מצע העבודה לביטחון תזונתי בכנסת ה-25

Thank you for rating this article.

מצע מפלגת העבודה לכנסת ה-25 בראשות מרב מיכאלי - לביטחון תזונתי.

מפלגת העבודה רואה במציאות בה מאות אלפי ישראליות וישראלים סובלים מאי ביטחון תזונתי מצב בלתי נסבל, שחובה לטפל בו ברמת המדיניות הממשלתית. במקביל לצעדי המדיניות בהם יש לנקוט על מנת לחלץ את משקי בית מעוני וממצב של אי ביטחון תזונתי, יש לפעול באופן מיידי לטיפול במצב החירום התזונתי, להגדיל את התקציב המושקע בנושא הביטחון התזונתי וכן לקבוע יעדים ברורים בממשלה הבאה להקטנת משקי הבית החיים במצב של אי ביטחון תזונתי.

מפלגת העבודה תפעל בכנסת ה-25 ובממשלה הבאה להשגתם של היעדים הבאים:

 • הגדלת התקציב המועבר לביטחון התזונתי ועיגונו בבסיס התקציב
  נפעל להגדלה הדרגתית של כלל התקציב הייעודי לביטחון תזונתי ל-800 מיליון ₪, ולעיגונו בבסיס התקציב. חלק מהתקציב יוקדש להרחבת התוכניות המסייעות ביציאה ממעגל העוני.
 • הרחבת מפעל ההזנה לחינוך העל יסודי
  נרחיב את מפעל ההזנה שקיים כבר היום בבתי הספר היסודיים בישראל גם לבתי הספר העל יסודיים, עד לכיתה י"ב.
 • קביעת יעד ממשלתי להקטנת מספר משקי הבית הסובלים מאי בטחון תזונתי
  נפעל להעברת החלטת ממשלה שתקבע יעד מספרי להורדת מספר משקי הבית הסובלים מאי ביטחון תזונתי, כולל תאריכים לביצוע והעברת תקציב מתאים.
 • הקלות מס לחקלאים וחקלאיות התורמים תוצר עודף
  נפעל להקלות במס הכנסה לחקלאים התורמים תוצר חקלאי שלא נרכש מהם במקום להשמידו. בישראל קיים אובדן של מזון בר-הצלה בהיקף של 1.1 מיליון טונות. באופן זה ניתן להרחיב משמעותית את היצע המזון מבלי להשקיע משאבים נוספים.
 • הסדרת פעילות המועצה הארצית לביטחון תזונתי
  נפעל לתיקון חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי באופן שיאפשר למועצה לפעול בצורה רציפה גם במצב פוליטי לא יציב.
 • מיפוי יעיל של מצב הביטחון התזונתי בישראל
  נפעל ליצירת מנגנון שיפיק מידי שנה דו"ח על מצב הביטחון התזונתי בישראל. נעמוד על כך שהדו"חות יצאו בטווח זמנים המאפשר למועצה וכן לעמותות העוסקות בנושא להתאים את פעילותן בהתאם לנתונים. כמו כן, נעמוד על כך שהדו"חות יסקרו את כלל האוכלוסייה בישראל, ולא רק את מי שמעמדם מוסדר.

למצע העבודה המלא לכנסת ה-25, בקישור.

"שלום יבוא כשהערבים יאהבו את הילדים שלהם יותר משהם שונאים אותנו"
גולדה מאיר

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי