הודעה בדבר קיום בחירות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה ומועמדה לראשות הממשלה

Thank you for rating this article.

בהתאם להחלטות ועידת המפלגה מיום 30/3/2017 וועדת הבחירות מיום 4/4/2017 יתקיימו ביום שלישי 4/7/2017 בחירות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה ומועמדה לראשות הממשלה בכפוף לתקנוני הבחירות. (במידה ולא תושג הכרעה בבחירות אלו יתקיים סיבוב בחירות נוסף בתוך 10 ימים ממועד קיום הסבב הראשון בהתאם להחלטת ועדת הבחירות)

מפלגת העבודההגשת מועמדות הינה בכפוף לעמידה בקריטריונים שנקבעו בתקנון הבחירות ובכפוף לאישור ועדת הבחירות  בראשות יו"ר ועדת הבחירות כבוד השופט (בדימוס) יעקב שמעוני.

לוחות הזמנים, מפורסמים באתר המפלגה – [קישור ללו"ז ולפרוטוקול ישיבת ועדת הבחירות מיום 4/4/2017]

חברות/ים המבקשים להיבחר ועומדים בדרישות כאמור בתקנון הבחירות רשאים להגיש את מועמדותם החל מיום ה' 6/4/2017 ועד ליום ה'  27/4/2017 בשעה 16:000.

את טפסי המועמדות יש למלא באופן אישי ולהגישם בתאום עם מזכירת ועדת הבחירות בטלפון 050-2192713 (במועד שנקבע בין השעות 10:00 – 16:000) אגרת בחירות תשולם באמצעות המחאה אישית של המועמד/ת.

אגרת בחירות: 10,000 ₪

התשלום יתבצע בכל מקרה ולא יושב למתמודד/ת.

רשאים להגיש מועמדות:

כל חבר/ת מפלגה בעלי תקופת אכשרה שהתפקד/ה למפלגה עד ליום הקובע (28/2/17) ששילם/ה את דמי החבר בכפוף לתשלום אגרת בחירות, עמידה בתנאים המופיעים בתקנון הבחירות ובחתימה על טופס התחייבות לסודיות, על אמנת מתמודדים ועל טופס התחייבות לעניין שילוט. [קישור להורדה]

חברות/ים שלא יסדירו את חובותיהם למפלגה ולא יסדירו את פרטיהם במרשם המפקד עד לתאריך 27/4/17 בשעה 14:00 לא יכללו בספר הבוחרים ולא יוכלו לבחור, ספר הבוחרים יסגר בתאריך זה.

בכבוד רב,

כבוד השופט (בדימוס) יעקב שמעוני

יו"ר ועדת הבחירות

מייל ועדת הבחירות : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הודעה בדבר קיום בחירות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה ומועמדה לראשות הממשלה – לצפייה/ הורדה לחצו כאן

=======

פורסם באתר המפלגה, כנסו לעדכונים

"העזה ורומנטיקה בשאיפה ובמחשבה, וריאליזים גמור בהגשמה"
יוסף שפרינצק, ועידת היסוד של מפא"י 6-7.1.1930

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין - 2014

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי