הנדון: התארגנות סניף רמת השרון לבחירות העירוניות 2013

Thank you for rating this article.

לכבוד: מר סימון אלפסי

        יו"ר הועדת המוניציפאלית, מפלגת העבודה

הנדון: התארגנות סניף רמת השרון לבחירות העירוניות 2013

שלום רב,

1.    הנני לעדכנך בהתארגנות סניף רמת השרון, לקראת הבחירות המוניציפאליות   שיתקיימו בשנת 2013 בישוב.

2.    היות והזמן קצר ועד כה לא היה ביכולתי לכנס את הסניף, הקמתי "צוות פעולה עירוני" המונה את חברי מפלגת העבודה במועצת העיר שירה אבין, סגנית ראש העיר, גיא קלנר, חבר מועצת העיר,  מזכיר הסניף והחבר אסף הלחמי.

3.    צוות זה, פועל אל מול ראש העיר המכהן (וחבר מפלגת העבודה) יצחק רוכברגר.לבחינת אפשרות תמיכה ושיתוף פעולה ברשימה מאוחדת. אדגיש, כי מרוח הדברים בשיחות שהתקיימו, עולה כי ניתן להגיע  להבנות והסכמות משביעות רצון וזאת בהתבסס על הצלחת פעילותם של חברי המפלגה במועצת העיר במהלך הקדנציה הנוכחית ושיתוף הפעולה החיובי שלהם עם ראש העיר.  ומתוך הנחה כי נוכל להעמידם שוב כנציגי המפלגה למועצת העיר.

4.    בתאריך 13.6.2013, מתוכנן כינוס של מועצת-הסניף המקומי ולשם הסמכת "צוות הפעולה" לקדם את המו"מ ולהביאו לידי אשרור וחתימה רשמיים, בהקדם וברוח הדברים האמורים.

5.    עם זאת ועד כה, טרם הוקצו המשאבים הדרושים לכינוס המועצה ומעבר לכך (פרסום קול קורא לחברים להתמודד למועצת העיר, קיום פריימריס וכו') – לכן הנני להודיעך כי במקרה ולא יתאפשר כינוסה, אנחה את "צוות הפעולה" להמשיך, לקדם ואף להביא לידי אשרור וחתימה הסכמים ברוח האמורה.

6.    בנוסף וכדי לסייע בידי "צוות הפעולה" ומועצת-הסניף, בגיבוש החלטתו – אבקש להעביר לידי ובהקדם את תוצאות הסקר שקיימה המפלגה בישוב.

בברכה,

אביעם גפני

מזכיר הסניף

דע:

 חברי מועצת הסניף

 חברי מועצת העיר רמת השרון, מטעם מפלגת העבודה

 מזכ"ל מפלגת העבודה

 חברי ועדת הרשויות המקומיות המפלגתית

 יו"ר מפלגת העבודה

"אין הצבא קובע על דעת עצמו אפילו את מבנהו סדריו וקווי פעולתו ... ארגון הצבא ועיצוב דמותו כל אלה הם בסמכותם היחידה של הרשויות האזרחיות: הממשלה, הכנסת והבוחרים."
דוד בן גוריון, צבא ובטחון עמודים 141-142

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 2014 C

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי