בחירות ליור מפלגת העבודה - יולי 2017

Thank you for rating this article.

מפלגת העבודהמזכירות לשכת מפלגת העבודה בראשות יו"ר המפלגה, יצחק (בוז'י) הרצוג, ומזכ"ל המפלגה, ערן חרמוני, התכנסה היום וקיבלה החלטות כדלקמן:

1. עד סוף חודש מרץ תכונס ועידת המפלגה שתכלול שני כנסים.

2. המושב הראשי של הועידה יתבקש לאשר את תקנון הבחירות לראשות מפלגת העבודה ומועמדה לראשות המפלגה ובכלל זה כי יום הבחירות לראשות המפלגה יתקיים ביום שני, 3.7.17. במידה ולא ייבחר מועמד בסיבוב ראשון בלמעלה מ-40 אחוזים, יתקיים סיבוב שני ביום חמישי, 13.7.17. מועד הגשת המועמדות על פי התקנון לא יאוחר מיום ה-1 במאי 2017. ספר המפקד נסגר ב-28 לפברואר 20177. ההחלטות כולן תובאנה לאישור הועידה. מסתייגים יוכלו להחתים שליש מן הועידה להעלאת הצעות חלופיות והסתייגויות

3. מזכירות הלשכה החליטה לתמוך בהמשך חיזוק וקידום השותפות עם מפלגת "התנועה" בראשות ציפי לבני ותביא לוועידה החלטה להצעה לפעולה בעניין זה. זאת, מתוך רצון לפעול להקמתו של גוש מפלגות לבחירות הבאות להחלפת הליכוד בראשות בנימין נתניהו והצורך לבחון במשותף את המהלכים הנדרשים לכך. לעניין זה ולשם כך יוקם צוות מפלגתי שיבחן את רעיון הפריימריז הפתוחים להובלת הגוש, תוך לימוד והבנת מורכבות שיטת בחירות זו, הצורך בחקיקה ובגיבוש כללי מימון פרסום וביקורת מיוחדים, שתואמים שיטה כה מורכבת ומתוך רצון לבוא בדברים עם מפלגות, תנועות וזרמים שמעוניינים בהקמתו של גוש כזה.

4. יו"ר המפלגה והמזכ"ל הודיעו כי לאור אירועי הימים האחרונים, יביאו רפורמה מקיפה לקביעת כללים משותפים מחייבים לנציגי המפלגה במוסדות השונים שתוצג לוועידת המפלגה.

5. מזכירות הלשכה אמצה מתווה שהוצע ע"י יו"ר המפלגה ומזכ"ל המפלגה לקידום המחוזות ומתן ייצוג ראוי לפריפריה ונציגי המחוזות ברשימה לכנסת, ומתוך כוונה כי מיקומים אלו יהוו פלטפורמה לייצוג הולם לפריפריה ולמתן הזדמנות הוגנת למנהיגות מהשטח ולמי שטרם נבחרו לכנסת; הוועידה תתבקש להקים ועדה מיוחדת לשיבוץ איזורי הבחירה לעניין זה וכל זאת מבלי לגרוע בהבטחת הייצוג לנשים, גמלאים וצעירים.

6. יתקיים באותו המועד כינוס/מושב מיוחד בהצעת הפורום לבחירות איזוריות בנושא המחוזות, ובהתאם להצעת החלטה שהוגשה בחתימת כ1/3 מחברי הוועידה ובהובלת חברי הפורום (ובניהם: עו"ד יורם צברי, יחיאל מלכה ופרופ' אבנר בן זקן). במסגרת המושב המיוחד ובהתאם לדרישה החתומה יתקיימו דיון והצבעה חשאית בהצעה, ובכפוף לקיומו של הקוורום הנדרש בתקנון לכינוס מיוחד של הועידה (נוכחות של למעלה ממחצית חברי הוועידה).

=====

פורסם באתר מפלגת העבודה

"מוזר בעיני שהציבור הישראלי לא שואל למחיר המלחמה, אבל מאוד מחולק, סוער וגעש לגבי מחיר השלום"
יצחק בן-אהרון, ילד לא רצוי - ביוגרפיה, 2003

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי