מבנה המשמרת הצעירה

Thank you for rating this article.

המשמרת הצעירה היא התנועה הארצית של הצעירים, הסטודנטים והנוער במפלגת ״העבודה". חברי המשמרת הם כל חבר מפלגה מתחת גיל 36.

המשמרת הצעירה מורכבת בעיקר מ-4 מוסדות עיקריים: 1. הסניפים ותאי הסטודנטים 2. הועידה 3. הלשכה. 4. יו"ר המשמרת.

 

הגופים הבסיסיים של המשמרת הצעירה הם הסניפים ותאי הסטודנטים

הסניפים ותאי הסטודנטים הם תאי השטח של המשמרת הצעירה.

סניף של המשמרת מוקם כמעט בכל יישוב בארץ (שבו יש סניף מפלגה ולפחות 25 חברי משמרת). חברי הסניף בוחרים יו"ר בבחירות דמוקרטיות ויחד הם אמונים על פעילות המשמרת הצעירה באותו היישוב.

ישנם מספר סניפים מגזריים: סניף המגזר הערבי, סניף המגזר הדרוזי, סניף הקיבוצים וסניף המושבים.

תא סטודנטים מוקם בכל מוסד אקדמי בו ישנו מספר מינימלי של חברי משמרת המבקשים להקים אותו. חברי התא בוחרים יו"ר ומזכיר תא בבחירות דמוקרטיות ויחד הם אמונים על פעילות המשמרת הצעירה במוסד האקדמי.

 

המוסד העליון של המשמרת הצעירה הוא הועידה

הועידה מורכבת מכ-300-400 חברים והיא מתכנסת לפחות אחת לשנה.

בסמכותה לשנות את תקנון המשמרת, לבחור ולהדיח את יו"ר המשמרת, לפקח על הלשכה ועל בעלי התפקידים, לדון ולאשר את תוכנית העבודה השנתית ואת דו"ח הביקורת ועוד.

מי חבר בוועידה? כל סניף זכאי למספר נציגים בוועידה על פי גודלו. חברי הסניף בוחרים מביניהם את הנציגים בבחירות דמוקרטיות. בנוסף לנציגי הסניפים חברים בוועידה ראשי הסניפים, ראשי תאי הסטודנטים, ובעלי תפקידים נוספים.

 

המוסד המנהל של המשמרת הצעירה הוא הלשכה

הלשכה מורכבת מכ-80 חברים והיא מתכנסת לפחות אחת לחודשיים.

בסמכותה למנות ולהדיח בעלי תפקידים, לפקח על עבודתם ועל עבודת יו"ר המשמרת, להחליט על פעילותה היומיומית של המשמרת, לקבוע את עמדותיה של המשמרת בנושאים שעל הפרק ועוד.

מי חבר בלשכה? יו"רי הסניפים, יו"רי תאי הסטודנטים ובעלי תפקידים נוספים.

 

יו"ר המשמרת הצעירה

היו"ר הוא חבר המשמרת אשר נבחר בבחירות דמוקרטיות על ידי ועידת המשמרת.

היו"ר הוא נציגה הרשמי של המשמרת הצעירה ואמון על הנהגתה.

 

את המבנה המלא של המשמרת הצעירה ניתן למצוא בתקנון המשמרת.

לידיעה המקורית ...

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
דוד בן גוריון, משמעות הנגב שדה בוקר 17.1.1955

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2014 C

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי