זימון למושב ועידה מיוחד ב14.12.14

Thank you for rating this article.

הנדון: הזמנה לכינוס הועידה התשיעית של מפלגת העבודה

בהתאם לסעיף 18ב' לתקנון הועידה התשיעית ולאור הקדמת הבחירות הכלליות לכנסת ה-20 נוצר צורך דחוף לכינוס הועידה לכן, אני מתכבד להזמינכם לכינוס של הועידה התשיעית של מפלגת העבודה.

הועידה תתכנס ביום א' 14.12.2014 בשעה 18:00 ביתן 10 בגני התערוכה בתל-אביב.

על סדר יומה של הועידה התשיעית

 1. אישור סדר יום הועידה.
 2. סקירת יו"ר מפלגת העבודה וראש האופוזיציה - ח"כ יצחק הרצוג.
 3. אישור הצעת יו"ר המפלגה לאשר הסכמות בין המפלגה למפלגת התנועה, או למצטרפים נוספים, בנוגע לבחירות הכלליות לכנסת ה-20.
 4. תיקוני חוקת המפלגה, לפי המלצת מזכירות הלשכה, בהוראת שעה, המחליפה את סעיפים 146, 147 149 150 ו- 152 לחוקה. יתר הוראות החוקה הנוגעות לפריימריז יוותרו בעינן ללא שינוי. במקום סעיפים אלו שפורטו לעיל יבואו:
   • סעיף 146: "רשימת מועמדי המפלגה לכנסת תקבע בשני שלבים:
    • בשלב הראשון יקבעו 45 המועמדים הראשונים ברשימת המועמדים של המפלגה לכנסת כדלקמן:
    • מועמד המפלגה לראשות הממשלה יהא הראשון ברשימת המועמדים לכנסת.
    • מזכ"ל המפלגה יהא בתוקף תפקידו במקום השביעי ברשימת המועמדים לכנסת.
    • שאר המועמדים האחרים יבחרו על ידי כלל חברי המפלגה בבחירות אישיות, חשאיות וכלליות כאמור בתקנון הבחירות.
  • סעיף 147: "מזכירות הלשכה תביא לאישור הועידה, את שיטת הבחירות המקדימות לרשימת מועמדי המפלגה לכנסת. המועמדים ישובצו, ברשימת המועמדים של המפלגה לכנסת לפי תוצאות הבחירות המקדימות. בכפוף להוראות בדבר הבטחות הייצוג. על אף האמור בכל מקום אחר בחוקה, רשימת המועמדים תורכב על פי התיקונים בחוקה להוראות פרק זה, ועל פי תקנון הבחירות שיאושר על ידי הועידה".
  • סעיף 149: "הועידה תקבע בהחלטה או בתקנון הבחירות את שיטת ההצבעה ונוהל ספירת הקולות בבחירות המקדימות, וזאת על פי הצעת מזכירות הלשכה".
  • סעיף 150: "לפני הבחירות לכנסת תמנה ועידת המפלגה ועדת בחירות אשר תנהל את הבחירות ותקבע את סדריהן. ועדת הבחירות מוסמכת לקבוע הוראות משלימות הדרושות לקיום סידור והוגן של הבחירות. הועידה תקבע בתקנון הבחירות את מועדי ונהלי הגשת עררים על תוצאות הבחירות, וכל הקשור בבירור העררים".
  • סעיף 152: "לאחר שבשלב הראשון נקבוע 45 המועמדים הראשונים ברשימת המפלגה לכנסת, תושלם רשימת המועמדים, על ידי מזכירות הלשכה בהתאם לתקנון הבחירות המקדימות".
  • הועידה תאשר את המלצות מזכירות הלשכה לתיקוני החוקה הנ"ל ואת תקנון הבחירות.
 5. אישור תקנון הבחירות לכנסת ה-20 - נא לצפות בהעתק התקנון באתר המפלגה.
 6. אישור ועדת בחירות בראשות שופט בית המשפט (בדימוס) יעקב שמעוני - חברי הועדה: אבנר סטפק, ערן בית דגן, יוסף עטיה, רינה רמות.
 7. מינוי עו"ד יגאל שפירא ליו"ר המוסד לבירור עתירות במקומו של עו"ד אמנון זכרוני.
 8. מינוי הח' חניק מרשק - מזכירת מחוז הקיבוצים, כחברה במזכירות הלשכה.
 9. דחיית הלכי הבחירות ללשכת המפלגה ולמזכ"ל המפלגה עד למועד שיקבע בועידה שתתקיים לאחר הבחירות הכלליות.
 10. התליית תוקפו של סעיף 16(ג)(2) לחוקה לפיו, מזכ"ל המפלגה לא יכהן כחבר כנסת עד לבחירת המזכ"ל הבא.
 11. התליית צירוף חברים לועידת המפלגה עד למושב הבא של הועידה.
 12. במידה ולא ימוצה הדיון בסדר היום או בגין דחיה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס ועידת המפלגה ביום ה' 18/12/2014 בשעה 18:00 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

הנכם מתבקשים לעקוב אחר הנספחים, פרטים נוספים, שינויים וכל עדכון נוסף שיופיע באתר המפלגה באינטרנט www.havoda.org.il.

בברכת חברים,

 חיליק בר

מזכ"ל מפלגת העבודה

==============================================

לפרטים מלאים ועדכונים, יש לפנות לאתר מפלגת העבודה הרשמי.

"אנחנו הבית של כל יהודי בעולם אנחנו המקלט אנחנו גם האחריות"
יצחק רבין, מתוך נאום בקונגרס הציוני בירושלים (ה-3 בפברואר 1992)

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי