שינוי שיטת העיגול בהצבעה לוועידה התשיעית

Thank you for rating this article.

לכ' המוסד לבירור עתירות, מפלגת העבודה

הנדון: שינוי שיטת העיגול בהצבעה לוועידה התשיעית

1. אני מבקש כי המוסד לבירור עתירות יורה למזכ"ל המפלגה לתקן את ההוראה שצוינה בסוף "רשימת מועמדים בסניף ..., מועמדים לוועידה התשיעית", כפי שנמסרה למזכירי הסניפים והמחוזות, כך שמספרים לא עגולים (שברים) המתקבלים בחישוב המכסה לפי אחוזים – יעוגלו כמקובל: שבר מ-0.1 ועד 0.4 – יעוגל כלפי מטה, ושבר מ-0.5 ועד 0.9 – יעוגל כלפי מעלה.

2. הסבר:

2.1. המפלגה הפיקה לסניפים "רשימת מועמדים בסניף X", המפרטת את החברים אשר הגישו את מועמדותם להיבחר בסניף מפלגה זה כציר לועידת המפלגה.

2.2. באותה רשימה צוינה גם מכסת הצירים לכל סניף, אשר חושבה בהתאם לנוסחה שנקבעה לצורך זה  בסעיף 9 בתקנון הבחירות. עוד צוין בתקנון זה, כי "עלתה מכסת הצירים על 0.6 המודד לציר ולא הגיעה למודד שלם – יתוסף ציר אחד נוסף".

2.3. בשורה האחרונה במסמך (רשימת מועמדים) צויין: "... ניתן לסמן לא יותר מ-X מועמדים ולא פחות מ-Y".

2.4. בנספח א' לתקנון הבחירות, סעיף 2.2 צויין: "... הבוחר רשאי לסמן לא יותר מ-70% ולא פחות מ-50% ממספר החברים... על גבי הפתק יודפס המספר המירבי והמינימלי של המועמדים שהבוחר רשאי להצביע עבורם".

2.5. מבדיקת מספר ה-X וה-Y שהוקצו לסניפים נמצא, כי מספרים אלו עוגלו כלפי מטה.

2.6. לדוגמה: ברשימת המועמדים בסניף משנה א (מחוז תל אביב) צוין כי: "בסניף ... יבחרו 14 צירי ועידה ... ניתן לסמן לא יותר מ-9 מועמדים ...". חישוב פשוט מראה, כי 70% מ-14 הם 9.8. החישוב שבוצע בפועל עיגל את המספר 9.8 ל-9.0 במקום ל-10 !!!

3. אני מבקש כי המוסד לבירור עתירות יורה למזכ"ל המפלגה:

3.1.  לחשב מחדש, בהתאם לתקנון כפי שאושר בועידת המפלגה, ובהתאם לשיטת העיגול כפי שנקבעה בסעיף 9 לתקנון הבחירות, את המספרים שבסעיף 2.4 לעיל.

3.2.  להעביר למזכירי הסניפים, כתיקון למספרים שהופיעו ב"רשימת מועמדים בסניף X" את המספרים החדשים והנכונים.

3.3.  להדפיס על גבי פתק ההצבעה, בבוא המועד, ובהתאם לסעיף 2.2 בנספח א ובסעיף 2.4 בעתירתי זו, את המספרים החדשים והנכונים.

     בכבוד  רב,

     איציק שחף, מזכיר סניף משנה א' - מחוז תל אביב יפו

    העתק   חיליק בר – מזכ"ל

            שמוליק מזרחי – מזכיר מחוז תל אביב יפו

"עשבים שוטים, גדלים ליד שיבר מטפטף."
תומר פינס יור המשמרת הצעירה - 2019

פריימריז 2022 לכנסת ה-25

כנסו כאן
המועמדים, המצעים, תקנון הבחירות, דרכי ההצבעה, בדיקת זכאות וחברות

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי