תקציב 2007 - הכרזת מלחמה

Thank you for rating this article.

המלחמה עם החיזבאללה אולי נגמרה אך בימים אלו שוקדים באחד ממשרדי ממשלת ישראל על תכנון המלחמה הבאה. לא‚ זו אינה מלחמה מול האויב הנמצא מעבר לגבולה הצפוני של המדינה. האויב הפעם הם אזרחי מדינת ישראל עצמה.דבריו האחרונים של שר האוצר על שינוי סדרי העדיפויות  וזניחת התכנית הכלכלית חברתית הם הכרזת מלחמה של האוצר ופקידיו על אזרחי מדינת ישראל.

החלטת האוצר בדבר קיצוץ של כ-6 מיליארד שקלבתקציבי המשרדים למימון המלחמה בלבנון הנה שערורייה. נשאלת השאלה האם פקידי האוצר עדיין חיים על אותו כוכב ובאותה מדינה או שפשוט איבדו מזמן את הקשר עם המציאות שבהשרוי רוב העם בישראל או שאיבדו אולי את עצמם באופן סופי לדעת.

בנאומו בכנסת ובניסיונו הנלוז להגן עלפקידי ההון והעשירון העליון במשרד האוצר‚ ציין הירשזון כי המלחמה עלתה כסף רבולפיכך חייב להתבצע לדעתו "שינוי סדרי עדיפויות". לדידו של הירשזון התכניות של האג'נדה החברתית צריכים לרדת מהפרק בעקבות המלחמה. למי שלא הבין זאת‚הוסיף הירשזון‚ כי "עלויות המלחמה הן כבדות ביותר. ואם מישהו אינו מבין שישסדר עדיפויות חדש‚ שירד לקרקע ויראה את המציאות". אך נראה כי זהו דווקא הירשזון עצמו שסובל מניתוק הקשר עם המציאות וספק אם יוכל לחזור אי פעם לקרקע המציאות‚שיצרה מדיניותו הניאו ליברלית והמעוות של המשרד שעליו הוא חולש.

יש לציין‚ כי רק הרזרבות שאותן ניסה להסתיר האוצר משנות כהונתו של ביבי ובהנהגתו בזמן כהונתה של ממשלת הליכוד האחרונה‚ עומדות על למעלה מ 13 מיליארד ₪. משמעותו של נתון זה אם כן הוא שעל ידי שימוש ברזרבות שהוסתרו על ידי משרד האוצר של סדום‚ ניתן היה לממן למעשה לא רק את המלחמה הנוכחית בצפון‚ כי מלחמה נוספת באותו סדר גדול‚ וזאת למעשה ללא התערבות כל שהיא בתקציב‚כפי שתוכנן מלכתחילה.

מעבר לכך‚ עלינו לזכור כי חלק הארי‚ למעלהמ 30% מתקציב המדינה‚ סכום הקרוב ל 94 מיליארד שקל‚ משמש להחזר חובות של מדינתישראל‚ הן חובות פנימיים ובעיקר חובות חיצוניים. על אף החשיבות בהחזר החובות‚ ישלציין כי מדיניות עיוורת של החזר חובות סיטוני ללא התחשבות בנסיבות ובתקופות שלמשבר ובעיתות חירום‚ נוחה ומשרתת בעיקר את בעלי ההון‚ שכן היא מוזילה ומורידה אתעלותו של ההון עבור עשירי המשק בעשירון ובאלפיון העליון. לכן אין להתפלא על העובדה‚כפי שאמר שר האוצר‚ כי "לא היה אפילו משקיע זר אחד שמשך את השקעתו. ולהיפך‚ בזמןהמלחמה הם המשיכו  וסגרו עסקאות נוספות". אין להתפלא על כך‚ שבעלי ההוןהזרים נוהרים לישראל‚ על חשבון אוכלוסייתה שלה‚ גם בשעת מלחמה‚ כאשר מאות אלפי אזרחים בצפון נמקים במקלטים מעופשים‚ החיילים נלחמים ללא ציוד ומזון מתאימים‚ מאותו אלפי עסקים קטנים ותיירנים מתמוטטים ומאות אלפי אזרחים ממעמד הביניים נזרקיםלקרשים ולכלבים.

החזר חובות הדרגתי יותר של החוב לתקופה קצובה של כארבע שנים שיעמוד על סך של כ 86 מיליארד שקל היה‚ מפנה תקציב של 32 מיליארד שקל לתקופה של ארבע שנים‚ והיה מאפשר כבר בשנה הראשונה הן את מימון הלחימה‚תוספת תקציבית של כ 3 מיליארד שקל לתקציב הביטחון שקוצץ ונאנס על ידי הכת הניאוליברלית שהשתלת על משרד האוצר‚ ובשלוש השנים האחרות היה אף מאפשר להגביר ביתר שאתאת המשכה של המדיניות החברתית שעליה התחייבה הממשלה‚ תוך עזרה אמיתית לתושבי הצפוןותוך ביעור והקטנת מימדי העוני במדינה. התעלמות ובעצם הסתרת עובדות אלה היא ההוכחה הברורה לכך שהממשלה ופקידי האוצר זממו ממילא להכשיל את היוזמות הכלכליות חברתיות של הממשלה‚ והמלחמה בצפון שימשה רק עילה ונתנה להם את התירוץ וההזדמנות הנוחה לבצעאת המדיניות הפושעת‚ שאותה תכננו זמן רב. התנהגות האוצר ופקידיו מעידה על רשעותם וחושפת את האופי האכזר של ההליכים הכלכליים שאותם הם מנווטים ומכוונים ליישם החלמתקציב 2007 ואילך.

זאת ועוד‚ בבדיקה שערכה ח"כ אורית נוקד (עבודה) ושבעקבותיה פנתה אמש לשר האוצר דרשה חברת הכנסת מטעם סיעת העבודה לבחון מחדש את הקיצוץ הרוחבי במשרדי הממשלה. בדיקה שערכה ח"כ נוקד העלתה‚ כי למרות הבטחת משרד האוצר‚ 22% מסכום הקיצוץ יבוצע מתוך תקציבי רווחה ותקציבים שמיועדים לפיתוח הגליל. ח"כ נוקד אמרה בעקבות הממצא הזה כי "מדובר באבסורד".שעה שיד אחת נותנת‚ יד אחרת לוקחת. אותה ממשלה שהחליטה‚ ששיקום הצפון הוא משימה לאומית‚ואף הקצתה משאבים עבור משימה זו‚ מקצצת בתקציבים לנזקקים ולפיתוח הגלילוהנגב". מדובר על חלמאות לשמה של ממשלת אולמרט כשקולו של יו"ר העבודה ו"הגנרל החברתי" שלה עדיין לא נשמע.

הקיצוץ הרוחבי המוצע אמור לעמוד על 9%. אולם סעיפים שונים בקיצוץ המוצע‚ עומדים על שיעורים גדולים יותר‚ ובראשם נמצא קיצוץ של 33% בסיוע לעולים נזקקים בשכר דירה‚בהיקף של 100 מיליון שקל. תקציבים נוספים שמיועדים לקיצוץ: 6% בתקציב חוק החיילים המשוחררים וקרן הפיקדון‚ קיצוץ של 7.5% בפיתוח אזורי תעשייה חדשים באזורי פיתוח‚ וקיצוצים של מעל 10% בחקלאות ובתיירות.

עוד טען שר האוצר במליאת הכנסת כי הציבור כולו חייבלהתגייס לשיקום הצפון‚ וקרא  לכל תושבי מדינת ישראל לבוא לצפון: "שיקום הצפון הוא בידינו ובידיכם. בואו לצפון‚ בואו להינפש בו‚ בואו להסתובב ולטייל בו‚ בואו לקנות בחנויות שלו‚ בואו לשבת במסעדות. בואו בהמוניכם‚ מלאו את הצפון בהמוני ישראל ובכך תראואת הסולידאריות הקיימת במדינת ישראל. אין לי ספק שהדבר הזה יחזיר במהירות את הצפון לחיי השגרה ויצמיח אותו מחדש. הנוכחות שלכם כעם ישראל בצפון חשובה מאוד. בואובהמוניכם".

הרשזון ופקידיו האטומים והמנותקים‚ שכחו רק דבר אחד‚ שבמדיניות הקיצוצים שלהם ושלממשלות הליכוד בקדנציות האחרונות‚ שבהן היה שותף גם שר האוצר‚ התרושש רובו של העם ומשכורות הרעב‚ שלפעמים הוא מקבל ולפעמים לא ושמהן הוא נאלץ לחיות‚ לא יכולות לאפשר לו לנפוש בצפון‚ לטייל בו‚ לקנות בחנויותיו ולבלות במסעדותיו‚ כפי שיכול להרשות לעצמו השר המכובד עם משכורת של עשרות אלפי שקלים בחודש ושמגיע תמיד בזמן.

 מעבר לכך‚ על שיקום הצפון צריכה להיות אמונה הממשלה שמתפקידה ולא מתפקיד האזרחים לדאוג לשיקום התשתיות והצרכים הבסיסיים של האזרחים שנפגעו. במלכת השיקום של הציבור צריכים להשתתף גם אלה שביום יום דרדרו אותו למצבו העגום שבו אין ביכולתו לשקם יותר את עצמו מבחינה כלכלית‚ קרי בעלי ההון. הדרך לכך טמונה בהטלת מס או מלווה מלחמה על עשירי המשק‚ בין בצפון‚ בין בדרום או במרכז ולא כפי שהציע עמיר פרץ או יו"ר ראש ההסתדרות עופר עיני עלידי השתתפות של כלל הציבור במס מסוג זה.

ובינתיים‚ כששר האוצר ממשיך לנאום את נאומי הסרק שלו מעל דוכן הכנסת ובאוצר מתכננים את המתקפה הבאה על אזרחי ישראל‚ בצפון‚ עובדי הניקיון בנהריה‚ מאולצים להמשיך לנקות את הרחובות שמתמלאים אט אט באדם –תוך אי ודאות מהיעלה בגורל משכורות המינימום המעליבות שלהם. את היערות המפוחמים מפאת השריפות שפרצו בעקבות מטחי הקטיושות יחזירו לחיים כמה אלפימובטלים שלא קיבלו שכר כבר חודשים או שנים ויאלצו לעשות זאת בשכר מינימום עלוב ומבזה.

ממשלת אולמרט-פרץ-הרשזון  לא באמת דואגת לרווחת תושבי הצפון ולשיקומם‚ לאלמי שעזבו ולא למי שנשארו. מצידה של ממשלת הזדון הזו‚ שהעמותות ידאגו לשטויות האלה‚ או שמר  גיידמאק יינצל את ההזדמנות לכיבוס הכסף מעסקיו המלוכלכים. מאות אלפים מתושבי הצפון‚ שנשארו בבתיהם‚ כאלה  שלא היו  להם קרובים שיכולים לקלוט אותם במרכז או כסף שאיתו יוכלו לפתוח דף חדש‚ כלומר עובדים עניים וקשישיםיצטרכו להבין שהממשלה שלא הייתה מסוגלת להגן עליהם לא תהייה גם מסוגלת לדאוג לרווחתם הכלכלית ולשיקום שלהם.

שלטון ההון‚ שבימים רגילים לא מסוגל לספק לנו פרנסהבכבוד‚ בריאות וחינוך ראוייםאו דיור במחיר סביר‚ לא מסוגל לתתלנו לא ביטחון‚ לא שלום ולא רווחה כלכלית . בעלי ההון הנהנים מהפרטות מופקרות ומצמיחה של ההון והעשירון העליון‚ ידאגו כמו תמיד בעיקר לעצמם ויקבלו כמובן גם פיצוי הולם עלנזקי המלחמה שאותה אפילו לא חוו‚ כאשר ברחו עם תחילת הלחימה למרכז ולדרום. הממשלה הנוכחית והעילית הכלכלית של מדינת ישראל הנם חבורה של אנשים מושחתים‚ משוללי ניצוץ של אנושיות. זוהי חבורת אנשים אכזריים שמעלו בחובתם כלפי העם והמדינה. ואת המחיר‚ בדם ובעוני‚ נמשיך רק אנחנו דלת העם לשלם.  ורק אנחנו‚ בסופו של דבר‚ מיליוני העובדות‚ העובדים והנוער‚ יכולים לעצור את כל זה – בקמפיין המוני‚ בהתגייסות טוטאלית בהפגנות‚ בשביתות‚ בהקרבה‚במסירות נפש ובמלחמה ללא פשרות

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן"
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,197
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.5.24, מרצ 4 והעבודה 4 מנדטים (העבודה-מרצ עם 8 מנדטים, בראשות יאיר גולן).
למעקב סקרים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי