האחד במאי - הפגנת יחיד

Thank you for rating this article.

למפלגת העבודה שלום,

אנחנו מציינים את האח במאי כ"חג הפועלים",

אמנם חשוב מאין כמותו לציין ביום חג מיוחד את חגו של האדם העובד,

אני מציע להסב את שמו ל"חג השכיר והעמל", להבדיל מ"חג הפועל",

בשנות השמונים של המאה ה – 19 בקנדה וברצות הברית,

פרצו הפגנות על רקע יצירת תנאי עבודה ושכר הוגנים

לפועלים ממש, ותקופה ההיא מספר הפועלים, עובדי הכפים,

העמלים בשדה, בסדנא ובחרושת, ליד פס היצור היה עצום,

עד כדי כינוי "מעמד הפועלים",

והיה מוצדק לקרוא לחג הסולידאריות הבינלאומית "חג הפועלים".

היום כאשר הרצון להתאגד כדי לשמור על צלם עובד

מצטרפים מלצרים במסעדה, מאבטחים במוסדות,

מורים עובדי קבלן, רופאים, כל אלה לא פועלים ממש אלא שכירים,

ואם אני מציע להם להצטרף להפגנת האחד במאי "חג הפועלים"

הם נרתעים, כי הם לא רוצים להיות מזוהים עם פועלים,

לכן אני קורא למפלגת העבודה הישראלית,

ולכל המפלגת והארגונים הדוגלים בסוציאל דמוקרטיה,

לקראו לאירועי האחד במאי הציבוריים:

"חג השכיר והעמל"

כרזה המקיפה ציבור גדול יותר של מזוהים עם הכרזה.

חג שמח!

"... אין לפרולטוריון מה להפסיד מלבד כבליו יש לו עולם ומלואו להרוויח. פועלי כל העולם התאחדו!"
קארל מרקס, המניפסט הקומוניסטי

מאז 2004

כבר מעל 19 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - 2015

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי