Send an Email
נתונים נוספים:

עמוד הטוויטר twitter.com/kobbybarda

ראש תוכנית גל - ‏שערי מדע ומשפט. דובר מנהלת הליגות. חוקר פוליטיקה אמריקנית ומחבר הספר "המפתח להבנת טראמפ".

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
דוד בן גוריון, משמעות הנגב שדה בוקר 17.1.1955

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין 2016 - נלחמים בהסתה

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי