הסדר מדיני בעשרים וחמש שורות

Thank you for rating this article.

הסדר מדיני בעשרים וחמש שורות.

א. מפני שבשטח שבין הירדן והים יש גם יהודים וגם ערבים, כדי שמדינת ישראל תישאר מדינה עם רוב יהודי אין מנוס אלא שבין הירדן והים תהיינה שתי מדינות. מדינה אחת בשליטת העם היהודי ומדינה שניה בשליטת ערביי יו"ש.

ב. מפני שהן בקרב היהודים והן בקרב הערבים יש רבים המכריזים: "כולה שלי", אין מנוס אלא שההסדר ייחתם ויבוצע גם בעזרת ובחסות המעצמות והאו"ם.

ג. כדי שתהיה הסכמה ועזרה של המעצמות והאו"ם צריך שההסכם יהיה הוגן וסימטרי. כל זכות וכל חובה של מדינת היהודים תהיה גם למדינת הערבים ולהיפך, כל זכות וכל חובה שתהיה למדינת הערבים תהיה גם למדינת היהודים. ללא יוצא מן הכלל.

ד. כל אחת מהמדינות תהיה רשאית לנקוט בצעדים שיבטיחו כי הרוב והשילטון יישארו של הלאום שלה,- למשל הגבלת ה"עלייה" אליה רק לבני הלאום שלה,- ( ראה "חוק השבות". ) ואולם תעניק זכויות אזרחיות מלאות, "ללא הבדל דת, גזע, ומין", לכל המיעוטים שהתגוררו בה ביום הקמתה, אם היא כבר קיימת, או שיתגוררו בה ביום הקמתה, כאשר תקום.

ה. יודגש כי "זכויות אזרחיות מלאות" כוללות חובה מלאה של המיעוט ( כמו גם של הרוב ) לציית לחוקי המדינה כולם, וזכות ליהנות מכל שירותיה ותגמוליה ומישרותיה, וכולל הזכות המלאה לבחור ולהיבחר לכל אחד ממוסדותיה הנבחרים כולל הפרלמנט.

ו. יודגש כי חובתה של כל מדינה לספק, באמצעות מערכות אכיפת החוק שלה, ביטחון מלא ושלם לכל אחד ואחד מאזרחיה בכל מצב ובכל תנאי, וכי משקיפים מטעם הגורמים הבינלאומיים שבהסכמתם ובחסותם יתקיים ההסדר המדיני יוודאו בכל רגע כי כל זכויותיו וביטחונו המלא של המיעוט בכל אחת מהמדינות יישמרו בכל רגע ורגע, ובלי שום פשרה.

מדינה אחת ובה רוב יהודי ומיעוט ערבי שווה זכויות וחובות לרוב היהודי, ומדינה שניה ובה רוב ערבי ומיעוט יהודי שווה זכויות וחובות לרוב הערבי.
בעזרת ובחסות ובפיקוח המעצמות והאו"ם.

"בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו"
דוד בן גוריון, משמעות הנגב שדה בוקר 17.1.1955

מאז 2004

כבר מעל 18 שנה, הבמה-הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

הרשמה לעדכונים

יצחק רבין

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי