עמדת יחימוביץ לשינוי החוקה

Thank you for rating this article.

"טיוטת החוקה החדשה של מפלגת העבודה סותמת עליה את הגולל כמפלגה דמוקרטית, אידיאולוגית, שורשית - והופכת אותה למחנה צבאי שרק שני ערכים מקודשים בו: משמעת בכפייה, ונאמנות מוחלטת וחסרת סייג ליו"ר" (2009 Ynet)

שלי יחימוביץ

אכן, הציטוט למעלה הוא משנת 2009 ובהתייחסות לשינוים שהציג יו"ר העבודה אז אהוד ברק - אבל היות ובאופן מפתיע עד כה, לא נשמע קולה החד והברור של שלי יחימוביץ' נגד (או בעד) שינוי החוקה המוצעים ובהתאם לעמדותיה הנחרצות בעבר חשוב להביאם שוב.

שתיקתה הרועמת בהווה, של יושבת-ראשת מפלגת העבודה לשעבר ובפרט נוכח העובדה שמרבית תומכיה מצדדים באופן גלוי ופעיל בהצעות שינוי החוקה של היו"ר הנבחר אבי גבאי מפתיעה למדי - לא רק בגלל שידועה בעמדותיה הברורות וביסודיות שהיא בוחנת הצעות לסדר, חוקים ותקנות חדשות במפלגה ובכנסת ועל זה יש לשבחה, אלא בעיקר בגלל מסמך מפורט ויסודי שפרסמה כאשר אהוד ברק, יו"ר המפלגה אז, הציע שינוי חוקה ואשר במהותם לא שונים באופן משמעותי מההצעה הנוכחית.

אז כתרגיל מחשבתי נסיוני בלתי-מחייב ושאינו מייצג את המציאות בהווה וכדי לנסות ולשער מה הייתה צריכה להיות תגובתה כיום, נתבסס על ניסיון העבר ובטקסט המקור המושקע שהתייחס לשינוי החוקה בשנת 2009:

"הקדמה

הסכנות המרכזיות העולות מטיוטת החוקה האחרונה הן אלה:

אובדן מוחלט של צביונה הדמוקרטי של המפלגה

סגירת שערי המפלגה בפני מתפקדים ובפני מתמודדים חדשים

גל עזיבה של חברים אשר יסרבו לקיים חיים פוליטיים בצילה של חוקה כזאת

חשש להשתלטות בלתי תקינה על נכסי המפלגה ונדל"ונם בלא בקרה

הערה מקדמית:

הערותיי לסעיפי החוקה אשר יובאו בהמשך הן בבחינת ברירת מחדל.

הצעתי לגנוז לאלתר טיוטה זו אשר נכתבה ברשלנות, בחופזה, בהיעדר הליך דמוקרטי ראוי, ואשר תוכנה הבלתי-דמוקרטי מבייש את המפלגה.

אין בטיוטה זאת עתיד, תקווה, ערכים, התחדשות או נסיון לבנות תשתית מבנית אשר תאפשר דיון אידיאולוגי וצמיחה. כל כולה איסורים, מגבלות, ענישה, וסגירת שערי המפלגה בפני דיונים ערכיים, מחלוקות פוליטיות לגיטימיות, וחברים חדשים.

בהיותה של חוקה זו דלה וחסרה (נוסף לכל יתר הדגלים השחורים המתנוססים מעליה) – היא משאירה פתח אין סופי וכוח רב לתקנונים שטרם נכתבו ואשר עפ"י טיוטה זאת יהיו בסמכותו הבלעדית של היו"ר.

יש לחזור אל החוקה המקורית של המפלגה, תוך גריעת סעיפים אשר אינם רלוונטיים עוד, ותוספות מתבקשות בהסכמה (הסכמת השרים והח"כים, ההסתדרות, המגזרים, ראשי המחוזות והסניפים, ותנועת הבוגרים של הנוער העובד והלומד). אין פסול בחוקה ארוכה, בהיותה "ספר התנ"ך" שחוזרים אליו בכל עת שיש מחלוקת. אין פסול גם במה שעשו קודמנו, במיוחד כשמעשה ידיהם אחראי, שקול וצודק יותר מטיוטה זאת.

העניין היחיד אשר יש דחיפות בהכרעה לגביו, הוא מועד הבחירות ליו"ר. אפשר לקבל הכרעה בעניין זה בועידת המפלגה בלי קשר לחוקה, ולטפל בכתיבת חוקה חדשה בכבוד הראוי לה, ולא במחטף" (הערות חה"כ יחימוביץ' לטיוטת חוקת המפלגה, 6.6.2009).

===

מסמך ההסתייגויות המלא שהציגה מופיע פה.

הבהרה: הטור הנו כמובן תרגיל מחשבתי נסיוני ואינו מייצג בשום צורה ואופן את עמדתה הרשמית של ח"כ יחימוביץ'

עדכון [8.9.18]: אם כתוצאה מטור זה או מסיבות אחרות, בצהרי ה8.9 פרסמה יחימוביץ הודעה קצרה על תמיכתה בגבאי - מעניינים הנימוקים הסדורים שנעדרים מהודעה זו ובהשוואה לנימוקים שטרחה להציג בעבר (יש לשער, בעקבות יסורי מצפון קשים)

"העזה ורומנטיקה בשאיפה ובמחשבה, וריאליזים גמור בהגשמה"
יוסף שפרינצק, ועידת היסוד של מפא"י 6-7.1.1930

הרשמה לעדכונים

מאז 2004

כבר 20 שנה, הבמה הרעיונית היא כיכר העיר היחידה עבור חברי מפלגת העבודה.

מצב מפקד

חברי.ות מפלגה פעילים: כ-48,288
לנתונים המלאים | התפקדות

העבודה בסקרים

נכון לתאריך 10.6.24, העבודה-מרצ עם 9 מנדטים, בראשות יאיר גולן
למעקב סקרים

יצחק רבין - 2018 א

התחברות

לפרסום מאמרים

אחד במאי