פנייה לחברי הוועידה בנושא שינויים בתקנון הבחירות רשימת העבודה לכנסת ה20

Thank you for rating this article.

תקנון בחירותלכבוד חברי הועידה,

לאחר פרסום טיוטת תקנון הבחירות וסדר היום המשיכה המפלגה לנהל מו"מ עם גורמים שונים פנימיים וחיצוניים, הכל על מנת להשיא את יכולתה של מפלגת העבודה לזכות בבחירות הקרובות.

בהמשך לניהול המו"מ ומפאת קוצר הזמן שאנו עומדים בפניו מבקשת מזכירות הלשכה להביא תיקונים לנוסחים שפורסמו, ולפרסם את תקנון הבחירות כולל שיבוצים ושינויים שבוצעו לאחר שיחות עם המחוזות במפלגה וגורמים חיצוניים.    

שימו לב לשינויים בתקנון הבחירות ובסעיפי החוקה המוצעים.

לאור המו"מ שנערכים עם גורמים נוספים ולבקשת היו"ר, ולאחר דיון בועדת חוקה מובאים הסעיפים  146, ו-152  בנוסחם הבא :

 

  • תקנון הבחירותסעיף 146: "רשימת מועמדי המפלגה לכנסת תקבע בשלבים : 

בשלב ראשון יקבעו 45 המועמדים הראשונים ברשימת המועמדים של המפלגה לכנסת כדלקמן:

  1. מועמד המפלגה לראשות המפלגה יהא הראשון ברשימת המועמדים לכנסת.
  2. מזכ"ל המפלגה יהא בתוקף תפקידו במקום השביעי ברשימת המועמדים לכנסת.
  3. שאר המועמדים יבחרו על ידי כלל חברי המפלגה בבחירות אישיות, חשאיות וכלליות כאמור בתקנון הבחירות.
  1. יו"ר המפלגה ומועמדה לראשות הממשלה ומזכ"ל המפלגה, מוסמכים לשבץ עד 2 מועמדים  (ועד בכלל), בעשירייה השלישית והרביעית או באחת משתי עשיריות אלו, במטרה לחזק את הרכב הרשימה לכנסת.
  1. השלמת רשימת המועמדים, במקומות החל מה-46 ועד 120 תעשה על ידי מזכירות הלשכה.
  • לסעיף 152 יתווסף,

"על אף האמור בחוקת המפלגה, ו/או בכל תקנון מתקנוני הבחירות, ועידת המפלגה, רשאית להחליט כי המפלגה תתמודד לכנסת ברשימה משותפת של מפלגות, תנועות או אישים, שרשימת המפלגה לכנסת תהיה חלק ממנה.

כמו כן הועידה רשאית להסמיך את יו"ר המפלגה והמזכ"ל לקבוע את שם הרשימה המשותפת בבחירות הכלליות "

לאחר תיקון סעיף 152 הועידה מחליטה להסמיך את  יו"ר המפלגה והמזכ"ל לקבוע את שם הרשימה המשותפת בבחירות הכלליות לכנסת ה-20.

שאר תיקוני החוקה נשארו כפי שפורסמו.           

תקנון הבחירות הכולל את רשימת השיבוצים הוא התקנון שיובא לאישור הועידה.

==================================

לעדכונים שוטפים, אתר מפלגת העבודה www.havoda.org.il 

"העבודה. מפלגה ציונית, סוציאל דמוקרטית, בית מוגדר וברור מאז 1968"
אפרת רייטן, טוויטר 11.7.22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי