, מזכ"ל ויו"ר סיעת העבודה

חברי סיעת העבודה בכנסת

חברי מפלגת העבודה ומוסדותיה

"העזה ורומנטיקה בשאיפה ובמחשבה, וריאליזים גמור בהגשמה"
יוסף שפרינצק, ועידת היסוד של מפא"י 6-7.1.1930

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2015

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי