הזמנה לכינוס הועידה התשיעית ב-19.7.2015

Thank you for rating this article.

הזמנה לכינוס מושב הועידה התשיעית של מפלגת העבודה

שתתכנס ביום א' 19.7.2015 באולם גשר, שד' ירושלים 9, תל אביב-יפו.

מושב מקדים יחל בשעה 16:00, וידון בענייני דיומא, בו יתכבדו צירות וצירי הועידה לשאת דברים לסיכום מערכת הבחירות לכנסת ה-20 ולדיון בנושאים של סדר היום הציבורי.

המושב יתקיים בנוכחות יו"ר המפלגה וחברי הסיעה.

המעוניינים לשאת דברים מתבקשים להירשם באמצעות מייל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., או פקס 03-728316 דרך אגף מפקד.

המושב הרשמי יחל בשעה 17:30 ודיון בעניינים המפורטים בסדר היום המפורט מטה.

על סדר יומה של הוועידה התשיעית

 1. אישור סדר יום הוועידה.
 2. סקירת יו"ר מפלגת העבודה וראש האופוזיציה - ח"כ יצחק הרצוג.
 3. המוסדות הלאומיים - סקירה ואישור תקנון לבחירת צירים וסגני צירים לקראת הקונגרס הציוני הל"ז - ניתן יהיה לצפות בתקנון הבחירות באתר המפלגה בימים הקרובים. הבחירות יערכו תוך 15 ימים (מועד מדויק יקבע על ידי ועדת הבחירות). עם סיום המושב יצא קול קורא המזמין את חברות וחברי המפלגה להתמודד, על מנת לקחת חלק במושב הקונגרס הציוני הל"ז שיתקיים בחודש אוקטובר 2015.
 4. אישור הצעת יו"ר המפלגה - מוצע כי יו"ר המפלגה בהתייעצות עם מזכירות הלשכה יביא הצעה בדבר לוחות זמנים לעניין מוסדות המפלגה ובעלי התפקידים. הצעת היו"ר תגובש תוך 90 ימים מיום החלטת הוועידה ותובא לדיון בפני הוועידה. ככל שתגובש הצעה מוקדם יותר היא תובא לאישור הוועידה - במושב הוועידה שיתקיים תוך כמה שבועות. לאור הצעת יו"ר המפלגה תתבקש הוועידה לדחות לתקופה זו, את כל התהליכים הפנימיים ביחס למוסדות המפלגה ובעלי התפקידים.
 5. תיקון סעיף 103 לחוקת מפלגת העבודה:

  לסעיף 103 יתווסף סעיף קטן (ו) לפי : "מועצת הסניף רשאית להחליט ברוב חבריה על בחירת מזכירות. החליטה מועצת הסניף על בחירת מזכירות הסניף, יהיו סמכויות מזכירות הסניף כאמור בחוקה. באין מזכירות סניף תתפקד מועצת הסניף גם כמזכירות הסניף וסמכויות מזכירות הסניף כאמור בחוקת המפלגה יוקנו למועצת הסניף".

 6. במידה ולא ימוצה הדיון הסדר היום או בגין דחיה כלשהי של מועד הכינוס, תתכנס ועידת המפלגה פעם נוספת ביום ה', 23.7.2015 בשעה 17:30 באותו המקום או במקום אחר כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המפלגה.

הנכם מתבקשים לעקוב אחרי הנספחים, פרטים נוספים, שינויים וכל עדכון נוסף שיופיע באתר המפלגה באינטרנט www.havoda.org.il

שלכם בברכת חברים,

ח"כ חיליק בר - מזכ"ל המפלגה

דברי הסבר והרחבה לסעיפים שעל סדר היום:

חברות וחברים נכבדות\ים

 1. במרץ 2015 התקיימו בחירות כלליות לכנסת ה20, והמחנה הציוני זכה להישג חסר תקדים, כאשר זכינו ל-24 מנדטים בכנסת ה-20.
 2. המוסדות הלאומיים: בין התאריכים 22-5 לאוקטובר 2105 אמור להתכנס הקונגרס הציוני הל"ז, בירושלים. לקראת הקונגרס הציוני, בהתאם לחוקת מפלגת העבודה, ועידת המפלגה אמורה לבחור את צירי הקונגרס הציוני ואת סגני הצירים שיהוו חלק מסיעת המחנה הציוני בקונגרס. צירי הוועידה יתבקשו לבחור את הצירים וסגני הצירים כאמור בתקנון הבחירות. צירי הקונגרס והסגנים יהוו חלק מהגוף הבוחר, ביחד עם נציגי תנועת העבודה מהתפוצות, לבחירת נציגי ונבחרי המחנה הציוני (מפלגת העבודה) למוסדות הלאומיים. התפקידים השונים הינם חלק מהסכמים כוללים במסגרת הסיעות השונות מקרב הקונגרס הציוני, במהלך השבועות הבאים יתקיים מו"מ קואליציוני באמצעות צוות שמונה לכך על ידי היו"ר והמזכ"ל - תקנון הבחירות יתפרסם באתר המפלגה.
 3. לוח זמנים פנימי: הוועידה ה-9 נבחרה בספטמבר 2012. כזכור בתאריך 29.6.2014 אימצה ועידת המפלגה את החלטות הוועידה לבחינת המבנה האירגוני של המפלגה (להלן "הוועדה") במסגרת החלטות הוועידה הוחלט כי לקראת הוועידה ה-10 יחזור המבנה התלת ראשי של המפלגה (ועידה, מרכז, לשכה).

  לאחר הבחירות הכלליות פנו חברים על מנת לבחון את לוחות הזמנים המתחייבים לתהליכים ולמבנה המוסדות במפלגה שכן יש קשר בין התהליכים הפנימיים, מוסדות המפלגה ולוחות הזמנים הנובעים מכך. יו"ר המפלגה מבקש לבחון, במשך זמן קצ, מתווה ולנסות להגיע להסכמה רחבה ככל שניתן, באם ניתן הדבר, ביחס למבנה מוסדות המפלגה. לפיכך מזכירות הלשכה מציעה את המתווה לפיו יו"ר המפלגה בהתייצעות עם מזכירות הלשכה יביא בפני הועידה הבאה שתתקיים תוך מספר שבועות, הצעה בדבר לוחות זמנים בעניין מוסדות המפלגה ובעלי התפקידים.

  הצעת היור תגובש בשבועות הקרובים ועד לא יאוחר מ90 ימים מיום החלטת הוועידה, המתווה יובא לדיון בפני הוועידה. הכוונה הייתה לכנס מושב ועידה נוסף בהקדם האפשרי ובו להציג מתווה כולל ביחס למוסדות המפלגה ובעלי התפקידים, פועל יוצא הינו לדחות את כל התהליכים הפנימיים ביחס למוסדות המפלגה ובעלי התפקידים עד לקיום דיון בפני הוועידה.

  לפיכך הוועידה מתבקשת להחליט לדחות את ההחלטות בדבר הצירופים וכל הנגזרות הנובעות מהן עד להגשת המתווה שיוצע על ידי היו"ר בוועידה הבאה.

 4. תיקון סעיף 103 לחוקה: סעיף 103 לחוקה קובע כי את סמכויות מועצת הסניף, סעיף 104 קובע את סמכויות מזכירות הסניף. הלכה למעשה, למרות האמור בחוקת המפלגה לא נבחרו מזכירויות סניפים באף סניף בארץ, והסניפים מתפקדים עם מועצות הסניפים שנבחרו. לאור פניות חברים, והחלטת המוסד לבירור עתירות מוצע להוסיף לסעיף 103 סעיף לפיו מועצת הסניף תחליט ברוב חבריה באם לבחור מזכירות סניף או שלא, וכך הלכה למעשה, מועצת הסניף תשמש כמזכירות הסניף ביחס לסמכויות מזכירות הסניף.

בהצלחה לכולנו, נתראה בוועידה

===================

מקור, אתר המפלגה - להתעדכן בשינויים

"ביטחוננו תלוי בשלום בין יהודים לערבים בארץ ישראל ובינינו לבין מדינות ערב ... ולשם כך מוצדק לשלם מחיר כבד"
ברל כצנלסון, 1938

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2013 שלום עכשיו

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי