בחירות לנציגי העבודה בהסתדרות - בדקו אם אתם זכאים לבחור ולהבחר למוסדות ההסתדרות!

Thank you for rating this article.
בחירות לסיעת העבודה בהסתדרות ולנציגי המפלגה במוסדות ההסתדרות ובנעמ"ת
הודעה לבוחר/ת ולמועמד/ת


חבר/ה יקר/ה,

בהמשך לישיבת ועדת הבחירות מהיום (26 פברואר 2012) הריני להודיעכם:

1. הבחירות לחברי סיעת העבודה בהסתדרות ולנציגי המפלגה במוסדות ההסתדרות ובנעמ"ת יתקיימו ביום ג' 13/3/2012.

2. הבחירות ביום זה יהיו לתפקידים הבאים:

   * ציר/ה לועידת ההסתדרות ה-21

   * חבר/ת מועצת מרחב ההסתדרות

   * צירה לועידת נעמת ה-20

  * חברת מועצת נעמת

3. הבחירות יתקיימו באתר בחירות מרכזי אחד בת"א. מקום ושעות ההצבעה המדויקים יפורסמו בהמשך באתר המפלגה.

4. לתשומת לבך מועד אחרון להגשת מועמדות לתפקידים המצוינים לעיל בסעיף 2 הינו יום א' 4/3/2012 בשעה 16:00. את טופס הגשת המועמדות יש להעביר לפקס: 03-7283617 או לכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לידי: ועדת הבחירות המרכזית לבחירת חברי סיעת העבודה בהסתדרות ולנציגי המפלגה במוסדות ההסתדרות ובנעמ"ת, או למסרו ידנית במשרדי המפלגה. נא ודא/י לרשום בטופס כל הפרטים המבוקשים, אופן התשלום וכן חתימתך האישית על גבי הטופס. אנו ממליצים להגיש את הטופס בצורה אלקטרונית באתר המפלגה - להגשה אלקטרונית לחצ/י כאן.

5. ספר בעלי הזכות לבחור וספר בעלי הזכות להיבחר מפורסם בזאת באתר המפלגה. לבדיקה באם שמך נכלל בספרים נא לחצ/י כאן.

6. בעל זכות בחירה הוא מי שהינו חבר ועידה ו/או לשכה ו/או מועצת סניף ו/או מועצת מחוז ו/או חבר סיעת העבודה היוצאת, שהנם חברי מפלגה ששילמו את מיסי החבר וחברי הסתדרות ובעלי זכות בחירה למוסדות הנבחרים של ההסתדרות על פי חוקת ההסתדרות וחוקת הבחירות של ההסתדרות. בעל זכות להיבחר הוא מי שהינו חבר מפלגה, שילם את מיסי החבר, חבר ההסתדרות, בעל זכות בחירה למוסדות הנבחרים של ההסתדרות וחוקת הבחירות של ההסתדרות ושלא היה חבר בחצי שנה האחרונה בסיעה אחרת בהסתדרות.

7. להורדת תקנון הבחירות לנציגינו במוסדות ההסתדרות נא לחצ/י כאן.

8. להורדת תקנון הבחירות לנציגינו במוסדות נעמ"ת נא לחצ/י כאן.

9. תאריך אחרון לערעור על זכאות/אי זכאות על הכללה בספר הבוחרים או על הזכות להתמודד הינו יום ג' 28/2/2012 בשעה 16:00. את מכתב הערעור יש להעביר לפקס: 03-7283617 או לכתובת דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. לידי: ועדת הבחירות המרכזית לבחירת חברי סיעת העבודה בהסתדרות ולנציגי המפלגה במוסדות ההסתדרות ובנעמ"ת.

10. להורדת טופס הגשת מועמדות לתפקידים המצויינים להלן בסעיף 2 בסיעת העבודה בהסתדרות ובנעמ"ת ולנציגי המפלגה במוסדות ההסתדרות ובנעמ"ת – נא לחצ/י כאן.

11. להלן לוח הזמנים והמועדים לבחירות כפי שאושרו בישיבת הלשכה מיום 22/2/2012 ובועדת הבחירות:

22/2 יום ד' - אישור התקנונים/יו"ר וחברי ועדת בחירות/ועדה מרכזית/מועדי בחירות בלשכת המפלגה.

26/2 יום א' - פרסום ספר בוחרים.

28/2 יום ג' - 16:00 מועד אחרון לערעור בפני ועדת הבחירות על אי הכללה בספר בוחרים.

1/3 יום ה' - פרסום ספר בוחרים סופי.

4/3 יום א' - מועד אחרון להגשת מועמדות לציר בועידת העבודה בהסתדרות.

5/3 יום ב' - אישור מועמדות המתמודדים

7/3 יום ד' - מועד אחרון להגשת ערעור על אישור/אי אישור מועמדות

13/3 יום ג' - יום הבחירות

14/3 יום ד' - ישיבת הועדה המרכזית ושיבוץ חלקה ברשימה (33%) בנוסף לצירים הנבחרים.

15/3 יום ה' - הגשת הרשימות הסופיות להסתדרות לשם שילובם ברשימת עוגנים.

22/3 יום ה' - עוגנים מגישה את הרשימה המשותפת לוועדת הבחירות המרכזית של ההסתדרות.

אנו מאחלים לכולם התמודדות הוגנת והצלחה בתהליך הדמוקרטי החשוב.

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה ... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו"
ברל כצנלסון

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין 2016 - תזכור

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי