מצע סביבה של העבודה-גשר לכנסת ה-22

Thank you for rating this article.

למעננו, למען הדור הצעיר והדורות הבאים מחויבות העבודה-גשר למאבק במשבר האקלים ולהתמודדות עימו.

מפלגת העבודה-גשר מתחייבת לעשות כל שביכולתה על מנת לשמור על מערכות המאפשרות את החיים האנושיים. בכוונתנו לדאוג להיערכות המדינה ולהגברת החוסן בכלל החברה הישראלית ובקהילות מוחלשות בפרט - הנפגעות הראשונות ממשבר האקלים.

✔️ תכנית אסטרטגית להפחתה מהירה של פליטות גזי החממה מתחומי ישראל בקצב של לפחות 5% נטו לשנה, ומעבר לכלכה דלת פחמן.

✔️ המדינה תפעל להציב את ישראל בקדמת הפיתוח של הטכנולוגיה הירוקה - כלכלת העתיד של העולם.

✔️ מעבר לאנרגיות מתחדשות ינוצל לטובת צמצום פערים בחברה.

מצע סביבה

✔️ המעבר לכלכלה דלת פחמן יעשה תוך שיתוף והתחשבות בצרכיהם של חקלאי ישראל והתעשייה המקומית לרבות, תכניות סבסוד ממשלתיות.

✔️ תקן בניה ירוקה - להבטחת שמירת בריאות המשפחה וחיסכון בהוצאות.

✔️ הקצאת משאבים לתחבורה ציבורית ותכנון עירוני מוטה הולכי רגל ואופניים.

✔️ פיזור מקומות תעסוקה איכותיים מחוץ לגוש דן (לצמצום תופעת היוממות).

✔️ תוספת כוח אדם למוסדות התכנון המרכזי כדי לאפשר שיתוף הציבור בתהליכי התכנון ומניעת השתלטות על שטחים על ידי גורמים בעלי אינטרס עסקי בלבד.

✔️ חתירה לשלום בר קיימא עם כלל המדינות במרחב המזרח התיכון. תוך פיתוח מדיניות משותפת להגנה וטיפוח מערכות תומכות חיים עבור אזורנו.

לעיון במצע מפלגת העבודה לכנסת ה-22.

 

"במרכזה של ההיסטוריה העברית עומד דבר הגשמת הציונות במלוא היקפה ותוכנה... במרכזה של ההיסטוריה האנושית עומד דבר הגשמת הסוציאליזם במלוא היקפו ותוכנו."
ברל כצנלסון, הצעה לפרוגרמה למפא"י 1928

מאז 2004

כבר מעל 17 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2013 אוניברסיטת תל-אביב

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי