סקר, העבודה לאן?

להצבעה

כי תיכף יהיה מאוחר מדי

הצביעו | השפיעו

שעת מבחן להנהגה הפלסטינית

Thank you for rating this article.

עד כמה שתוצאות הבחירות‚ ברשות הפלסטינית‚ הכו את כולנו בתדהמה - הרי שהזדמנה למזרח-התיכון שעת כושר היסטורית וחד-פעמית‚ בה הנהגת העם הפלסטיני נדרשת למבחן הבגרות האמיתית שלה!

האם תדע להכריע ולבחור בדרך של הדברות ודו-קיום או שתבחר בנתיב המלחמה?

בהיסטוריה של כול אומה מתקיים רגע מכונן‚ בו מתעצב בחטף האופי הלאומי לדורות. העם האנגלי הכניע את מוסד המלוכה באמצעות המאגנה-קרטה‚ האומה האמריקאנית עיצבה את השוויון המלא ביום בו הכריז לינקולן על שחרור העבדים ומדינת ישראל הפכה לישות דמוקרטית אמיתית ברגע בו פקד בן-גוריון על פירוק המחתרות מנשקן ואילץ את הפלמ"ח ואת יושבי אלטלנה להוריד את נשקם.

עתה‚ האומה הפלסטינית ניצבת בפני רגע מכריע שכזה.

הנהגת החמאס‚ ארגון טרור ללא כל צל של ספק - זכתה באופן דמוקרטי בשלטון. כעת‚ עליה לבחור בין דאגה לעתיד האומה ואזרחיה‚ באמצעות חינוך‚ בריאות ואיכות החיים של כל אזרחי הרשות ובין המשך מאבק טרור מזוין שידרדר את מצבם של תושבי הגדה ועזה לעוני מחריד‚ רעב‚ מחלות ומלחמת הישרדות אישית.

יחד עם זאת‚ זוהי גם שעת מבחן לנו - מחנה השמאל ותנועת-העבודה הישראלית העומדת בראשו!

כעת‚ יותר מתמיד‚ נדרש מאיתנו לבחון את התנהלות השותפים הפלסטינים שלנו לדרך - מכרים ואויבים כאחד - ולדרוש מהם לבצע את הבחירה באופן חד‚ ברור והחלטי. המבחן שלנו יהיה בעמידה נחרצת כנגד כל ניסיון להתכחש למבחן העומד בפניהם ולקבל לשולחן הנהגה המובילה חזרה לדרך הטרור ושפיכות הדמים. הבחירה של האזרחים הפלסטינים מעמידה אותנו ואותם בצומת דרכים דומה.

או שלום‚ או מלחמה! או הכנעת הקיצוניים ובחירה חד-משמעית בהדברות‚ או כניעה לדרך הנשק!

האמירה הקבועה‚ שנשמעה מהצד הפלסטיני כלפינו - מחנה השלום - על חוסר היכולת שלנו לשלוט במיעוט הקיצוני הוכחה כלא נכונה בהתנתקות החד-צדדית. הציבור הישראלי עשה את הבחירה וכפה את רצונו בהינתקות ובשלום על פלח נכבד באוכלוסיה. כעת‚ גם הצד הפלסטיני נדרש לפעולה חד-צדדית נחרצת ובוטה כלפי הקיצוניים במחנה שלהם.

רגע ההכרעה הגיע והפלסטינים צריכים לבחור - האם הנם אומה חזקה ועצמאית או אסופת שבטים ברברים?!

"אין הצבא קובע על דעת עצמו אפילו את מבנהו סדריו וקווי פעולתו ... ארגון הצבא ועיצוב דמותו כל אלה הם בסמכותם היחידה של הרשויות האזרחיות: הממשלה, הכנסת והבוחרים."
דוד בן גוריון, צבא ובטחון עמודים 141-142

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי