הזמנה להגשת מועמדות להתקבל כציר בוועידה התשיעית

Thank you for rating this article.

חברות וחברי המפלגה יקרים,

בהתאם להחלטות ועידת המפלגה מיום 29.6.2014 ומיום 30.10.2012 ולהמלצות הוועדה לבחינת המבנה הארגוני של המפלגה מיום 7.5.2014, על הגדלת ועידת המפלגה, הינכם מוזמנים בזאת להגיש מועמדות להתקבל כצירי ועידה.

הגשת המועמדות הינה בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו בנספח ד' לתקנון הבחירות לצירי הוועידה התשיעית ובכפוף לאישור ועדת הצירופים שהוקמה ע"י המפלגה שחבריה הינם יו"ר – רו"ח מוטי עג'מי, עו"ד איילת נחמיאס ורבין ומר שלמה אביטן.

לנוחיותכם הקריטריונים, הנספחים ולוחות הזמנים מופיעים באתר המפלגה.

עקב חופשת הקיץ והנסיבות הביטחוניות ניתן זמן ממושך להגשת המועמדות, חברות וחברים המבקשים להתקבל כצירים לוועידה התשיעית, מוזמנים להגיש את מועמדותם באמצעות אתר האינטרנט או טופס זה אל ועדת הצירופים.

את טפסי המועמדות יש למלא באופן אישי ולשלוח למפלגה באמצעות פקס מס': 03-7283616 או במייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ויש לוודא קבלת אישור חוזר על קבלת טופס המועמדות ע"י המפלגה.

אגרת בחירות: 100 ₪. החיוב בתשלום יתבצע רק במידה והמועמדות תאושר.

יובהר כי חברים שהגישו מועמדות לוועדת הצירופים הקודמת ומועמדותם לא אושרה והמעוניינים להתקבל כצירי ועידה נדרשים להגיש מועמדותם בשנית.

לאור פניות חברים/ות, להאריך את המועד לגשת מועמדות להתקבל כציר ועידה, התקבלה ההחלטה להאריך את תקופת הגשת המועמדות לצירי הוועידה התשיעית עד ה 2.10.2014.

בכבוד רב,
רו"ח מוטי עג'מי
ממ וסגן ראש עיריית ראשון לציון
יור ועדת הצירופים

* יצוין כי כנגד הליך הצירופים תלוי ועומד הליך בבית המשפט, זאת לאחר שבית המשפט דחה על הסף בקשה לצו מניעה זמני שהוגשה כנגד הצירופים.

"מוזר בעיני שהציבור הישראלי לא שואל למחיר המלחמה, אבל מאוד מחולק, סוער וגעש לגבי מחיר השלום"
יצחק בן-אהרון, ילד לא רצוי - ביוגרפיה, 2003

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי