בחירת נשיא המדינה

Thank you for rating this article.

ב-28 לינואר אישרה ועדת השרים לחקיקה‚ הגשת תיקון לחוק יסוד: נשיא המדינה‚ הקרוי שלא במקרה "חוק פרס".

בימים אלה  יש מקום לבחון בחינה מעמיקה את מידת הנחיצות של מוסד הנשיאות למדינת ישראל.

בכל מקרה‚ טרם קיומו של דיון מעמיק בנושא ועד להכרעה בו ובבואה של הכנסת לבחור נשיא/ה חדש/ה למדינת ישראל‚ מן הראוי שלא לשנות חוק יסוד‚ כתרגיל פוליטי למען מועמד זה או אחר. בכך ודאי שאין מוסיפים כבוד לא למוסד הנשיאות ולא לכנסת.

עליכם להתייצב כאיש אחד ולהצביע נגד הצעה זו לכשתעלה להצבעה בכנסת.

באשר למועמד/ת הראוי/ה. שמעון פרס‚ איש עתיר מעשים ועתיר זכויות‚ ודאי ראוי היה לאמונכם‚ לו סיים את דרכו הפוליטית במפלגת העבודה ולאחריה משמש כמועמד לתפקיד נשיא המדינה.

יחד עם זאת במפלגת העבודה קיימת מועמדת ראויה אף היא‚ בעלת רקורד של עשייה למען עם ישראל‚ ניסיון דיפלומטי ופרלמנטארי. זאת ועוד. ראוי כי לראשונה תיבחר אשה לתפקיד הרם. קולט אביטל ודאי ראויה לאמון חברי הסיעה.

אני קורא לכם‚ להצביע כאיש אחד בעד קולט אביטל‚ בעת שתידרשו לבחור את המועמד/ת לתפקיד נשיא/ת המדינה.

"על מקורה של המסורת וההיסטוריה הלאומית כבסיס לדור הנוכחי לבנות, לשנות ולתקן. נזכור את נפילת העם היהודי ובית מקדשו פעמיים, פעם שניה בגלל שנאת חינם. נזכור - נשנה - נתקן."
ברל כצנלסון, "דבר" 1934

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין - שיר לשלום

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי