בזמן משא ומתן אסור לבנות הדדית!

Thank you for rating this article.

אני מציע שישראל תציע הקפאת בניה בכול השטחים אשר במחלוקת באופן הדדי וזאת כמובן רק עם תחילת המשא ומתן נראה לי , שאיש לא יוכל להתנגד לעמדה כזאת שהיא צודקת וניראת צודקת.

אין שום סיבה שצד כול שהוא יהיה בעמדת יתרון וישפיע על תוצאות המשאומתן . אני מציע להציע זאת לאמריקאים ואם הם יסרבו לכך הם לא יוכלו להראות כמתווך הוגן אלה כמי שמזדהה אם אחד הצדדים.

מדיון על כך יכול להיות שתמצא פשרה שהישראלים , יבנו בשכנות ישראליות כגון : רמות גילו הגבעה הצרפתית וכדומה. והערבים והפלשתינאים בשכנות שלהם אבו דיס ושעפת וכדומה. כך עושים סדר וצדק. ובכלל הקפאה רק בתנאי שיתקיים משא ומתן אחרת מה הטעם?

"הגשמת האידאה איפוא באופן חלקי היא יותר חשובה לנו מאשר מלחמה עקשנית בעד התפיסה האבסולוטית של הרעיון"
פנחס לבון, גורדוניה - חוב. ט' יוני 1929 עמ' 21-22

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.
יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי