סקר, העבודה לאן?

להצבעה

כי תיכף יהיה מאוחר מדי

הצביעו | השפיעו

איתן ברושי יהיה ראש מחוז הקיבוצים של מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

מחוז הקיבוצים של מפלגת "העבודה" אישר: איתן ברושי, מזכיר התנועה הקיבוצית, יהיה יו"ר המחוז. והיתה גם קריאה לפעול לאיחוד עם "מרצ".

למרות התלבטויות, שחלקן קשורות לתוצאות הבחירות האחרונות - כמו גם קריאות בעבר, ואף הצעות החלטה, שהדגישו את הבעייתיות שבכהונתו של מזכיר התנועה הקיבוצית כבעל תפקיד במפלגה פוליטית - החליט השבוע מחוז הקיבוצים במפלגת "העבודה" להמשיך בנוהל הקיים: מזכיר התנועה הקיבוצית, איתן ברושי, יכהן גם כיו"ר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

כך הוחלט בישיבת מחוז הקיבוצים שהתקיימה בתחילת השבוע (10.6), ושנטלו בה חלק כארבעים חברים. בהצבעה הראשונה שהתקיימה בתום הישיבה אישרו החברים, ברוב של 31 קולות מול שני מתנגדים ונמנע אחד, את העיקרון שמחוז הקיבוצים בוחר יו"ר למחוז, ובהצבעה השנייה (32 בעד, שני מתנגדים, נמנע אחד) אושרר הנוהל לפיו מזכיר התנועה יהיה גם זה שישמש כיו"ר מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה.

כמה מהנאספים טענו כי מתבקש חיבור בין עיסוקיו החברתיים-כלכליים של מזכיר תנועה מכהן לבין טיפול בנושאים פוליטיים הנוגעים לקיבוצים ולהתיישבות. לעומתם היה מי שאמר כי מזכיר תנועה כברושי צריך להיות מעורב במגעים עם קשת רחבה של מפלגות ואישים פוליטיים, ולכן אינו צריך לעמוד בראש המחוז של מפלגה ספציפית. בתוך כך הובעה דעה לפיה על המזכיר ויו"ר המחוז לקדם איחוד בין מפלגות העבודה ו"מרצ".

חניק מרשק (גבעת-השלושה), מזכירת המחוז, סקרה באריכות את סעיפי חוקת המפלגה המתייחסים לבחירת יו"ר ואת הפעילות הנדרשת מיו"ר כזה, ואילו ברושי סיכם את דבריו באמרו: "הצירוף של התנועה והמחוז אינו שגרתי.

המחוז נשען על כוחה של התנועה הקיבוצית, שהיא תנועה חזקה שמעצימה אותו, והוא חלק מתנועה גדולה ורחבה.

"המחוז שלנו ייחודי יותר ממחוזות אחרים במפלגה. התנועה הקיבוצית זקוקה לזרועות פוליטיות, בעיקר כשאין לנו נציג בכנסת. ההתמודדות היא בזירה הפוליטית, וכל אחד מזוהה פוליטית עם מפלגה זו או אחרת - אין כאן שאלה של ניטרליות. יש לנו נציגים המזוהים פוליטית ועומדים בראש ארגונים ומערכות שאינן פוליטיות, ואין זה מפריע לפועלם.

"אנו נמצאים בתקופה מיוחדת, והשילוב בין שני התפקידים יכול להביא לתוצאה טובה יותר. עלינו לגייס כוחות להגדלת כוחנו במפלגה ולהשפיע על עיצוב הדרך והמדיניות. אני מוכן לקחת על עצמי תפקיד זה, ורואה בכך חלק מהשליחות שלקחתי על עצמי בתוקף תפקידי".

---------------------------------------------

העדכון פורסם באתר MYNET.

"... אני רוצה להודות לבמה הרעיונית על העשיה הגדולה והחשובה שלה ..."
דניאל גיגי, פורום מפלגת העבודה

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי