מניפסט הומאניסטי מעשי

Thank you for rating this article.

האם את או אתה הומאניסטים? – אנשים רבים בעולם יענו "כן‚ אני הומאניסט!" אם ישאלואותם.  מרביתם‚ בין אם הם דתיים או לא‚ יגידו שמעל לכל הם מאמינים בקדושת החיים של כל איש ואישה שנבראו בצלם. זכותו של כל בן/בת אנוש עלי אדמות לחיים טובים היא זכות שווה לכולם בעיניהם ללא יוצא מן הכלל (בארץ הם יתכוונו "גם לערבים")‚ ובמושג "חיים טובים" הם מתכוונים לחיי חירות ואפשרות למימוש-עצמי יותר מאשר לעושר חומרי.

הם מאמינים בחירות אישית ובזכויות היחיד ועומדים חזק על בסיס הדמוקרטיה כמקור הסמכות של כל שלטון.

הם נוטים להזדהות כבני מין האדם החיים על כוכב הלכת הזה‚ יותר מאשר כפרטים השייכים ללאום‚ דת‚ או קבוצת המוצא האתנית שלהם.

תיווכחו‚ שהם גם אנשים נוחים וחביבים בדרך כלל. צפוי שתמצאו שהם לא תוקפניים או מתנשאים ביחסם אליכם‚ ולא יוצרים את הרושם שמה שחשוב להם ביותר הוא "למכור" לכם משהו‚ להרוויח משהו בוויכוח על חשבון האמונות שלכם.  הם אפילו נוטים להקשיב לזולתם יותר משאתם רגילים ומצפים בדרך כלל.

תיווכחו‚ שהם חופשיים במידה בולטת משנאה ודעות-קדומות כלפי אנשים מעמים וקבוצות אחרות‚ ועל פירוב הם גם שומרים על מידה של רגישות ודאגה לדיכוי‚ ניצול‚ וסבל גם אצלנו וגם בעמים ובמקומות אחרים. בארצות המפותחות והחופשיות‚ הם מאמינים שהחיים המודרניים צריכים להתבסס יותר על שיתוף-פעולה ופחות על תחרותיות ועל כוחנות גם ביחסי אנוש וגם ביחס לסביבה ולטבע.

תמצאו‚ שלרבים מהםיש כוונות הכי טובות וטהורות‚ ורעיונות נפלאים וחזונות חובקי-עולם כמו "אחדות עולמית" ו"הרמוניה קוסמית". תמצאו‚ שאין להם שום תוכניות פעולה מעשיות להגיע למחוזות חפצם ושהם מרגישים חסרי כוח לשנות כל דבר מעבר לעצמם.

המניפסט הזה מבשר אמצעים מעשיים לצבירת-כוח הומאניסטי. עד כה אנחנו ההומאניסטים היינו ניצבים בפני דילמה בלתי-אפשרית: כדי לצבור כוח עלינו להתארגן התארגנות פוליטית; ארגון פוליטי פירושו מבנה-כוח הירארכי עם מנהיגים ועושי דברם‚ מה שאינו עולה בקנה אחד עם המזג והערכים ההומאניסטיים-שוויוניים שלנו. מלבד זאת‚ אנחנו יודעים היטב שכוח משחית. אנחנו זוכרים היטב את התוצאות הנוראות או העלובות  שהשיגו אידיאליסטים טהורים ודורשי-טוב שהתארגנו במפלגות פוליטיות‚ כמו הבולשביקים והקומוניסטים בעולם‚ והסוציאליסטים-ציונים בישראל; אוכ אלה שסירבו להתארגן פוליטית כמו "השמאל החדש" באמריקה ובאירופה המערבית. לא עוד ככה לעולם! יש ברשותנו עכשיו דגם אלטרנטיבי של התארגנות פוליטית שבכוחו להוביל אותנו בדרך העוקפת את הדילמה של השחתה כוחנית ונותנת בידינו אמצעים להיפך לכוח פוליטי יעיל מבלי לוותר עלערכינו.  הדגם האלטרנטיבי הורס את פירמידת הכוח הארגוני כליל. הוא נותן לנוסיכוי להיות לכוח פוליטי מנצח בחברה ועם זאת לקיים שוויון בינינו ולהגשים הומאניזם בשיתוף עם אנשים ונשים כאן ועכשיו‚ תוך קבלת החלטות בדרך דמוקראטית ויעילה למעןשינוי פני החברה.

אנחנו קוראים למודל הזה: לא עוד ככה לעולם: תוכנית הומאניסטית לשינוי ההוויה הפוליטית שלנו.

איך זה אפשרי מעשית? – ההסדרים המבניים של קבלת-החלטות על פי דגם הארגון הפוליטי ההומאניסטי מבוססים על ידע מדעי-מעשי בתחומי התנהגות ארגונית‚ תקשורת בין-אישית‚ התמצאות קוגניטיבית  ומוטיבציה‚ עם דגש מעשי על דינאמיקה קבוצתית. השתמשנו בכל הידע המצוי בידינו על מנת לתכנן את תהליכי הסביבה הארגונית כך שתתאים להגשמת הערכים ההומאניסטיים ותכלול את הערובות החזקות ביותר שיש נגד השחתה כוחנית. התוכנית כוללת תהליכי קבלת-ההחלטות במסגרת הרחבה של התנועה כולה וגם במסגרות העבודה המשותפת בכל קבוצה קטנה.

"עלינו ליצור צירוף של נכונות לקרב את המיעוט הערבי ליעודים הדמוקרטיים הפשוטים של המדינה, בלי להטיל על שכמם את מעמסת הציונות"
יגאל אלון, 1959

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 24.6.24, העבודה-מרצ עם 11 מנדטים (N12), העבודה 5 ומרצ 4 מנדטים (מעריב)
למעקב סקרים

יצחק רבין 1922-1995

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי