הצבת קלפיות בסניפים בבחירות ליושב ראש המפלגה

Thank you for rating this article.

אנו סבורים כי ראוי שביום הבחירות לראשות המפלגה ובכלל, תוצב קלפי בכל סניף - בין באורח קבוע (לרבות שכירת מקום) ובין באורח נייד, בניגוד לאשר אירע בבחירות הפנימיות האחרונות.

הסיבה לכך הינה הן נגישות לכלל החברות והחברים, ובטח לוותיקים שביננו, והן מתן חשיבות סמלית ומהותית לסניפי המפלגה, תוך התייעצות עם מזכירות הסניף לגבי המיקום.

עמדתנו בנדון הועברה לוועדת המשנה לקלפיות לקראת התכנסות מליאת וועדת הבחירות בנדון מחר- 30-9-13 אחר הצהריים.

לטעמי קיימת חשיבות, גם באורח לא פורמלי, לעמדתם ועצתם של צירי הועידה כנציגי הסניפים, ואשמח לקבל את דעתך לקראת הישיבה בסוגיה זו.

שלך בברכת חברים,>

אלון

הרשמה לעדכונים

"הגשמת האידאה איפוא באופן חלקי היא יותר חשובה לנו מאשר מלחמה עקשנית בעד התפיסה האבסולוטית של הרעיון."
פנחס לבון, גורדוניה - חוב. ט' יוני 1929 עמ' 21-22

מאז 2004

כבר מעל 15 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי