הזמנה למושב הועידה התשיעית של מפלגת העבודה

Thank you for rating this article.

אני מתכבד להזמינכם לכינוס חגיגי של הועידה התשיעית.

הועידה תתכנס ביום א', 5.1.2014 בשעה 14:00 בבית החייל רח' ויצמן 60 בתל-אביב.

לתשומת לבכם: הוועידה תחולק לשני חלקים:

 1. מושב חגיגי שיחל בשעה 14:00, בו תוכלו (בהרשמה מראש באתר המפלגה) לשאת דברים קצרים (3 דקות).
 2. מושב מרכזי יפתח בשעה 16:30 ובו ידונו הסעיפים שלהלן.

על סדר יומה של הועידה התשיעית

 1. אישור סדר יום הועידה.
 2. הקמת ועדה לבחינת המבנה האירגוני של המפלגה (להלן: "הועדה"). המלצות הועדה יובאו לדיון במזכירות הלשכה עד 90 ימים מיום הסמכת הועדה. בתום דיון ואישור מזכירות הלשכה, יוצגו ההמלצות בפני הועידה התשיעית על מנת לאשרן כאמור.חברי הועדה יוצגו באתר המפלגה טרם כינוס הועידה.
 3. התליית הליכי הבחירות לתפקיד המזכ"ל והבחירות ללשכת המפלגה, עד לסיום עבודת הועדה וסיום הליכי הבחירות לא יאוחר מה30.6.2014 (לאור בקשתו של יו"ר המפלגה מהמזכ"ל המכהן ח"כ חיליק בר להמשיך בתפקידו עד המועד האמור ולאור הסכמתו של המזכ"ל לכך).
 4. מתוקף האמור לגבי הארכת כהונת המזכ"ל יותלה תוקפו של התיקון בסעיף 16(ג)(2) לחוקה אשר נוסחו "כפל תפקידים – חבר כנסת לא יוכל לכהן בתפקיד מזכ"ל המפלגה". כך שתוקפו של סעיף זה יחול רק לאחר יום 30.6.14.
 5. שינויים ועדכונים באיוש מוסדות המפלגה: מזכירות לשכה, ועדת חוקה, המוסד לברור עתירות. הקמת חוגים רעיוניים.
 6. נאום יו"ר מפלגת העבודה ויו"ר האופוזיציה – ח"כ יצחק הרצוג.

במידה ולא ימוצה הדיון בסדר היום או בגין דחייה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס ועידת המפלגה פעם נוספת ביום ה' 9.1.2014 בשעה 18:00 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

הנכם מתבקשים לעקוב אחרי הנספחים, פרטים נוספים, שינויים וכל עדכון נוסף שיופיע באתר המפלגה באינטרנט www.havoda.org.il.

נספח

כאמור נחלק את המושב לשני חלקים, בחלק הראשון שיפתח בשעה 14:00, תנתן אפשרות לרוצים בכך לשאת דברים בקצרה (3 דקות) בנושאים שעל סדר היום, במדינה, בחברה ובמפלגה.

ההרשמה לכך תתבצע דרך אתר המפלגה ועל פי ההנחיות שיופיעו שם.

במושב השני שיפתח בשעה 16:30, נדון ונחליט בנושאים שעל סדר היום כפי שפורטו בהזמנה זו ויו״ר המפלגה יישא דברים בפני הועידה לראשונה מאז נבחר.

דברי הסבר והרחבה לסעיפים שעל סדר היום:

 1. ביום 21.11.2013 נבחר ח"כ יצחק הרצוג ליו"ר מפלגת העבודה הישראלית. כחלק מתוכנית העבודה האסטרטגית של יו"ר העבודה, להפיכת המפלגה לאלטרנטיבה שלטונית מובילה ועל מנת להתכונן באופן ראוי בפרק הזמן העומד לרשותנו למערכת בחירות הבאה, לכנסת ה-20, רואה לנכון יו"ר העבודה לבחון את המבנה הארגוני של המפלגה והתאמתו לאתגרים הללו.
 2. היו"ר מבקש לבחון את מבנה המפלגה ומוסדותיה, שחלקם חדלו לפעול במשך השנים וזאת על מנת להעמיק ולהגביר את השקיפות, הגיוון והגמישות הנדרשים במסגרת ההליכים במפלגה דמוקרטית, תוך התאמתם לרוח התקופה ולאתרים הניצבים כיום בפני המפלגה.

  ברוח האמור נכון יהיה בשלב זה, ובטרם ניכנס להליכי בחירות למזכ"ל וללשכה, לקיים חשיבה באמצעות ועדה שתבקש התייחסות מכלל המגזרים, המחוזות ואנשי השטח של המפלגה ולשם כך תקיים ישיבות בהן יוכלו כלל הגורמים להביע את דעתם בעניין. לאור האמור הוחלט על ידי מזכירות הלשכה להציע כי תוקם ועדה לבחינת המבנה הארגוני של מפלגת העבודה.

  המלצות הועדה יוצגו במזכירות הלשכה לא יאוחר מ-90 ימים מתחילת עבודתה ולאחר שמזכירות הלשכה תקייםדיון בהמלצות ותאשרן, יובאו אלו בפני הועידה ה-9 על מנת שהועידה תוכל להתייחס להמלצות, תדון בהן ותכריע לגביהן ולגבי סדרי הפעולה המתבקשים מהן.

  חברי הועדה יוצגו באתר המפלגה, טרם כינוס הועידה.

  ועדה תזמין, עם תחילת פעולתה קול קורא למשלוח הצעות שיעמדו בפניה.

 3. לאור הקמת הועדה, הליכי הבחירות יותלו לתקופה קצרה, הליכי הבחירות למזכ"ל וללשכה יסתיימו כאמור עד ולא יאוחר מיום 30.6.14.
 4. בתקופה זו ולאור בקשת היו"ר, נענה המזכ"ל המכהן ח"כ חיליק בר בחיוב, והסכים להמשיך ולכהן בתפקידו. ולפיכך נדרשת המשך התליית תוקפו של סעיף 16(ג)(2) לחוקת העבודה, העוסק בכפל תפקידים של מזכ"ל העבודה אשר בהחלטת הועידה מיום 2.8.2013נקבע כי יחול החל מיום 31.1.2014. ולאור זאת, מוצע להאריך את תוקפו של סעיף 16(ג)(2) לחוקה לפיו תוארך תקופת התליית הסעיף עד ליום 30.6.14.
 5. לפני הוועידה יובאו לאישור תוספות ועדכונים באיושי הפורומים במוסדות השונים, בין היתר בשל פרישת חברות וחברים ובשל הצורך ברענון הפורומים בעת הזאת.

המכתב וההזמנה המלאים, פורסמו באתר מפלגת העבודה והחברים מוזמנים לחזור ולבקר באתר לעדכונים (לעותק המכתב, לחצו פה).

"עם לא יזכה לחירות אם לא יבטיח חרות שכניו"
קארל מרקס

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי